Zoekwoord

vulkaan (spaans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

v-b-bi


Woord

volc n-vulkaan (spaans)


Intertaal

bi-chul-chanc


Bewerking

bij kuil gang


Uitkomst

een kuil met een brede gang


Tessels

gullepe-gulpen


Overige info

verg: gulpen, huilen


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites