Zoekwoord

pandjesbaas (eng.)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

p-b-bi


Woord

pandjesbaas-pawn brooker (eng.)-pawn


Intertaal

bi-chavn of chawn


Bewerking

bij gaven of houwen


Uitkomst

bij geven en houden


Tessels

skenking-schenking


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites