Zoekwoord

braaf (spaans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, nt tussen, n-in


Woord

braaf-bueno (spaans)


Intertaal

bi-chunc-te-chech-in-choch


Bewerking

bij gunst te zich in hoog/oog/zoek


Uitkomst

oogt gunstig


Tessels

gt god-oogt gunstig


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites