Zoekwoord

twee (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

nt tussen, x-ch


Woord

twee-deux (frans)


Intertaal

te-chenc-te-chuch-s


Bewerking

te ging te zoek/hoek trek


Uitkomst

men zoekt de ander


Tessels

in is gin-n is geen


Overige info

verg: deus 16e eeuw


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites