Zoekwoord

wind (spaans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

v-b-bi, nt tussen


Woord

viento-wind (spaans)


Intertaal

bi-chinc-te-chech-in-te-choch


Bewerking

bij ging te zich in te hoog


Uitkomst

gaat eigen gang in de hoogte, of: zoekt eigen gang


Tessels

ge koers-eigen richting


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites