Zoekwoord

usance (fries)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

z-chs, s-sieg, j-ch


Woord

usance-wizƒnsje (fries)


Intertaal

wich-s-chanc-s-chech


Bewerking

wijs trek gans te eigen


Uitkomst

geheel volgens eigen wijze, manier


Tessels

liedjeswiˆs-wijze van het lied


Overige info

in 16e eeuw: usancie


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites