Zoekwoord

sueo-slaap (spaans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, n-in


Woord

sueo-slaap (spaans)


Intertaal

s-chunc-te-chech-in-choch


Bewerking

trek zonk te zich in oog


Uitkomst

het oog zink in


Tessels

g-oog


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites