Zoekwoord

oplaait (fries)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

l-r, p-b-bi


Woord

oplaait-opl“get (fries)


Intertaal

te-chech-chor-bi-choch


Bewerking

te zich scheur/koers bij hoog


Uitkomst

trekt snel omhoog


Tessels

skeure-scheuren, trekken


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites