Zoekwoord

Crebas (16e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, b-bi, r-l


Woord

naam: Crebas


Intertaal

s-chav-chelch


Bewerking

trek cave geheel


Uitkomst

geheel uit de put trekken


Tessels

regebak-regenton


Overige info

verg: Eng: cave-hol, diep gat. Midd.ned: 15e eeuw: cave = schouw, schoorsteen. Zie: Bach: beek en bak


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites