Zoekwoord

beemd (16e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, r-l


Woord

beemd (laagland)-maras (16e eeuw)


Intertaal

s-chal-cham


Bewerking

trek haal saam


Uitkomst

bij elkaar gehaald


Tessels

Texel: de Mars: laagland


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites