Zoekwoord

zeven (spaans)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

nt tussen, s-sieg


Woord

zeven-siete (spaans)


Intertaal

chech-te-chenc-te-chich-s


Bewerking

zich te geen te schei trek


Uitkomst

kan niet gedeeld worden


Tessels

zeuve kleure stront-alle kleuren stront


Overige info

Zeven is het getal der volheid, is een afronding, een compleet samenzijn


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites