Tessels

Zoekwoord

Toepassing taalsleutel

aal (tessels)

als de paling gerookt wordt wordt hij opgehangen aan de kop

uitleg >>

aal (tessels)

leeft bij de monding van de zee

uitleg >>

aal (tessels)

heeft een glimmende huid

uitleg >>

aal (tessels)

beweegt zich kronkelig, is ook rond van vorm

uitleg >>

aalgeer (tessels)

paling keren (vangen)

uitleg >>

aalgeer (tessels)

ophalen uit het slik

uitleg >>

aalgeer (tessels)

ophalen uit het slik

uitleg >>

aalls (tessels)

een angstig geluid geven

uitleg >>

aalls (tessels)

jammeren

uitleg >>

aalls (tessels)

rent weg, maakt zich klein

uitleg >>

aalls (tessels)

holle klanken alsof met dood gaat

uitleg >>

aalls (tessels)

gaat buiten de kring, grens van zichzelf

uitleg >>

aalls (tessels)

of men op de rand van een ravijn staat

uitleg >>

aanspoelsel (tessels)

wat naar boven komt

uitleg >>

aanspoelsel (tessels)

bij riffen

uitleg >>

aanspoelsel (tessels)

wat komt aandrijven

uitleg >>

aanspoelsel (tessels)

aan de rand (schil), bij de monding (keel)

uitleg >>

aanspoelsel (tessels)

wat zich geeft, wat terugkeert, (als de zee) terugkeert

uitleg >>

aarde (duits)

leeg en woest, om te vergelijken

uitleg >>

aardewerk (geschonden)(tessels)

de randen beschadigd

uitleg >>

aardewerk (geschonden)(tessels)

een schaal die stuk is

uitleg >>

aardewerk (geschonden)(tessels)

is inelkaar gezakt, gestuikt

uitleg >>

aarzelen (16e eeuw)

alsof men in een kring wil draaien

uitleg >>

aarzelen (16e eeuw)

graag willen verlengen

uitleg >>

aas (tessels)

om de keel te trekken, lokken

uitleg >>

aas (tessels)

om te lijmen, vast te houden

uitleg >>

aas (tessels)

om omhoog te halen

uitleg >>

achterplecht

leggers

uitleg >>

achterplecht

zijn allen gelijk

uitleg >>

achterplecht

bij het zeil

uitleg >>

achterplecht

bij de kiel

uitleg >>

achterplecht

waar het (altijd) hellend is

uitleg >>

achterplecht

wat men moet teren

uitleg >>

ademtocht (fries)

lijkt zowel hijgend en ziek

uitleg >>

aefsch (16e eeuw)

gaat haaks (vergelijk met haken, breien)

uitleg >>

aelmoesnier (14e eeuw)

een geheel dat opzij hangt met wat men begeert

uitleg >>

aerselen (16e eeuw)

alsof men in een kring wil draaien

uitleg >>

aerselen (16e eeuw)

graag willen verlengen

uitleg >>

afpassen (tessels)

met het oog zoeken, meten

uitleg >>

afpassen (tessels)

verschillende afstanden bekijken, meten

uitleg >>

afronden (tessels)

alles (even) vastpakken

uitleg >>

afronden (tessels)

tijd maken voor opbergen

uitleg >>

afronden (tessels)

voor eigen heil tijd maken

uitleg >>

akelig (tessels)

een angstig geluid geven

uitleg >>

akelig (tessels)

rent weg, maakt zich klein

uitleg >>

akelig (tessels)

gaat buiten de kring, grens van zichzelf

uitleg >>

akte (17e eeuw)

geeft heil, maakt iets weer goed (helen)

uitleg >>

allebei (tessels)

trekken naar elkaar toe

uitleg >>

allebei (tessels)

heeft zin in elkaars gezelschap/ schenkt elkaar gezelschap

uitleg >>

alsjeblieft (tessels)

zo klinkt het als je wat wil geven

uitleg >>

alsjeblieft (tessels)

schenking uit gulheid

uitleg >>

alsjeblieft (tessels)

iets uit of van jezelf geven

uitleg >>

alstublieft

klinkt of u het wil geven

uitleg >>

altijd (spaans)

verbreekt het scheiden, weet zich te bereiken

uitleg >>

an (oudfries)

innig

uitleg >>

aprilgrap (tessels)

niet echt, maar wel gelokt

uitleg >>

aprilgrap (tessels)

verstoppen, om schik te hebben

uitleg >>

aprilgrap (tessels)

weghalen voor de lol

uitleg >>

ar

rijden op de gracht

uitleg >>

arreslee

rijden op de gracht

uitleg >>

asiel

klampt zich vast voor eigen heil

uitleg >>

astrant (tessels)

gaat als een krank(zinnige) er op in

uitleg >>

astrant (tessels)

als een (halve) zachte

uitleg >>

astrant (tessels)

als een (halve) gare

uitleg >>

auleet (grieks)

geeft fijne klanken

uitleg >>

avond (tessels)

op de zij gaan

uitleg >>

avond (tessels)

schuin gaan liggen

uitleg >>

baas spelen (tessels)

steeds het zelf doen zeggen

uitleg >>

baas spelen (tessels)

wie zich steeds verheft

uitleg >>

baas spelen (tessels)

wie het zegt over het geheel

uitleg >>

baby (tessels)

zelf geschonken, onderscheid zich van ieder

uitleg >>

baby (tessels)

om mee te gaan huppelen

uitleg >>

baby (tessels)

kijkt nog niet gericht

uitleg >>

baerle (16e eeuw)

om steeds te kunnen neerleggen en keren (rond) en om steeds te legen

uitleg >>

balans

in een haakse hoek (ergens) langs trekken

uitleg >>

balans

een schaal hangt aan een haal (ophangijzer)

uitleg >>

balans

hangt aan een schaal

uitleg >>

balans

zakt geheel tot alles bijeen komt

uitleg >>

balans

te zien wat elkaar overmeesterd (in evenwicht houdt)

uitleg >>

balustrade (tessels)

de rand van een wal (omwalling, hek)

uitleg >>

balustrade (tessels)

hangt geheel, een gang overal

uitleg >>

balustrade (tessels)

hangt tesamen, gang tesamen

uitleg >>

barboks (tessels)

trekt met de schaar bij het hoofd

uitleg >>

barboks (tessels)

maakt slagen op het hoofd

uitleg >>

barboks (tessels)

gaat het hoofd krabben

uitleg >>

barstte (tessels)

maakt een scheur

uitleg >>

barstte (tessels)

alsof een luik opensloeg

uitleg >>

barstte (tessels)

maakt iets stuk, verkreukeld

uitleg >>

bastaard (iers)

de eer is gescheiden van/hetgeen zo behaagt wordt

uitleg >>

bed (tessels)

waar men zich omdraait

uitleg >>

bed (tessels)

waar men (zich) zoek raakt, de ogen toe doet

uitleg >>

bed (tessels)

waar men (zich) zoek raakt, waaruit men oprijst

uitleg >>

bedekken (eng.)

verstoppen, niets te zien (leeg oog (zoals blinden zonder oog te zien bij Jeroen Bos)

uitleg >>

bedelaar (noors)

klampt mensen aan, is platzak (leeg)

uitleg >>

bedelen (tessels)

in het hoofd halen, iets zoeken, beogen

uitleg >>

bedelen (tessels)

neerzinken (smeken), om zich iets te laten geven, geschenke te geven

uitleg >>

bedorven (tessels)

er hangt een geur

uitleg >>

bedorven (tessels)

oogt slonzig

uitleg >>

bedorven (tessels)

ruikt naar aarde, lijkt op grond (verg: stront)

uitleg >>

bedotten (tessels)

ziet het geheel van opzij

uitleg >>

bedotten (tessels)

alsof het oog scheef trekt

uitleg >>

bedotten (tessels)

alsof het oog oprekt, scheef trekt

uitleg >>

beek (fries)

maakt een grens of kring waar de schacht opdroogt (inklinkt)

uitleg >>

beek (fries)

een watergang die naar beneden uitloopt

uitleg >>

beek (fries)

een gang die wordt afgekneld

uitleg >>

beetje (tessels)

geeft zich of schept zich iets (op)

uitleg >>

beetje (tessels)

schept zich iets op of geeft zich wat, iets een beetje

uitleg >>

beferzen (fries)

het neigt naar vorming van rijp

uitleg >>

beis (tessels)

trekken naar elkaar toe

uitleg >>

beis (tessels)

heeft zin in elkaars gezelschap/ schenkt elkaar gezelschap

uitleg >>

bek af (tessels)

stikkens benauwd

uitleg >>

bek af (tessels)

als men hijgt (zweet-afscheiden)

uitleg >>

bek af (tessels)

als men hijgt (zweet-afscheiden)

uitleg >>

belastingen (tessels)

als men iets aanreikt (betaalt), als men rijk is

uitleg >>

belastingen (tessels)

voor het rijk

uitleg >>

belastingen (tessels)

het gaat om geld

uitleg >>

belastingen (tessels)

het verschil bijbetalen

uitleg >>

belastingen (tessels)

teruggeven, uitkeren, in ruil voor

uitleg >>

believe (eng.)

houdt er zich aan vast

uitleg >>

benauwd (tessels)

houdt de adem teveel in

uitleg >>

benauwd (tessels)

iets met de eigen luchtweg (schacht)

uitleg >>

bende (tessels)

op de grond bevinden

uitleg >>

bende (tessels)

rondgooien, uit elkaar doen

uitleg >>

beng (tessels)

als iets bijeen komt (botsing), samenkomt

uitleg >>

beng (tessels)

als er iets knakt

uitleg >>

beroemd (noors)

zoals men zou willen zijn

uitleg >>

beroerd (tessels)

laat het hoofd zinken

uitleg >>

beroerd (tessels)

klinkt alsof het hoofd gaar is

uitleg >>

beroerd (tessels)

schuift kronkelend en geheel rond

uitleg >>

besjoegele (tessels)

ziet het geheel van opzij

uitleg >>

besjoegele (tessels)

alsof het oog scheef trekt

uitleg >>

besjoegele (tessels)

alsof het oog oprekt, scheef trekt

uitleg >>

bespieden (tessels)

ergens aan snuffelen

uitleg >>

bespieden (tessels)

teruggetrokken

uitleg >>

bespieden (tessels)

zoekt iets voor zichzelf, zoekt iets

uitleg >>

bespieden (tessels)

om een hoekje staan loeren

uitleg >>

bespieden (tessels)

zoeken wat verhuld is

uitleg >>

bespieden (tessels)

aandacht geven, voorkeur geven

uitleg >>

bestruke (tessels)

ergens aan snuffelen

uitleg >>

bestruke (tessels)

teruggetrokken

uitleg >>

bestruke (tessels)

zoeken wat verhuld is

uitleg >>

bestruke (tessels)

aandacht geven, voorkeur geven

uitleg >>

beteuterd (tessels)

wordt schichtig

uitleg >>

beteuterd (tessels)

wordt schuw

uitleg >>

betjoegd (tessels)

wordt schichtig

uitleg >>

betjoegd (tessels)

wordt schuw

uitleg >>

beurszak (14e eeuw)

een geheel dat opzij hangt met wat men begeert

uitleg >>

bevriezen (v.v.t.)(fries)

het neigt naar vorming van rijp

uitleg >>

bevroren (fries)

het neigt naar vorming van rijp

uitleg >>

bidden

zichzelf bij de Ene zijn

uitleg >>

bidden

neigen tot vergeving

uitleg >>

biemele (tessels)

zich begeven op wat gescheiden is (ijs)

uitleg >>

biemele (tessels)

alsof men gaat op datgene wat gescheiden is

uitleg >>

biemele (tessels)

bereiken van wat gescheiden is (ijs)

uitleg >>

bijl (tessels)

neer laten dalen

uitleg >>

billen (tessels)

via een gang tesamen trekken

uitleg >>

billen (tessels)

liggen tegen elkaar aan, in de buurt van de schaamstreek

uitleg >>

billen (tessels)

trekt samen in iets wat rond

uitleg >>

bink

bijeen trek: been

uitleg >>

bink

kan buigen, knikken

uitleg >>

blauw (grieks)

kijk omhoog om de kleur te zien

uitleg >>

blid (tessels)

gezicht glinstert

uitleg >>

blid (tessels)

als men heil ondervindt, als men zich lekker (heel) voelt

uitleg >>

blid (tessels)

wat men graag wil zijn

uitleg >>

blij (tessels)

gezicht glinstert

uitleg >>

blij (tessels)

als men heil ondervindt, als men zich lekker (heel) voelt

uitleg >>

blij (tessels)

wat men graag wil zijn

uitleg >>

bloedneus (noors)

geknikt en scheidt zich/bij geklok

uitleg >>

bloedneus (noors)

de golf (bloedklopping) en: scheidt zich in twee (neus)

uitleg >>

bloedneus (noors)

kun je horen en scheidt zich in twee

uitleg >>

bocht (eng.)

te maken met afslaan (opzij), een sluis (water in een boog naar beneden) en: een boog omhoog (zie tessels)

uitleg >>

boeddha (india)

geeft hoop

uitleg >>

boer (duits)

te grijpen

uitleg >>

bol (16e eeuw)

op elkaar leggen

uitleg >>

bol (16e eeuw)

opstapeling van hetzelfde (in de grond (het slik)

uitleg >>

bongkos (tessels)

bij hangkast

uitleg >>

bongkos (tessels)

ophangen in een schacht, zak

uitleg >>

bontbekplevier (tessels)

getekend als een eend

uitleg >>

bontbekplevier (tessels)

slingerend vliegend

uitleg >>

bontbekplevier (tessels)

houdt zich op bij een kil

uitleg >>

bontbekplevier (tessels)

maakt scheervluchten, zoekt naar voedsel in gaatjes

uitleg >>

bt (tessels)

te maken met (fokke)schoot

uitleg >>

bt geve (tessels)

als iets omhoog gaat, bij iets dat hangt in de hoogte

uitleg >>

bt geve (tessels)

iets geven zodat het omhoog kan gaan

uitleg >>

bt geve (tessels)

te doen schuiven

uitleg >>

bt geve (tessels)

doen verschuiven

uitleg >>

borreltje (tessels)

om te schenken, lijkt schoon

uitleg >>

borreltje (tessels)

als drinken, zuipen

uitleg >>

borreltje (tessels)

als een golf

uitleg >>

borreltje (tessels)

het ruikt (om te snuiven) kruidig

uitleg >>

borreltje (tessels).

wat met genoegen naar binnen schuift

uitleg >>

borreltje (tessels).

wat geschonken wordt en naar binnen gaat

uitleg >>

borst (barstte, tessels)

maakt een scheur

uitleg >>

borst (barstte, tessels)

alsof een luik opensloeg

uitleg >>

borst (barstte, tessels)

maakt iets stuk, verkreukeld

uitleg >>

borsten (tessels)

zich afscheiden (melk geven)

uitleg >>

borsten (tessels)

afscheiden van kleverige vloeistof

uitleg >>

bosje (germaans)

een haag van behoorlijke lengte

uitleg >>

bosje (germaans)

dat samen komt vanaf de grond

uitleg >>

bosje (noors)

te luwen

uitleg >>

bot (tessels)

maakt schaarbeweging

uitleg >>

bot (tessels)

is langwerpig, gaat ergens langs, geeft bep. geluid

uitleg >>

bot (tessels)

van: op elkaar slaan

uitleg >>

bot (tessels)

rondgaan, langs de rand gaan

uitleg >>

botte (tessels)

met het oog zoeken, meten

uitleg >>

botte (tessels)

verschillende afstanden bekijken, meten

uitleg >>

braam (tessels)

geeft schrammen als je dichtbij komt

uitleg >>

braam (tessels)

geeft schrammen (halen)

uitleg >>

braam (tessels)

geeft allemaal , geeft schaar (verg: krab)

uitleg >>

brakelen (16e eeuw)

geknikt zodat twee helften ontstaan

uitleg >>

braken (16e eeuw)

geknikt zodat twee helften ontstaan

uitleg >>

brambei (tessels)

geeft schrammen als je dichtbij komt

uitleg >>

brambei (tessels)

geeft schrammen (halen)

uitleg >>

brambei (tessels)

geeft allemaal , geeft schaar (verg: krab)

uitleg >>

Brederode (16e eeuw).

gaat scherpe koers, hoort scherp

uitleg >>

breken (16e eeuw)

knikt zodat twee helften ontstaan

uitleg >>

breken (16e eeuw.)

geknikt zodat twee helften ontstaan

uitleg >>

Breroe (16e eeuw)

gaat scherpe koers, hoort scherp

uitleg >>

briel (tessels)

is rond en te vinden aan de grenzen, uiteinden

uitleg >>

briel (tessels)

klinkt alsof het terugkeert

uitleg >>

briel (tessels)

is rond en te vinden aan de grenzen, uiteinden

uitleg >>

broedsel

wat op den duur scheuren gaat

uitleg >>

broesch (14e eeuw)

waarbij men kreunt en kronkelt (van de pijn)

uitleg >>

broesch (14e eeuw)

lijkt alsof men scheurt (zie tessels)

uitleg >>

broesch (14e eeuw)

maakt een golvende beweging

uitleg >>

broese (tessels)

als in een roes

uitleg >>

broese (tessels)

zij die hollen (dollen)

uitleg >>

broese (tessels)

zich laten horen

uitleg >>

bromgeluid (van vee)(tessels)

maakt zeurend geluid

uitleg >>

bromgeluid (van vee)(tessels)

klinkt als zingen

uitleg >>

bromgeluid (van vee)(tessels)

gekreun

uitleg >>

bromgeluid (van vee)(tessels)

ronkend geluid (brom. grom)

uitleg >>

brutaal (tessels)

gaat als een krank(zinnige) er op in

uitleg >>

brutaal (tessels)

als een (halve) zachte

uitleg >>

brutaal (tessels)

als een (halve) gare

uitleg >>

bukken-buk

bij zoeken

uitleg >>

bul (tessels)

eet graag, gulzig

uitleg >>

bul (tessels)

vormt een kuil als ligplaats

uitleg >>

bul (tessels)

heeft een kuil waar de teelballen horen te zitten, bij het omhulsel

uitleg >>

bul (tessels)

heeft een gleuf vanwege castratie

uitleg >>

bul (tessels)

heeft een groef, gleuf vanwege castratie

uitleg >>

bul (tessels)

een bul is een gecastreerde stier

uitleg >>

bunder (tessels)

grond, schuin gemeten en vermenigvuldigen

uitleg >>

bunder (tessels)

gelijke stukken vanuit de hoek (100 x 100 meter)

uitleg >>

bunder (tessels)

het bereik vanuit de hoeken

uitleg >>

calmel (17e eeuw)

laag op laag (groeiend) in de modder (slik)

uitleg >>

caproen (14e eeuw)

waar het lichaam rondom omsloten wordt

uitleg >>

caproen-kap

kap, waar men het hoofd doorheen moet wringen

uitleg >>

cara (iers)

samen lachen en huilen en er doorheen komen

uitleg >>

ceann (iers)

begin van een reeks of rij

uitleg >>

cedel (17e eeuw)

een goede schikking

uitleg >>

ceel (17e eeuw)

geeft heil, maakt iets weer goed (helen)

uitleg >>

celeber (noors)

zoals men zou willen zijn

uitleg >>

chirurgijn

zoekt kruiden

uitleg >>

chorda-dier

een schacht (lijf) dat druk kan hebben, ingedrukt kan worden, een ruk kan hebben

uitleg >>

circus (tessels)

lijkt op hollen

uitleg >>

circus (tessels)

geloop (hier: gedraaf)

uitleg >>

circus (tessels)

in een groep

uitleg >>

cirkel (tessels)

eigen kroon of kruin (betekent ronding)

uitleg >>

cirkel (tessels)

als een holte die wordt doorgetrokken

uitleg >>

cirkel (tessels)

zich ten scheur begeven

uitleg >>

clijsteren (16e eeuw)

als tekeer gaan

uitleg >>

clister (16e eeuw)

op elkaar leggen

uitleg >>

clister (16e eeuw)

opstapeling van hetzelfde (in de grond (het slik)

uitleg >>

cloczeel (14e eeuw)

om de klok heen en weer te trekken om lawaai te maken

uitleg >>

cloczeel (14e eeuw)

kan men vastzetten, slingeren aan iets dat hol is (verg: klink: geluid en vastzetten)

uitleg >>

cloczeel (14e eeuw)

te horen in de kring

uitleg >>

clough (eng.)

een afgeslagen hoek of hoogte

uitleg >>

clough (eng.)

een schuinte in de bodem (aardkorst), een scheur

uitleg >>

cover (eng.)

leg het er bovenop

uitleg >>

cri (16e eeuw)

graaie-krijsen, huilen

uitleg >>

cri (16e eeuw)

keel opzetten

uitleg >>

cri (16e eeuw)

gegir-gegier

uitleg >>

curve (eng.)

te maken met afslaan (opzij), een sluis (water in een boog naar beneden) en: een boog omhoog (zie tessels)

uitleg >>

dal

laagte

uitleg >>

damisch (duits)

is schimmig, duizelig

uitleg >>

damp

te kampen hebben met

uitleg >>

dampen (tessels)

plakt aan alles vast, verdwijnt op den duur

uitleg >>

dampen (tessels)

geeft zwart schijnsel, roet

uitleg >>

dampen (tessels)

alles wordt vies, goor

uitleg >>

dampig (tessels)

houdt de adem teveel in

uitleg >>

dampig (tessels)

iets met de eigen luchtweg (schacht)

uitleg >>

dar

(honing) raat

uitleg >>

De Waal (Texel)(tessels)

waar de golvende monding is

uitleg >>

De Waal (Texel)(tessels)

waar zich een slenk bevindt

uitleg >>

De Waal (Texel)(tessels)

een overdwarse grens (genaamd de Lange Weele)

uitleg >>

deel (eng.)

restje

uitleg >>

deken (tessels)

om in of onder om te draaien

uitleg >>

deken (tessels)

onder de haren (paardendeken) liggen

uitleg >>

deken (tessels)

onder de veren gaan

uitleg >>

deken (tessels)

om in of onder om te draaien

uitleg >>

deken (tessels)

waar men onder ligt te draaien (zie overige info)

uitleg >>

deken (tessels)

zoekt een kring op de grond (zie overige info)

uitleg >>

del (16e eeuw)

liggend, dus laag en zie Tessels

uitleg >>

del (tessels)

naar de diepte

uitleg >>

del (tessels)

liggend, dus laag en zie Tessels

uitleg >>

del (tessels)

moet rijzen, moet stijgen

uitleg >>

demies (tessels)

te tijd scheiden als het jezelf schikt

uitleg >>

demies (tessels)

te tijd scheiden als het jezelf schikt

uitleg >>

desire (eng.)

zien te krijgen

uitleg >>

destin (tessels)

zich kleiner maken

uitleg >>

destin (tessels)

onderscheidt zich (dit geval)

uitleg >>

destin (tessels)

zichzelf inschikken, kleiner maken

uitleg >>

destin (tessels)

onderscheidt zich (dit geval)

uitleg >>

deuk (tessels)

schuinte als een kuil

uitleg >>

deuk (tessels)

in een hoek, bocht gedrukt

uitleg >>

deuk (tessels)

bocht te vinden

uitleg >>

die (eng.)

ging scheiden

uitleg >>

diezig (tessels)

hangt zodat onderscheiden moeilijk wordt

uitleg >>

diezig (tessels)

ontrekt het gezicht

uitleg >>

difterie (tessels)

door hoesten krimpt men in elkaar

uitleg >>

difterie (tessels)

geeft kreunen geluid

uitleg >>

difterie (tessels)

als men slikken wil, in de holte laten zakken

uitleg >>

difterie (tessels)

men wil gorgelen, het geluid is schor

uitleg >>

dij

optrekken om te hinken

uitleg >>

dingsigheid (tessels)

zinkt inn, krijgt men

uitleg >>

dingsigheid (tessels)

trekt de aandacht, zakt in elkaar

uitleg >>

dge (tessels)

schokkend zuchten (lijden)

uitleg >>

dge (tessels)

goed vinden (gedogen)

uitleg >>

Dogger

wie steeds zoekt, duikt

uitleg >>

digh (iers)

zoekt en gaat tot de Hoge

uitleg >>

dge (tessels)

gezonken maar de weg omhoog zoeken

uitleg >>

dge (tessels)

ondergaat schokken

uitleg >>

draad

aan de rand of bij een krans door de schacht (het gat)

uitleg >>

draad

geheel bijeen te halen

uitleg >>

draad

geheel aan elkaar maken

uitleg >>

draaie (tessels)

als graaien (tessels)

uitleg >>

draaie (tessels)

geschal als een uithaal

uitleg >>

draaie (tessels)

waar iets samen komt in een vernauwing

uitleg >>

draaierig (duits)

is schimmig, duizelig

uitleg >>

draaitol

in het rond, zijwaatrse beweging, als een (draai)kolk

uitleg >>

drankje (tessels)

wat met genoegen naar binnen schuift

uitleg >>

drankje (tessels)

glimt, kleeft en plakt

uitleg >>

drankje (tessels)

wat geschonken wordt en naar binnen gaat

uitleg >>

drankje (tessels)

neiging het eruit te werken

uitleg >>

drankje (tessels)

lijkt op melk, plakkerig

uitleg >>

drankje (tessels)

lijkt op melk, plakkerig

uitleg >>

drankje (tessels)

betrekking op erg zoet (zie tessels)

uitleg >>

dreef (van drijven)

met snelheid bij de monding (kiel)

uitleg >>

dreef (van drijven)

als een veer(boot), naar de verte

uitleg >>

dribbelen

rept zich op een klein stuk grond

uitleg >>

drieangel (17e eeuw)

gaat geheel scheef omhoog

uitleg >>

drive (tessels)

scheiden van de grens

uitleg >>

drive (tessels)

weg van de reede (kust)

uitleg >>

drive (tessels)

horizontaal de kiel/keel (monding) verlaten

uitleg >>

drive (tessels)

horizontaal teruggaan

uitleg >>

drift (tessels)

wat naar boven komt

uitleg >>

drift (tessels)

bij riffen

uitleg >>

drift (tessels)

wat komt aandrijven

uitleg >>

drift (tessels)

aan de rand (schil), bij de monding (keel)

uitleg >>

drift (tessels)

wat zich geeft, wat terugkeert, (als de zee) terugkeert

uitleg >>

driftig (drift) (tessels)

doet hijgerig, heeft zin in de schede te zoeken

uitleg >>

driftig (drift) (tessels)

doet hijgerig, heeft zin in de schede te zoeken

uitleg >>

drijven (opjagen)

in de kring houden

uitleg >>

drijven (opjagen)

roept om (de dieren) bijelkaar te houden of te grijpen

uitleg >>

drijven (tessels)

scheiden van de grens

uitleg >>

drijven (tessels)

weg van de reede (kust)

uitleg >>

drijven (tessels)

horizontaal de kiel/keel (monding) verlaten

uitleg >>

drijven (tessels)

horizontaal teruggaan

uitleg >>

drijven-dreef

met snelheid bij de monding (kiel)

uitleg >>

drijven-dreef

als een veer(boot), naar de verte

uitleg >>

droom

op de grond gaan liggen

uitleg >>

droom

ronkt terwijl hij/zij ver weg is (vanuit de hoogte)

uitleg >>

droom

ronkend, kreunend, schommelend

uitleg >>

droom

opgerold liggen

uitleg >>

droom

in lome, slome toestand

uitleg >>

droom

maakt een hol gonzend geluid

uitleg >>

droom (tessels)

de grens opzoeken of de grenzen zijn zoek, vervaagd

uitleg >>

droom (tessels)

geheel verzonken

uitleg >>

droom (tessels)

draaien en verzonken

uitleg >>

drutel (tessels)

wordt gedrukt (drukken-poepen), ruikt geheel

uitleg >>

drutel (tessels)

slijk dat ruikt en uit de scheur komt

uitleg >>

drutel (tessels)

wordt als kurk

uitleg >>

drutel (tessels)

krijg je via de geul, het hol

uitleg >>

duin (tessels)

zinkt schuin

uitleg >>

duin (tessels)

hangt schuin

uitleg >>

duin (tessels)

de hoeken zinken in

uitleg >>

duin (tessels)

in schuine hoeken

uitleg >>

duine (iers)

ergens te vinden, (eigenlijk (te (be)ogen

uitleg >>

dulden (tessels)

gezonken maar de weg omhoog zoeken

uitleg >>

dulden (tessels)

ondergaat schokken

uitleg >>

duren

op af koersen

uitleg >>

duren

tijd om ergens doorheen te komen

uitleg >>

duul (tessels)

schuinte als een kuil

uitleg >>

duul (tessels)

in een hoek, bocht gedrukt

uitleg >>

duul (tessels)

bocht te vinden

uitleg >>

duun (tessels)

zinkt schuin

uitleg >>

duun (tessels)

de hoeken zinken in

uitleg >>

dwaas, zot, nar (16e eeuw)

loopt, oogt en doet alles verkeerd

uitleg >>

dwaas, zot, nar (16e eeuw)

klinkt alsof zijn hoofd is beschadigd

uitleg >>

l (tessels)

als de paling gerookt wordt wordt hij opgehangen aan de kop

uitleg >>

l (tessels)

leeft bij de monding van de zee

uitleg >>

l (tessels)

heeft een glimmende huid

uitleg >>

l (tessels)

beweegt zich kronkelig, is ook rond van vorm

uitleg >>

n (eng.)

met het oog op (iemand of iets gericht)

uitleg >>

een (frans)

vindt ergens

uitleg >>

een (frans)

ergens te vinden, (eigenlijk (te (be)ogen

uitleg >>

een (frans)

ergens te vinden, (eigenlijk (te (be)ogen

uitleg >>

een of n (iers)

ergens te vinden, (eigenlijk (te (be)ogen

uitleg >>

een of n (iers)

begin van een reeks of rij

uitleg >>

n of een (iers)

ergens te vinden, (eigenlijk (te (be)ogen

uitleg >>

n of een (iers).

begin van een reeks of rij

uitleg >>

eieren (tessels)

verstandig ze af en toe te keren, verder ook te begeren

uitleg >>

eieren (tessels)

heeft een glinstering van zichzelf

uitleg >>

eieren (tessels)

scheve begrenzing

uitleg >>

einde (tessels)

gaan dolen, hollen

uitleg >>

einde (tessels)

het doel bereiken

uitleg >>

einde (tessels)

vertrekken, rusten

uitleg >>

einde (tessels)

volgens de klok, dichtdoen

uitleg >>

ekwos (proto indo europees)

beweegt zich hoog, buigt hoofd naar beneden

uitleg >>

ekwos (proto indo europees)

er toe bewegen te trekken, met de schoft

uitleg >>

elger (tessels)

paling keren (vangen)

uitleg >>

elger (tessels)

ophalen uit het slik

uitleg >>

elger (tessels)

ophalen uit het slik

uitleg >>

elk

zie Tessels: n na beste

uitleg >>

elkaar (tessels)

samen hangen/de gang (het pad) delen

uitleg >>

elkaar (tessels)

zich in een kring en aankoppelen

uitleg >>

elkaar (tessels)

verlangen aan te haken, of: al lang gekoppeld

uitleg >>

energie (tessels)

erg levendig, beweeglijk

uitleg >>

energie (tessels)

plezier laten merken

uitleg >>

energie (tessels)

de grens verkennen

uitleg >>

Erde-aarde (duits)

leeg en woest, om te vergelijken

uitleg >>

vend (tessels)

op de zij gaan

uitleg >>

vend (tessels)

schuin gaan liggen

uitleg >>

feest (tessels)

lijkt op een mis

uitleg >>

feest (tessels)

geeft schik, plezier

uitleg >>

feest (tessels)

waar het schimmig wordt (in een roes of in de avond (schemering)

uitleg >>

feriefele (tessels)

steeds het zelf doen zeggen

uitleg >>

feriefele (tessels)

wie zich steeds verheft

uitleg >>

feriefele (tessels)

wie het zegt over het geheel

uitleg >>

ferplet (tessels)

moet slikken, slaat blik neer

uitleg >>

ferplet (tessels)

als gebroken, breekbaar

uitleg >>

ferplet (tessels)

zou willen krijsen

uitleg >>

ferplet (tessels)

keer op keer slikken

uitleg >>

ferplet (tessels)

zou weg willen glippen

uitleg >>

ferwulft (fries en tessels)

een kuil met een terugkerende beweging

uitleg >>

ferwulft (fries en tessels)

een gleuf die omhoog rijst

uitleg >>

ferwulft (fries en tessels)

net als een groeve

uitleg >>

feusie (tessels)

een deel dat wegwaait in de lucht

uitleg >>

feusie (tessels)

een deeltje dat schuin omhoog gaat

uitleg >>

fils (frans)

dan is men compleet, is er een geheel

uitleg >>

fleurig (tessels)

niet schuin, gunstig

uitleg >>

fleurig (tessels)

trekt het oog

uitleg >>

flb (tessels)

wat er aan stelen onder water zit

uitleg >>

flb (tessels)

hangt onderwater

uitleg >>

flb (tessels)

hangt bij elkaar (in het water)

uitleg >>

fluitspeler (grieks)

geeft fijne klanken

uitleg >>

fnize (tessels)

als niezen

uitleg >>

fnize (tessels)

alsof men de hik heeft

uitleg >>

fnuken 16e eeuw

aan de zijkanten, ingezonken

uitleg >>

fnukie (tessels)

wat bijeen gezocht

uitleg >>

fnukie (tessels)

ligt wat op de grond

uitleg >>

fobaert-zot (16e eeuw)

loopt, oogt en doet alles verkeerd

uitleg >>

fobaert-zot (16e eeuw)

klinkt alsof zijn hoofd is beschadigd

uitleg >>

fooltje (tessels)

ging op een holletje

uitleg >>

fooltje (tessels)

uit de gleuf ok kloof van moederdier

uitleg >>

fooltje (tessels)

in galop

uitleg >>

fooltje (tessels)

huppelt en kronkelt

uitleg >>

forse (tessels)

in een diepte doen

uitleg >>

forse (tessels)

in een kloof of gleuf leggen

uitleg >>

forse (tessels)

in een groeve (sloot) doen

uitleg >>

forte (tessels)

toebehoren

uitleg >>

forte (tessels)

laat zich loven, men gelooft hem/haar

uitleg >>

forte (tessels)

over de eigen groep, bevelen geven

uitleg >>

France (frans)

aan de randen te scheiden, aan de rand is zee, zijn de bergen

uitleg >>

Frankrijk (frans)

aan de randen te scheiden, aan de rand is zee

uitleg >>

futloos (tessels)

tekort lucht hebben, niet luchtig zijn

uitleg >>

futloos (tessels)

zich schuil houden, jankerig zijn

uitleg >>

futloos (tessels)

zich goor (niet lekker) voelen

uitleg >>

galjoot

op zoek, hoog over de zee

uitleg >>

galmen-draaie (tessels)

als graaien (tessels)

uitleg >>

galmen-draaie (tessels)

geschal als een uithaal

uitleg >>

galmen-draaie (tessels)

waar iets samen komt in een vernauwing

uitleg >>

gammel (14e eeuw)

waarbij men kreunt en kronkelt (van de pijn)

uitleg >>

gangboord (tessels)

een ring/kring om een bewegende schacht

uitleg >>

gangboord (tessels)

waar men alles kan overzien

uitleg >>

gangboord (tessels)

waar men in het rond schouwen kan, in ogenschouw nemen

uitleg >>

garn (tessels)

heet scharen

uitleg >>

garn (tessels)

in het water(rak)

uitleg >>

garn (tessels)

in de (golf)slag, in de laagte

uitleg >>

garnaal (tessels)

heet scharen

uitleg >>

garnaal (tessels)

in het water(rak)

uitleg >>

garnaal (tessels)

in de (golf)slag, in de laagte

uitleg >>

gedeelte

restje

uitleg >>

gek (tessels)

beweegt naar schuw

uitleg >>

gek (tessels)

geheel wonderlijk

uitleg >>

gek (tessels).

loopt te zingen zodat men nagekeken wordt

uitleg >>

gek (tessels).

heeft gekke streken, zint op gekheid

uitleg >>

geloei (tessels)

maakt zeurend geluid

uitleg >>

geloei (tessels)

klinkt als zingen

uitleg >>

geloei (tessels)

gekreun

uitleg >>

geloei (tessels)

ronkend geluid (brom. grom)

uitleg >>

geloof (eng.)

houdt er zich aan vast

uitleg >>

gember (ital.)

waarvan men rochelen moet

uitleg >>

gember (ital.)

men proeft het sterk in de keel

uitleg >>

genezen (lat.)

om zich te doen herrijzen, beter worden

uitleg >>

gereed zijn (tessels)

vormt een geheel

uitleg >>

gereed zijn (tessels)

ligt er, is in evenwicht

uitleg >>

gereed zijn (tessels)

is gereed

uitleg >>

geschil

zelf naar geheel zoeken, betrekt geheel op zichzelf

uitleg >>

gewelf (fries)

een gleuf die omhoog rijst

uitleg >>

gieren (eng.)

roept zover mogelijk

uitleg >>

gillen (eng.)

roept zover mogelijk

uitleg >>

glaukos (grieks)

kijk omhoog om de kleur te zien

uitleg >>

glei (tessels)

glinsterd van zichzelf, gaat glinsteren

uitleg >>

glei (tessels)

ziet er erg hel uit , hangt bij de zon (geel)

uitleg >>

glei (tessels)

te erg om naar te kijken, overheersend

uitleg >>

gliend (tessels)

getekend als een eend

uitleg >>

gliend (tessels)

slingerend vliegend

uitleg >>

gliend (tessels)

houdt zich op bij een kil

uitleg >>

gliend (tessels)

maakt scheervluchten, zoekt naar voedsel in gaatjes

uitleg >>

glijbaan (tessels)

of men in een kuil valt

uitleg >>

glijbaan (tessels)

of men een slag toegediend krijgt

uitleg >>

glijbaan (tessels)

de lucht ingaan

uitleg >>

glijbaan (tessels)

zo men een spoor trekt

uitleg >>

glijden (tessels)

trekt een spoor, geul

uitleg >>

glijden (tessels)

erg luchtig, gemakkelijk voortbewegen

uitleg >>

glijden (tessels)

keren met een ruk

uitleg >>

glijden (tessels).

op gelijke manier leggen/liggen (herhaalde beweging)

uitleg >>

glijden (tessels).

lijkt op keilen, geheel verplaatsen

uitleg >>

glijden (tessels).

keer op keer weggaan

uitleg >>

glisse (tessels)

op gelijke manier leggen/liggen (herhaalde beweging)

uitleg >>

glisse (tessels)

lijkt op keilen, geheel verplaatsen

uitleg >>

glisse (tessels)

keer op keer weggaan

uitleg >>

gluren (tessels)

zoekt iets voor zichzelf, zoekt iets

uitleg >>

gluren (tessels)

om een hoekje staan loeren

uitleg >>

gnokke (tessels)

in het hoofd halen, iets zoeken, beogen

uitleg >>

gnokke (tessels)

neerzinken (smeken), om zich iets te laten geven, geschenke te geven

uitleg >>

gnut (tessels)

steken met de snuit

uitleg >>

gnut (tessels)

snuit (om te prikken)

uitleg >>

gnut (tessels)

komen als je slaapt, steken schuin in je vel

uitleg >>

gnuufie (tessels)

wat met genoegen naar binnen schuift

uitleg >>

gnuufie (tessels)

wat geschonken wordt en naar binnen gaat

uitleg >>

goken (15e eeuw)

oog doen afdwalen

uitleg >>

goor (tessels)

er hangt een geur

uitleg >>

goor (tessels)

oogt slonzig

uitleg >>

goor (tessels)

ruikt naar aarde, lijkt op grond (verg: stront)

uitleg >>

gor (tessels)

scheur

uitleg >>

gor (tessels)

luik

uitleg >>

gor (tessels)

deuk of gekreukeld

uitleg >>

grap (tessels)

jokken

uitleg >>

grap (tessels)

schokt iem., iets kwijtraken

uitleg >>

grappig (tessels)

lol hebben

uitleg >>

grappig (tessels)

alsof men niet stil kan blijven zitten

uitleg >>

greppel-seen (tessels)

gaat heen en geeft weerschijn (water)

uitleg >>

greppel-seen (tessels)

naar beneden afscheiden

uitleg >>

griezelen (15e eeuw)

trekt een grimas

uitleg >>

grim

met griezel

uitleg >>

groep (tessels)

rond, in de grond, met afscheiding/zeik

uitleg >>

groep (tessels)

waarin iets gezonken is in en kuil of hol

uitleg >>

groep (tessels)

waarin iets goor (en dat geurt) is gezonken

uitleg >>

grup(stal)

ruikt en is groezelig

uitleg >>

grutto (tessels)

met geraas opvliegen vanuit het gras

uitleg >>

grutto (tessels)

alsof het kraakt en raast

uitleg >>

grutto (tessels)

heeft een klagend geluid als hij klapwiekend omhoog gaat

uitleg >>

gule (tessels)

loopt leeg, neemt slik mee

uitleg >>

gule (tessels)

geeft huilend geluid, vormt of loopt door een kuil

uitleg >>

gule (tessels)

is een geul

uitleg >>

gule (tessels)

van slok (verg. sloot)

uitleg >>

gule (tessels)

geeft ruisend geluid

uitleg >>

haard (tessels)

schijnsel dat weerkeert, als een kaars, begeerlijk

uitleg >>

haard (tessels)

glinstert van zichzelf

uitleg >>

haard (tessels)

een kring van licht (om te zien)

uitleg >>

hal (eng.)

omloop, slop

uitleg >>

hal (eng.)

verscholen

uitleg >>

hal (eng.)

hoort ergens bij

uitleg >>

half (tessels)

het geheel is weggeslagen

uitleg >>

half (tessels)

wil gebroken zijn

uitleg >>

halvdel (noors)

dezelfde laag erbij

uitleg >>

hangerig (tessels)

tekort lucht hebben, niet luchtig zijn

uitleg >>

hangerig (tessels)

zich schuil houden, jankerig zijn

uitleg >>

hangerig (tessels)

zich goor (niet lekker) voelen

uitleg >>

hangkast (tessels)

bij hangkast

uitleg >>

hangkast (tessels)

ophangen in een schacht, zak

uitleg >>

haring, ondermaats (tessels)

kan men roken

uitleg >>

haring, ondermaats (tessels)

moet nog groot worden, stinkt bij verwerking

uitleg >>

haring, ondermaats (tessels)

komt in scholen voorbij

uitleg >>

haring, ondermaats (tessels)

trek naar de ondiepe wateren

uitleg >>

harses (tessels)

waar haar zich scheidt (van de rest van het hoofd)

uitleg >>

harses (tessels)

een laag bedekt het hoofd

uitleg >>

harses (tessels)

groeit op het hoofd als gras op het land

uitleg >>

harsie (tessels)

trekt samen, samentrekking

uitleg >>

harsie (tessels)

vormt een laagje

uitleg >>

harsie (tessels)

vormt een kraagje

uitleg >>

hectare (tessels)

grond, schuin gemeten en vermenigvuldigen

uitleg >>

hectare (tessels)

gelijke stukken vanuit de hoek (100 x 100 meter)

uitleg >>

hectare (tessels)

het bereik vanuit de hoeken

uitleg >>

heerd (tessels)

schijnsel dat weerkeert, als een kaars, begeerlijk

uitleg >>

heerd (tessels)

glinstert van zichzelf

uitleg >>

heerd (tessels)

een kring van licht (om te zien)

uitleg >>

hefboom (tessels)

mrt schokken omhoog brengen

uitleg >>

hefboom (tessels)

wordt ergens onder gebracht

uitleg >>

hefboom (tessels)

om op hopen te schuiven

uitleg >>

hefboom (tessels)

om te bereiken dat een hoop (hooi) schuift

uitleg >>

heir

zie scheer-schaar

uitleg >>

heir

begeert een kring of keert er terug

uitleg >>

heister (16e eeuw)

krijgt hangende (takken)

uitleg >>

helpen (lat.)

om zich te doen herrijzen, beter worden

uitleg >>

helverlicht (tessels)

glinsterd van zichzelf, gaat glinsteren

uitleg >>

helverlicht (tessels)

ziet er erg hel uit , hangt bij de zon (geel)

uitleg >>

helverlicht (tessels)

te erg om naar te kijken, overheersend

uitleg >>

hemel (iers)

waar het schijnt, waar iets hangt te schijnen

uitleg >>

hemel (iers)

waar de maan schijnt, manen zijn

uitleg >>

herrie (tessels)

springen en krijsen

uitleg >>

herrie (tessels)

springen, slaan en lachen

uitleg >>

herrie (tessels)

allemaal geruchten, als in de hel

uitleg >>

hessig (tessels)

doet hijgerig, heeft zin in de schede te zoeken

uitleg >>

hessig (tessels)

doet hijgerig, heeft zin in de schede te zoeken

uitleg >>

heuvel (tessels)

omhoog, de lucht in

uitleg >>

heuvel (tessels)

wat opgevuld is

uitleg >>

heuvel (tessels)

wat stevigheid geeft, om een schuur te plaatsen

uitleg >>

hinken (tessels)

om gelijk te komen

uitleg >>

hinken (tessels)

scheef lopend, hellend gaan

uitleg >>

hinken (tessels)

keert scheef terug

uitleg >>

hipen (16e eeuw)

benepen, beknepen

uitleg >>

hit op! (tessels)

opschikken

uitleg >>

hit op! (tessels)

zoek de zijde, opzij

uitleg >>

hoef (tessels)

slof

uitleg >>

hoef (tessels)

kloof (een hoef die is gekloofd: zie overige info)

uitleg >>

hoef (tessels)

met een geul (gekloofd)

uitleg >>

hoef (tessels)

gescheurd (gekloofd)

uitleg >>

hoestaanval (tessels)

door hoesten krimpt men in elkaar

uitleg >>

hoestaanval (tessels)

geeft kreunen geluid

uitleg >>

hoestaanval (tessels)

als men slikken wil, in de holte laten zakken

uitleg >>

hoestaanval (tessels)

men wil gorgelen, het geluid is schor

uitleg >>

holdert (tessels)

gaan dolen, hollen

uitleg >>

holdert (tessels)

het doel bereiken

uitleg >>

holdert (tessels)

vertrekken, rusten

uitleg >>

holdert (tessels)

volgens de klok, dichtdoen

uitleg >>

holle (fries)

waarin heten komt (schrokken)

uitleg >>

honing (frans)

het is geel en lekker in de keel

uitleg >>

hoofd (fries)

keer roch(el)

uitleg >>

hoofd (ital.)

(deel) van het gezicht (wat duidelijk te zien is)

uitleg >>

hoofd (tessels)

waar haar zich scheidt (van de rest van het hoofd)

uitleg >>

hoofd (tessels)

een laag bedekt het hoofd

uitleg >>

hoofd (tessels)

groeit op het hoofd als gras op het land

uitleg >>

hoofd (tessels).

waar men tot inkeer trekt

uitleg >>

hoofd (tessels).

waar de hersens in zitten

uitleg >>

hoofd (tessels).

lijkt op slingers

uitleg >>

hoofd (tessels).

ringen en kringen (zie: ondertaal in r-l)

uitleg >>

hoofd (tessels)..

de geest

uitleg >>

hoofd (tessels)..

betrekking op zichzelf, het gezicht

uitleg >>

hoogte (tessels)

omhoog, de lucht in

uitleg >>

hoogte (tessels)

wat opgevuld is

uitleg >>

hoogte (tessels)

wat stevigheid geeft, om een schuur te plaatsen

uitleg >>

hoop (iers)

zoekt en gaat tot de Hoge

uitleg >>

hoop(je) (tessels)

ligt ergens (onbestemde plek, onbestemd iets)

uitleg >>

hoop(je) (tessels)

is een geheel dat evt. te eten kan zijn, een rest (bijv. schillen)

uitleg >>

hoop(je) (tessels)

is opgestapeld

uitleg >>

hop(kes)(tessels)

schuift, soppig (nat)

uitleg >>

hop(kes)(tessels)

gescheiden van het hoge

uitleg >>

hopstops (tessels)

stopt met een schok

uitleg >>

hopstops (tessels)

schokkend

uitleg >>

hopstops (tessels)

lijkt op een schok

uitleg >>

huilen (tessels)

lijkt bewogen te raken

uitleg >>

huilen (tessels)

raakt opgewonden, verwond zichzelf

uitleg >>

humeurig (tessels)

maakt kreunende geluiden

uitleg >>

humeurig (tessels)

stelt zich koel op , geeft huilachtig geluid

uitleg >>

humeurig (tessels)

maakt gorgelend geluid

uitleg >>

huppe (tessels)

beweegt huppelend

uitleg >>

huppe (tessels)

schuin verheffen en buigen

uitleg >>

huppe (tessels)

springt schuin omhoog

uitleg >>

huppelen (tessels)

beweegt huppelend

uitleg >>

huppelen (tessels)

gang vermeerderen

uitleg >>

huppelen (tessels)

schuin verheffen en buigen

uitleg >>

huppelen (tessels)

springt schuin omhoog

uitleg >>

huppelen (tessels)

oprekken en intrekken

uitleg >>

huppelen (tessels)

net als zich laten zakken en optrekken

uitleg >>

hussele (tessels)

kloppen zodat het plakt

uitleg >>

hussele (tessels)

door te schokken

uitleg >>

hussele (tessels)

bereikt een zuigende werking

uitleg >>

ijsschots lopen (tessels)

zich begeven op wat gescheiden is (ijs)

uitleg >>

ijsschots lopen (tessels)

alsof men gaat op datgene wat gescheiden is

uitleg >>

ijsschots lopen (tessels)

bereiken van wat gescheiden is (ijs)

uitleg >>

in

innig, in gezakt

uitleg >>

iron (eng.)

scheidt zich door scheuren

uitleg >>

ironie

iets in zichzelf omkeren

uitleg >>

ironie

bescheurd zich, maakt iets tot kreukels

uitleg >>

Itali

waar (het land) met hellingen is waar het heil is (of vandaan kwam (RK kerk)

uitleg >>

jaag

op pad om schade te berokkenen aan het slachtoffer

uitleg >>

joks (tessels)

jokken

uitleg >>

joks (tessels)

schokt iem., iets kwijtraken

uitleg >>

jood (tessels)

verplaatst zich regelmatig

uitleg >>

jood (tessels)

gaat getuigd, draagt iets met banden

uitleg >>

jood (tessels)

monstert van alles, neemt alles in ogenschouw, loopt met monsters

uitleg >>

jood (tessels)

loopt met een vracht op de rug

uitleg >>

jood (tessels)

loopt gebukt met waren

uitleg >>

juist (tessels)

recht

uitleg >>

juist (tessels)

geheel (juist)

uitleg >>

juist (tessels)

lijkt begeerlijk

uitleg >>

Jupiter

een licht om te zoeken, licht maakt een hoek (boog)

uitleg >>

kabouter (tessels)

waggelt, schommelt

uitleg >>

kabouter (tessels)

wil omhoog klimmen

uitleg >>

kabouter (tessels)

maakt grimassen omhoog

uitleg >>

Kalmthout

na in het water te hebben gelegen, de schors eraf krabben

uitleg >>

kantjeboord (tessels)

dreigt af te glijden, te zinken

uitleg >>

kantjeboord (tessels)

afglijden

uitleg >>

kantjeboord (tessels)

kan evengoed omhoog gaan, tegelijkertijd krijsen

uitleg >>

kap-kledingstuk (14e eeuw)

kap, waar men het hoofd doorheen moet wringen

uitleg >>

kapper (tessels)

trekt met de schaar bij het hoofd

uitleg >>

kapper (tessels)

maakt slagen op het hoofd

uitleg >>

kapper (tessels)

gaat het hoofd krabben

uitleg >>

kar 2 (noors)

de kuiper slaat de duigen bijeen, laag voor laag

uitleg >>

kastanje (tessels)

de begeerlijke hangende schacht

uitleg >>

kauwen (tessels)

naar binnen (zien te) krijgen

uitleg >>

kauwen (tessels)

geheel langs trekken

uitleg >>

kauwen (tessels)

over de rand trekken

uitleg >>

kk (tessels)

loopt te zingen zodat men nagekeken wordt

uitleg >>

kk (tessels)

heeft gekke streken, zint op gekheid

uitleg >>

keilen (tessels)

op gelijke manier leggen/liggen (herhaalde beweging)

uitleg >>

keilen (tessels)

lijkt op keilen, geheel verplaatsen

uitleg >>

keilen (tessels)

keer op keer weggaan

uitleg >>

keldl (tessels)

dreigt af te glijden, te zinken

uitleg >>

keldl (tessels)

afglijden

uitleg >>

keldl (tessels)

kan evengoed omhoog gaan, tegelijkertijd krijsen

uitleg >>

Kervezee

wordt schuin afgescheurd

uitleg >>

Keunen

om zich heen kijken

uitleg >>

keuter(boer)

waar iem. zich heeft gevestigd (verg: nederzetting)

uitleg >>

keze (tessels)

betrekking op zeden en schede

uitleg >>

keze (tessels)

betrekking op zeden en schede en schik

uitleg >>

kieft (tessels)

zingt bij opvliegen, keffend geluid, schuine bewegingen

uitleg >>

kieft (tessels)

maakt wendingen, zwenkt

uitleg >>

kiel

allemaal verband met elkaar

uitleg >>

kiel (tessels)

trekt eigen spoor, richting

uitleg >>

kiel (tessels)

verg: gek-geek-keg

uitleg >>

kievit (tessels)

zingt bij opvliegen, keffend geluid, schuine bewegingen

uitleg >>

kievit (tessels)

maakt wendingen, zwenkt

uitleg >>

kind (iers)

hetgeen zo behaagt wordt

uitleg >>

kind (tessels)

moet men mee om slepen

uitleg >>

kind (tessels)

geeft zin aan het leven

uitleg >>

kind (tessels)

geef aandacht als aan jezelf

uitleg >>

kind (tessels)

lijkt precies op de ouder

uitleg >>

kind (tessels)

wil men begeren of wil begeerd worden

uitleg >>

kind (tessels)

wil rennen, springen

uitleg >>

kit, kleefdeeg (eng.)

klustert zich

uitleg >>

kit, kleefdeeg (iers)

slingervormig, kan kleven, hechten en scheiden, loslaten

uitleg >>

klaarmaken, afronden (tessels)

alles (even) vastpakken

uitleg >>

klaarmaken, afronden (tessels)

tijd maken voor opbergen

uitleg >>

klaarmaken, afronden (tessels)

voor eigen heil tijd maken

uitleg >>

klaarmaken, afronden (tessels)

herscheppen

uitleg >>

Klaas

is geheel behaard

uitleg >>

Klaas

heeft de schaar nodig (zie: geheel behaard)

uitleg >>

klagen (tessels)

lijkt bewogen te raken

uitleg >>

klagen (tessels)

raakt opgewonden, verwond zichzelf

uitleg >>

klauteren (tessels)

steeds zoeken omhoog te gaan

uitleg >>

klauteren (tessels)

als schuin te bewegen, rond te kijken

uitleg >>

klauteren (tessels)

rekken om schuin voort te bewegen

uitleg >>

klauteren (tessels)

als schuin te rekken, rond te kijken

uitleg >>

kleuter

dichtbij liggen--schuin-trek

uitleg >>

klim

waar je gaat glijden

uitleg >>

klimmen (tessels)

steeds zoeken omhoog te gaan

uitleg >>

klimmen (tessels)

als schuin te bewegen, rond te kijken

uitleg >>

klimmen (tessels)

rekken om schuin voort te bewegen

uitleg >>

klis (tessels)

ligt ergens (onbestemde plek, onbestemd iets)

uitleg >>

klis (tessels)

is een geheel dat evt. te eten kan zijn, een rest (bijv. schillen)

uitleg >>

klis (tessels)

is opgestapeld

uitleg >>

klof (tessels)

kloof (een hoef die is gekloofd: zie overige info)

uitleg >>

klof (tessels)

slof

uitleg >>

klof (tessels)

met een geul (gekloofd)

uitleg >>

klof (tessels)

gescheurd (gekloofd)

uitleg >>

klokketouw (14e eeuw)

om de klok heen en weer te trekken om lawaai te maken

uitleg >>

klokketouw (14e eeuw)

kan men vastzetten, slingeren aan iets dat hol is (verg: klink: geluid en vastzetten)

uitleg >>

klokketouw (14e eeuw)

te horen in de kring

uitleg >>

kluft (tessels)

omhoog, de lucht in

uitleg >>

kluft (tessels)

wat opgevuld is

uitleg >>

kluft (tessels)

wat stevigheid geeft, om een schuur te plaatsen

uitleg >>

knaagbeen (tessels)

maakt schaarbeweging

uitleg >>

knaagbeen (tessels)

is langwerpig, gaat ergens langs, geeft bep. geluid

uitleg >>

knaagbeen (tessels)

van: op elkaar slaan

uitleg >>

knaagbeen (tessels)

rondgaan, langs de rand gaan

uitleg >>

knar (tessels)

maakt schaarbeweging

uitleg >>

knar (tessels)

is langwerpig, gaat ergens langs, geeft bep. geluid

uitleg >>

knar (tessels)

van: op elkaar slaan

uitleg >>

knar (tessels)

rondgaan, langs de rand gaan

uitleg >>

knarre (tessels)

naar binnen (zien te) krijgen

uitleg >>

knarre (tessels)

geheel langs trekken, op elkaar slaan

uitleg >>

knarre (tessels)

geheel langs trekken

uitleg >>

knarre (tessels)

over de rand trekken

uitleg >>

kneep (eng.)

graag bewegen, rukbeweging

uitleg >>

kneep (eng.)

gang geven

uitleg >>

kners (tessels)

waar men tot inkeer trekt

uitleg >>

kners (tessels)

waar de hersens in zitten

uitleg >>

kners (tessels)

lijkt op slingers

uitleg >>

kners (tessels)

ringen en kringen (zie: ondertaal in r-l)

uitleg >>

knip (tessels)

wordt scheef getrokken, trek op (je voet)

uitleg >>

knip (tessels)

waarvan men gaat hinken

uitleg >>

knot (tessels)

wat kronkelig is opgewonden

uitleg >>

knot (tessels)

de binnenkant is hol

uitleg >>

knot (tessels)

toeren draaien (verg: tornen)

uitleg >>

knuppel (tessels)

zakt in mekaar, knikt ineen

uitleg >>

knuppel (tessels)

als een klepel bewegen

uitleg >>

knuppel (tessels)

in oorlog/gevecht gaat men weg of heen (dood)

uitleg >>

koeter (tessels)

waar men zich omdraait

uitleg >>

koeter (tessels)

waar men (zich) zoek raakt, de ogen toe doet

uitleg >>

koeter (tessels)

waar men (zich) zoek raakt, waaruit men oprijst

uitleg >>

kolk (tessels)

als een hol, een kuil

uitleg >>

kolk (tessels)

in een kolk groeit kroos

uitleg >>

kolk (tessels)

kluis, gat (loch vero.), waar te drinken valt

uitleg >>

kom aan (tessels)

in beweging gaan

uitleg >>

kom aan (tessels)

zo spoedig mogelijk

uitleg >>

kom aan (tessels)

vertrek, ga heen

uitleg >>

kombeers (tessels)

om in of onder om te draaien

uitleg >>

kombeers (tessels)

onder de haren (paardendeken) liggen

uitleg >>

kombeers (tessels)

onder de veren gaan

uitleg >>

kombeers (tessels)

om in of onder om te draaien

uitleg >>

kombeers (tessels)

waar men onder ligt te draaien (zie overige info)

uitleg >>

kombeers (tessels)

zoekt een kring op de grond (zie overige info)

uitleg >>

komeet

(ver)schijnt in de hoogte

uitleg >>

Komproe

grond weghalen

uitleg >>

koof (tessels)

schuif ergens over of omheen

uitleg >>

koof (tessels)

over iets heen schuiven

uitleg >>

kop (ital.)

(deel) van het gezicht (wat duidelijk te zien is)

uitleg >>

korstje (tessels)

trekt samen, samentrekking

uitleg >>

korstje (tessels)

vormt een laagje

uitleg >>

korstje (tessels)

vormt een kraagje

uitleg >>

kortademig (tessels)

houdt de adem teveel in

uitleg >>

kortademig (tessels)

iets met de eigen luchtweg (schacht)

uitleg >>

kortwieken (16 eeuw)

aan de zijkanten, ingezonken

uitleg >>

kostelijk (14e eeuw)

geeft iets moois, helpt iem.

uitleg >>

koter

rijst omhoog = groeit

uitleg >>

kraag (tessels)

de randen beschadigd

uitleg >>

kraag (tessels)

een schaal die stuk is

uitleg >>

kraag (tessels)

is inelkaar gezakt, gestuikt

uitleg >>

kraag, kap, hals 14e eeuw

waar het lichaam rondom omsloten wordt

uitleg >>

kraak (tessels)

de rand van een wal (omwalling, hek)

uitleg >>

kraak (tessels)

hangt geheel, een gang overal

uitleg >>

kraak (tessels)

hangt tesamen, gang tesamen

uitleg >>

krambl (tessels)

laat het hoofd zinken

uitleg >>

krambl (tessels)

klinkt alsof het hoofd gaar is

uitleg >>

krambl (tessels)

schuift kronkelend en geheel rond

uitleg >>

kruwe (tessels)

kruwe-werken (tessels)

uitleg >>

krek (tessels)

recht

uitleg >>

krek (tessels)

geheel (juist)

uitleg >>

krek (tessels)

lijkt begeerlijk

uitleg >>

krieken (tessels)

gelijk als het zich keert, omwentelt (dag en nacht)

uitleg >>

krieken (tessels)

klinkt zich weer vast, slingert zich weer opnieuw

uitleg >>

krieken (tessels)

maakt de eigen kring compleet

uitleg >>

kriezeltje (tessels)

heeft betrekking op iets gerings

uitleg >>

kriezeltje (tessels)

gaat achteruit

uitleg >>

kriezeltje (tessels)

wordt nog eens wat

uitleg >>

kros (tessels)

maakt kreunende geluiden

uitleg >>

kros (tessels)

stelt zich koel op , geeft huilachtig geluid

uitleg >>

kros (tessels)

maakt gorgelend geluid

uitleg >>

kromming (eng.)

te maken met afslaan (opzij), een sluis (water in een boog naar beneden) en: een boog omhoog (zie tessels)

uitleg >>

kruimel (tessels)

waarvan je moet hoesten als het in de luchtpijp komt

uitleg >>

kruimel (tessels)

staat groezelig

uitleg >>

kruimel (tessels)

doorslikken

uitleg >>

kruimel (tessels)

net als schuur(papier)

uitleg >>

kruimel (tessels)

krijg je als je te gulzig bent

uitleg >>

kruiwagen (tessels)

om te kruien, bijv. zand en grint (gruis)

uitleg >>

kruiwagen (tessels)

een kuil of holte om iets in de dragen

uitleg >>

kruiwagen (tessels)

om te lopen, verplaatsen

uitleg >>

krut (tessels)

om te kruien

uitleg >>

krut (tessels)

een kuil of holte om iets in de dragen

uitleg >>

krut (tessels)

om te lopen, verplaatsen

uitleg >>

kuil (tessels)

wordt scheef getrokken, trek op (je voet)

uitleg >>

kuil (tessels)

waarvan men gaat hinken

uitleg >>

kuin (tessels)

niet schuin, gunstig

uitleg >>

kuin (tessels)

trekt het oog

uitleg >>

kuip (noors)

de kuiper slaat de duigen bijeen, laag voor laag

uitleg >>

kuul (tessels)

schuil onder water

uitleg >>

kuul (tessels)

is ergens naar op zoek, speuren

uitleg >>

kuul (tessels)

heeft ronde hoeken

uitleg >>

kwaad zijn (tessels)

zichzelf niet zijn, zich niet hechten

uitleg >>

kwaad zijn (tessels)

waarbij men elkaar omver wil gooien

uitleg >>

kwab (tessels)

hangt bij het oog

uitleg >>

kwab (tessels)

schuift bijeen, wordt een hoop(je)

uitleg >>

kwan (tessels)

in beweging gaan

uitleg >>

kwan (tessels)

zo spoedig mogelijk, kom voor de dag!

uitleg >>

kwan (tessels)

vertrek, ga heen

uitleg >>

kwebbelen (tessels)

rept met de keel: roert zijn mondje

uitleg >>

kwebbelen (tessels)

de lippen gaan steeds heen en weer

uitleg >>

kwebbelen (tessels)

neigt naar mondje reppen

uitleg >>

kweesten (tessels)

beweegt zich naar binnen, wordt aangetrokken

uitleg >>

kweesten (tessels)

doet alsof hij/zij slaapt

uitleg >>

kwiert (tessels)

erg levendig, beweeglijk

uitleg >>

kwiert (tessels)

plezier laten merken

uitleg >>

kwiert (tessels)

de grens verkennen

uitleg >>

laabes (tessels)

klink of alles bij zich te halen is

uitleg >>

laabes (tessels)

lijkt van alles te halen

uitleg >>

laabes (tessels)

lijkt van alles tesamen te krijgen

uitleg >>

laag (16e eeuw)

liggend, dus laag en zie Tessels

uitleg >>

laag (tessels)

naar de diepte

uitleg >>

laag (tessels)

liggend, dus laag en zie Tessels

uitleg >>

laag (tessels)

moet rijzen, moet stijgen

uitleg >>

laag land (tessels)

schuift, soppig (nat)

uitleg >>

laag land (tessels)

gescheiden van het hoge

uitleg >>

lagring (noors)

waar alles vergaard en heen gebracht wordt

uitleg >>

lam(metje)

klagend geluid lammeren

uitleg >>

lam(metje)

nog klein, klagend geluid maken

uitleg >>

lam(metje)

loopt te grazen

uitleg >>

Landwirt (wirt) Du.

te grijpen

uitleg >>

lauha (germaans)

een haag van behoorlijke lengte

uitleg >>

lauha (germaans)

dat samen

uitleg >>

left (eng.)

leegte

uitleg >>

left (eng.)

glipte

uitleg >>

Leiden (10e eeuw)

slingert zich heen

uitleg >>

Leithen (10e eeuw)

slingert zich heen

uitleg >>

lemire (tessels)

gelijk als het zich keert, omwentelt (dag en nacht)

uitleg >>

lemire (tessels)

klinkt zich weer vast, slingert zich weer opnieuw

uitleg >>

lemire (tessels)

maakt de eigen kring compleet

uitleg >>

lepra

haalt niet meer op, gaat achteruit

uitleg >>

licht (noors)

lijkt licht

uitleg >>

liddere (tessels)

gelijk bewegen

uitleg >>

liddere (tessels)

lijkt zich te heen en weer te bewegen

uitleg >>

liddere (tessels)

beweegt zich zelf heen en weer

uitleg >>

liddere (tessels)

lijkt zich te heen en weer te bewegen

uitleg >>

liddere (tessels)

kan zichzelf helemaal rekken

uitleg >>

liddere (tessels)

rekt geheel

uitleg >>

lijm (noors)

om te helen

uitleg >>

lim (noors)

om te helen

uitleg >>

limpe (tessels)

om gelijk te komen

uitleg >>

limpe (tessels)

scheef lopend, hellend gaan

uitleg >>

limpe (tessels)

keert scheef terug

uitleg >>

links

de leegte in (verg: geel (de zon) en leeg (de ruimte)

uitleg >>

links af ! (tessels)

de andere kant op

uitleg >>

links af ! (tessels)

zoek er langs of zoek de klank

uitleg >>

links af ! (tessels)

maak een kring, zoek de rand

uitleg >>

linksaf (tessels)

als je de normale blik samenknijpt

uitleg >>

linksaf (tessels)

doen als het hoofd het verlangt

uitleg >>

linksaf (tessels)

zoals een krank hoofd het wil

uitleg >>

lobby

omloop, slop

uitleg >>

lobby

verscholen

uitleg >>

lobby

hoort ergens bij

uitleg >>

loge (tessels)

plakt aan alles vast, verdwijnt op den duur

uitleg >>

loge (tessels)

geeft zwart schijnsel, roet

uitleg >>

loge (tessels)

alles wordt vies, goor

uitleg >>

loeipeerd (tessels)

geklonken (aan een paard) op zij

uitleg >>

loeipeerd (tessels)

gaat hinkend hollen

uitleg >>

loeipeerd (tessels)

geeft men het sein om harder te lopen

uitleg >>

loeipeerd (tessels)

het paard dat men aangeeft wat te doen

uitleg >>

loerig (tessels)

hopelijk keert het weer zich, wil wel omdraaien

uitleg >>

loerig (tessels)

glinstert als van koors

uitleg >>

loerig (tessels)

zoekt zijn hol op

uitleg >>

loirts (16e eeuw)

klinkt te keren, verkeerd

uitleg >>

lope (15e eeuw)

heeft een snelheid

uitleg >>

lund (noors)

te luwen

uitleg >>

lusteloos (tessels)

tekort lucht hebben, niet luchtig zijn

uitleg >>

lusteloos (tessels)

zich schuil houden, jankerig zijn

uitleg >>

lusteloos (tessels)

zich goor (niet lekker) voelen

uitleg >>

lute (eng.)

klustert zich

uitleg >>

luttel

bijna alles lucht

uitleg >>

lys (noors)

lijkt licht

uitleg >>

maars (tessels)

via een gang tesamen trekken

uitleg >>

maars (tessels)

liggen tegen elkaar aan, in de buurt van de schaamstreek

uitleg >>

maars (tessels)

trekt samen in iets wat rond

uitleg >>

Maas

indien naam: geheel aantrekkelijk. indien rivier: door de gang meegesleept

uitleg >>

maatstokje (tessels)

de wijdte, hier opening of monding van de mazen van een net

uitleg >>

maatstokje (tessels)

de lengte zoals ie gemaakt is

uitleg >>

maatstokje (tessels)

de kring zoals ie is

uitleg >>

mahlen (duits)

met halen, met kalken

uitleg >>

marel (tessels)

met geraas opvliegen vanuit het gras

uitleg >>

marel (tessels)

alsof het kraakt en raast

uitleg >>

marel (tessels)

heeft een klagend geluid als hij klapwiekend omhoog gaat

uitleg >>

marteling (tessels)

trek bijeen (van de pijn)

uitleg >>

marteling (tessels)

vertrekt, verrekt en knikt ineen

uitleg >>

masker

met kieren in de zak (behagen in gieren)

uitleg >>

masker (tessels)

met griezel

uitleg >>

masker (tessels)

met een gierende lach of een schrikreactie

uitleg >>

masker (tessels)

lach

uitleg >>

massa (tessels)

ligt ergens (onbestemde plek, onbestemd iets)

uitleg >>

massa (tessels)

is een geheel dat evt. te eten kan zijn, een rest (bijv. schillen)

uitleg >>

massa (tessels)

is opgestapeld

uitleg >>

Masscheroen (16e eeuw)

zoekt de god van de ledigheid/leegheid

uitleg >>

medri (lat.)

om zich te doen herrijzen, beter worden

uitleg >>

mekaar (tessels)

samen hangen/de gang (het pad) delen

uitleg >>

mekaar (tessels)

zich in een kring en aankoppelen

uitleg >>

mekaar (tessels)

verlangen aan te haken, of: al lang gekoppeld

uitleg >>

memme (tessels)

zich afscheiden (melk geven)

uitleg >>

memme (tessels)

afscheiden van kleverige vloeistof

uitleg >>

meppe (tessels)

bezig met het glas heffen

uitleg >>

meppe (tessels)

drinken tot met schemerig/duizelig wordt (verg: schemer en duister)

uitleg >>

merode (tessels)

wordt steeds meer gruis

uitleg >>

merode (tessels)

kiest een weg, pad, waterweg

uitleg >>

merode (tessels)

breekt met alles

uitleg >>

mestgoot (grup)

ruikt en is groezelig

uitleg >>

mestgoot (tessels)

rond, in de grond, met afscheiding/zeik

uitleg >>

mestgoot (tessels)

waarin iets gezonken is in en kuil of hol

uitleg >>

mestgoot (tessels)

waarin iets goor (en dat geurt) is gezonken

uitleg >>

meuren (tessels)

ging een geur mee heen

uitleg >>

meuren (tessels)

afscheiden met geloei

uitleg >>

meuren (tessels)

gekreun in schemergebied

uitleg >>

miel (frans)

het is geel en lekker in de keel

uitleg >>

mikken

met zicht

uitleg >>

mikken

met onderscheiden

uitleg >>

mirakel

alles zien door een kier, iets zien en gieren, schreeuwen

uitleg >>

mis

fout in gezondheid, 't is mis

uitleg >>

misleiden (15e eeuw)

oog doen afdwalen

uitleg >>

misleiden (tessels)

ziet het geheel van opzij

uitleg >>

misleiden (tessels)

alsof het oog scheef trekt

uitleg >>

misleiden (tessels)

alsof het oog oprekt, scheef trekt

uitleg >>

mistig (tessels)

hangt zodat onderscheiden moeilijk wordt

uitleg >>

mistig (tessels)

ontrekt het gezicht

uitleg >>

moeder

bereikt het moederschap door te schommelen

uitleg >>

moeder

(kind) krijgt z'n zin door te schommelen

uitleg >>

mok (tessels)

om geheel omhoog te halen

uitleg >>

mok (tessels)

schuimend (bier)

uitleg >>

mok (tessels)

om mee te zuigen

uitleg >>

mok (tessels)

schuimend (bier)

uitleg >>

mok (tessels)

om mee omhoog te reiken

uitleg >>

mlle (tessels)

dollen en huilen gelijk

uitleg >>

mlle (tessels)

heel erg sloom

uitleg >>

mug (tessels)

steken met de snuit

uitleg >>

mug (tessels)

snuit (om te prikken)

uitleg >>

mug (tessels)

komen als je slaapt, steken schuin in je vel

uitleg >>

naald

geheel met halen of halen in een bep. ritme, patroon

uitleg >>

naast (tessels)

in de schuinte bij zich

uitleg >>

naast (tessels)

lijkt schuin bijn

uitleg >>

naast (tessels)

komt naast de ander, geeft te (ver)schijn

uitleg >>

nachtwaker (tessels)

in de kring gaan, de grens aangeven

uitleg >>

nachtwaker (tessels)

neigt naar gegil (voor ieders heil)

uitleg >>

nachtwaker (tessels)

neigt terug te keren (herhaald geluid)

uitleg >>

nar (tessels)

dollen en huilen gelijk

uitleg >>

nar (tessels)

heel erg sloom

uitleg >>

nar, dwaas (16e eeuw)

loopt, oogt en doet alles verkeerd

uitleg >>

nar, dwaas (16e eeuw)

klinkt alsof zijn hoofd is beschadigd

uitleg >>

narcis (tessels)

komt op vaste tijd omhoog (hier ook nog geel vermeld)

uitleg >>

narcis (tessels)

laat zich op gelijke tijd zien

uitleg >>

narcis (tessels)

rijst omhoog

uitleg >>

neamh (iers)

waar het schijnt, waar iets hangt te schijnen

uitleg >>

neamh (iers)

waar de maan schijnt, manen zijn

uitleg >>

neffes (tessels)

in de schuinte bij zich

uitleg >>

neffes (tessels)

in de schuinte bij zich

uitleg >>

neffes (tessels)

komt naast de ander, geeft te (ver)schijn

uitleg >>

nes (tessels)

in zich trekken

uitleg >>

nes (tessels)

trek heen

uitleg >>

neseblod (noors)

geknikt en scheidt zich/bij geklok

uitleg >>

neseblod (noors)

de golf (bloedklopping) en: scheidt zich in twee (neus)

uitleg >>

neseblod (noors)

kun je horen en scheidt zich in twee

uitleg >>

neuren (tessels)

maakt zeurend geluid

uitleg >>

neuren (tessels)

klinkt als zingen

uitleg >>

neuren (tessels)

gekreun

uitleg >>

neuren (tessels)

ronkend geluid (brom. grom)

uitleg >>

neurie (tessels)

plotselinge schok binnen eigen kring/grens

uitleg >>

neurie (tessels)

is een scheur van zich zelf

uitleg >>

neurie (tessels)

geheel afgescheiden doordat het zinkt

uitleg >>

neurie (tessels)

door een kier zinkt het en raakt los (gescheiden)

uitleg >>

neus (tessels)

zit dwars, haaks, aan de zijkant

uitleg >>

neus (tessels)

zuigt er door

uitleg >>

neus (tessels)

zit scheef (t.o.v. de aanhechting) en geeft: niest

uitleg >>

neutje (tessels)

om te schenken, lijkt schoon

uitleg >>

neutje (tessels)

als drinken, zuipen

uitleg >>

neutje (tessels)

als een golf

uitleg >>

neutje (tessels)

het ruikt (om te snuiven) kruidig

uitleg >>

niezen (tessels)

als niezen

uitleg >>

niezen (tessels)

alsof men de hik heeft

uitleg >>

nok (tessels)

hoort bij een schuur

uitleg >>

nok (tessels)

waar de steile hoek in de hoogte is

uitleg >>

nok (tessels)

waar de hoek in de hoogte eindigt en terug gaat

uitleg >>

noot (tessels)

geeft beschutting

uitleg >>

nuwwelijk (tessels)

beweegt naar schuw

uitleg >>

nuwwelijk (tessels)

geheel wonderlijk

uitleg >>

ochtendgloren (tessels)

gelijk als het zich keert, omwentelt (dag en nacht)

uitleg >>

ochtendgloren (tessels)

klinkt zich weer vast, slingert zich weer opnieuw

uitleg >>

ochtendgloren (tessels)

maakt de eigen kring compleet

uitleg >>

omhulling (tessels)

schuif ergens over of omheen

uitleg >>

omhulling (tessels)

over iets heen schuiven

uitleg >>

ondergod (16e eeuw)

zoekt de god van de ledigheid/leegheid

uitleg >>

ondermaatse haring (tessels)

kan men roken

uitleg >>

ondermaatse haring (tessels)

moet nog groot worden, stinkt bij verwerking

uitleg >>

ondermaatse haring (tessels)

komt in scholen voorbij

uitleg >>

ondermaatse haring (tessels)

trek naar de ondiepe wateren

uitleg >>

one (eng.)

met het oog op (iemand of iets gericht)

uitleg >>

onmod (tessels)

zichzelf niet zijn, zich niet hechten

uitleg >>

onmod (tessels)

waarbij men elkaar omver wil gooien

uitleg >>

onrijp (van vruchten)(tessels)

is nog rustig

uitleg >>

onrijp (van vruchten)(tessels)

is nog gehuld

uitleg >>

onrijp (van vruchten)(tessels)

de schil ruikt niet

uitleg >>

ontdekken (tessels)

teruggetrokken

uitleg >>

ontjakt (tessels)

wil graag neerzinken, wil zakken, voelt zich opgejaagd

uitleg >>

ontjakt (tessels)

zoekt de schaduw, zoekt geen schade op te lopen

uitleg >>

ontzilten (tessels)

in een diepte doen

uitleg >>

ontzilten (tessels)

in een kloof of gleuf leggen

uitleg >>

ontzilten (tessels)

in een groeve (sloot) doen

uitleg >>

oogwal (tessels)

hangt bij het oog

uitleg >>

oogwal (tessels)

schuift bijeen, wordt een hoop(je)

uitleg >>

oorlog (eng.)

bewegingen van klagen en slagen (slag)

uitleg >>

oorzaak (16e eeuw)

zoals de gang der dingen laat zien

uitleg >>

op stel (tessels)

vormt een geheel

uitleg >>

op stel (tessels)

ligt er, is in evenwicht

uitleg >>

op stel (tessels)

is gereed

uitleg >>

opbergen (16e eeuw)

stapelt alles op

uitleg >>

opeens (tessels)

stopt met een schok

uitleg >>

opeens (tessels)

schokkend

uitleg >>

opeens (tessels)

lijkt op een schok

uitleg >>

oprekken (tessels)

schuift de kreuken uiteen

uitleg >>

oprekken (tessels)

de geul/kuilen eruit halen

uitleg >>

oprekken (tessels)

op het oog zou je zeggen dat het scheurt

uitleg >>

oprde (tessels)

schuift de kreuken uiteen

uitleg >>

oprde (tessels)

de geul/kuilen eruit halen

uitleg >>

oprde (tessels)

op het oog zou je zeggen dat het scheurt

uitleg >>

opslag (noors)

waar alles vergaard en heen gebracht wordt

uitleg >>

opstuke (tessels)

trekt op, schuift op

uitleg >>

opstuke (tessels)

lijkt zich omhoog te trekken

uitleg >>

opvliegend (tessels)

gaat als een krank(zinnige) er op in

uitleg >>

opvliegend (tessels)

als een (halve) zachte

uitleg >>

opvliegend (tessels)

als een (halve) gare

uitleg >>

opwaren (16e eeuw)

stapelt alles op

uitleg >>

os (tessels)

heeft een kuil waar de teelballen horen te zitten

uitleg >>

os (tessels)

heeft een gleuf vanwege castratie

uitleg >>

os (tessels)

heeft een groef, gleuf vanwege castratie

uitleg >>

oublie (tessels)

geheel gekreukeld

uitleg >>

oublie (tessels)

kleeft te samen, geklonterd

uitleg >>

oublie (tessels)

bij elkaar gekleefd

uitleg >>

Oudeschild (tessels)

als een kil (water)

uitleg >>

Oudeschild (tessels)

in het slik

uitleg >>

Oudeschild (tessels)

een kreek

uitleg >>

overtuiging (16e eeuw)

wat men denkt, wat de geest aangeeft

uitleg >>

overtuiging (16e eeuw)

inzicht waaraan men hecht

uitleg >>

overvloed (tessels)

klink of alles bij zich te halen is

uitleg >>

overvloed (tessels)

lijkt van alles te halen

uitleg >>

overvloed (tessels)

lijkt van alles tesamen te krijgen

uitleg >>

overvloedig (tessels)

heeft een glanzend gezicht

uitleg >>

overvloedig (tessels)

heeft veel bijeen gehaald

uitleg >>

overvloedig (tessels)

heeft veel vergaard

uitleg >>

paard (proto indo europees)

beweegt zich hoog, buigt hoofd naar beneden

uitleg >>

paard (proto indo europees)

er toe bewegen te trekken, met de schoft

uitleg >>

paard (tessels)

eerde-aarde

uitleg >>

paard (tessels)

om mee over de aarde te gaan

uitleg >>

paard (tessels)

om te begeren

uitleg >>

paard (tessels)

om onder contrle te houden

uitleg >>

paard (tessels)

om onder contrle te houden

uitleg >>

paard (tessels)

om te geleiden, op het land

uitleg >>

paard (tessels)

om te rijden

uitleg >>

paesse (16e eeuw)

gaat schaften, gaat gapen

uitleg >>

p iste (iers)

hetgeen zo behaagt wordt

uitleg >>

p iste grine (iers)

de eer is gescheiden van/hetgeen zo behaagt wordt

uitleg >>

paling (tessels)

kruipt in de modder, gaat erg heen en weer bij zwemmen en als hij gevangen wordt

uitleg >>

paling (tessels)

glinstert (soort snot) en slingert zich voort

uitleg >>

paling (tessels)

kan zich geheel rond maken

uitleg >>

pals (15e eeuw)

bij de hals

uitleg >>

part

restje

uitleg >>

part (eng.)

restje

uitleg >>

puwe (tessels)

lijkt bewogen te raken

uitleg >>

puwe (tessels)

raakt opgewonden, verwond zichzelf

uitleg >>

pekel (16e eeuw)

komt samen en vouwt zich in een kring

uitleg >>

pels

slippen of een sleep (van een mantel)

uitleg >>

penis (tessels)

bocht waar geel/geil vandaan komt

uitleg >>

penis (tessels)

i.v.m. schuim

uitleg >>

penis (tessels)

kan rekken en zinken

uitleg >>

penis (tessels)

waar slijk naar beneden loopt

uitleg >>

penis (tessels)

heeft en geeft eigen zuiging of drang (van urine)

uitleg >>

penis (tessels)

muis

uitleg >>

Pentecost (eng.)

lijkt alsof het oog of het hoofd zich verheft

uitleg >>

Pentecoste (ital.)

lijkt alsof het oog of het hoofd zich verheft

uitleg >>

Pentecost (lat.)

lijkt alsof het oog of het hoofd zich verheft

uitleg >>

Pentecosts (spaans)

lijkt alsof het oog of het hoofd gescheiden zich verheft

uitleg >>

perplex (tessels)

moet slikken, slaat blik neer

uitleg >>

perplex (tessels)

als gebroken, breekbaar

uitleg >>

perplex (tessels)

zou willen krijsen

uitleg >>

perplex (tessels)

keer op keer slikken

uitleg >>

perplex (tessels)

zou weg willen glippen

uitleg >>

Pfingsten (duits)

zodanig beschijnen (vurige tongen) dat men gaat herbezinnen en het laat bezinken

uitleg >>

pienetnsie (tessels)

trek bijeen (van de pijn)

uitleg >>

pienetnsie (tessels)

vertrekt, verrekt en knikt ineen

uitleg >>

pijn (zeurderig) (tessels)

alsof het zich herhaald

uitleg >>

pijn (zeurderig) (tessels)

alsof het knaagt

uitleg >>

pijn (zeurderig) (tessels)

terugkerend knagend

uitleg >>

Pinksteren (duits)

zodanig beschijnen (vurige tongen) dat men gaat herbezinnen en het laat bezinken

uitleg >>

Pinksteren (eng.)

lijkt alsof het oog of het hoofd zich verheft

uitleg >>

Pinksteren (ital.)

lijkt alsof het oog of het hoofd zich verheft

uitleg >>

Pinksteren (lat.)

lijkt alsof het oog of het hoofd zich verheft

uitleg >>

Pinksteren (spaans)

lijkt alsof het oog of het hoofd gescheiden zich verheft

uitleg >>

Pinksteren (tessels en fries)

alsof men het onderspit delft

uitleg >>

Pinksteren (tessels en fries)

rijk is nabij

uitleg >>

Pinksteren (tessels)

bij schitteren, glinsteren

uitleg >>

Pinksteren (tessels)

heenkeren

uitleg >>

pittig (tessels)

niet schuin, gunstig

uitleg >>

pittig (tessels)

trekt het oog

uitleg >>

plaats (fries)

waaraan men gehecht is

uitleg >>

plaats (fries)

waar men eigen is (eigenaar of zich thuisvoelt)

uitleg >>

plakken

een laag er over heen

uitleg >>

plaksel (noors)

om te helen

uitleg >>

plantenresten (tessels)

wat er aan stelen onder water zit

uitleg >>

plantenresten (tessels)

hangt onderwater

uitleg >>

plantenresten (tessels)

hangt bij elkaar (in het water)

uitleg >>

plecht

leggers

uitleg >>

plecht

zijn allen gelijk

uitleg >>

plecht

bij het zeil

uitleg >>

plecht

bij de kiel

uitleg >>

plecht

waar het (altijd) hellend is

uitleg >>

plecht

wat men moet teren

uitleg >>

plein (eng.)

schuin lopen en dan recht: verg: vierkante meters opmeten

uitleg >>

pletten

door een kier persen

uitleg >>

plonteit (tessels)

heeft een glanzend gezicht

uitleg >>

plonteit (tessels)

heeft veel bijeen gehaald

uitleg >>

plonteit (tessels)

heeft veel vergaard

uitleg >>

plotseling

voelt zich ineens naakt

uitleg >>

plotseling

knielt alsof hij gaat een gaat graaft (het onderspit heeft) gedolven

uitleg >>

plotseling

knielt om te schuilen

uitleg >>

plotseling (16e eeuw)

gaat snel duiken (in een kuil/schuil of holt weg)

uitleg >>

plotseling (16e eeuw)

laat zich zakken, doet zichzelf verdwijnen

uitleg >>

plotseling (16e eeuw)

gaat hinkend vallen

uitleg >>

plotseling (tessels)

stopt met een schok

uitleg >>

plotseling (tessels)

schokkend

uitleg >>

plotseling (tessels)

lijkt op een schok

uitleg >>

pluis (tessels)

ziet er slecht uit, fletse ogen

uitleg >>

pluis (tessels)

ziet er slonzig uit

uitleg >>

pluis (tessels)

naar lucht happen, zoeken

uitleg >>

pluis (tessels)

daar kun je schuilen, hul(p) krijgen, veilig dus

uitleg >>

pluis (tessels)

zakt neer, is huilen nabij

uitleg >>

pluis (tessels)

onder de kleren zitten (diertjes die) gaatjes maken

uitleg >>

pluis (tessels)

men gaat krabben, schuren

uitleg >>

pluis (tessels)

voelt zich verscheurd

uitleg >>

pluis (tessels)

geeft de voorkeur aan

uitleg >>

pluisje (tessels)

een deel dat wegwaait in de lucht

uitleg >>

pluisje (tessels)

een deeltje dat schuin omhoog gaat

uitleg >>

pls (tessels)

ziet er slecht uit, fletse ogen

uitleg >>

pls (tessels)

ziet er slonzig uit

uitleg >>

pls (tessels)

naar lucht happen, zoeken

uitleg >>

pls (tessels)

daar kun je schuilen, hul(p) krijgen, veilig dus

uitleg >>

pls (tessels)

zakt neer, is huilen nabij

uitleg >>

pls (tessels)

onder de kleren zitten (diertjes die) gaatjes maken

uitleg >>

pls (tessels)

men gaat krabben, schuren

uitleg >>

pls (tessels)

voelt zich verscheurd

uitleg >>

pls (tessels)

geeft de voorkeur aan

uitleg >>

poets (tessels)

jokken

uitleg >>

poets (tessels)

schokt iem., iets kwijtraken

uitleg >>

pof

niet echt geld krijgen

uitleg >>

pons (tessels)

om te schenken, lijkt schoon

uitleg >>

pons (tessels)

als drinken, zuipen

uitleg >>

pons (tessels)

als een golf

uitleg >>

pons (tessels)

het ruikt (om te snuiven) kruidig

uitleg >>

ponter (tessels)

mrt schokken omhoog brengen

uitleg >>

ponter (tessels)

wordt ergens onder gebracht

uitleg >>

ponter (tessels)

om op hopen te schuiven

uitleg >>

ponter (tessels)

om te bereiken dat een hoop (hooi) schuift

uitleg >>

pg (tessels)

hangt bij het oog

uitleg >>

pg (tessels)

schuift bijeen, wordt een hoop(je)

uitleg >>

pl(tje)(tessels)

een (stukje) lopen

uitleg >>

pl(tje)(tessels)

een (stuk) verschuiven

uitleg >>

pl(tje)(tessels)

verschuiven over de grond

uitleg >>

poort (eng.)

omloop, slop

uitleg >>

poort (eng.)

verscholen

uitleg >>

poort (eng.)

hoort ergens bij

uitleg >>

porder (tessels)

iemand te keer horen gaan

uitleg >>

porder (tessels)

net als kloppen

uitleg >>

porder (tessels)

roepen om op te staan

uitleg >>

possig (tessels)

lol hebben

uitleg >>

possig (tessels)

alsof men niet stil kan blijven zitten

uitleg >>

prafel (tessels)

geheel gekreukeld

uitleg >>

prafel (tessels)

kleeft te samen, geklonterd

uitleg >>

prafel (tessels)

bij elkaar gekleefd

uitleg >>

precies (tessels)

recht

uitleg >>

precies (tessels)

geheel (juist)

uitleg >>

precies (tessels)

lijkt begeerlijk

uitleg >>

prediker

wie steeds op reis (voor de herrezen heer)

uitleg >>

prengel (tessels)

zit op de grens of gaat er over

uitleg >>

prengel (tessels)

vergroot, gaat te keer

uitleg >>

prengel (tessels)

groeit op, zet grote mond op

uitleg >>

prestieus (14e eeuw)

geeft iets moois, helpt iem.

uitleg >>

pretiosen (14e eeuw)

geeft iets moois, helpt iem.

uitleg >>

prik (tessels)

als men iets aanreikt (betaalt), als men rijk is

uitleg >>

prik (tessels)

voor het rijk

uitleg >>

prik (tessels)

het gaat om geld

uitleg >>

prik (tessels)

het verschil bijbetalen

uitleg >>

prik (tessels)

teruggeven, uitkeren, in ruil voor

uitleg >>

primitief

niet van zins zich door begeerte te laten leiden

uitleg >>

prodigal (eng.)

geraakt aan het dolen

uitleg >>

prose (tessels)

stof (zijde) dat kronkelt

uitleg >>

prose (tessels)

iets (zijde) dat golft

uitleg >>

prose (tessels)

iets (zijde) dat gescheurd lijkt

uitleg >>

professie

bij welke school of gescheiden boedel

uitleg >>

proffelig worden (tessels)

stof (zijde) dat kronkelt

uitleg >>

proffelig worden (tessels)

iets (zijde) dat golft

uitleg >>

proffelig worden (tessels)

iets (zijde) dat gescheurd lijkt

uitleg >>

pruilen (tessels)

lijkt bewogen te raken

uitleg >>

pruilen (tessels)

raakt opgewonden, verwond zichzelf

uitleg >>

punt

bij koken (kookpunt)

uitleg >>

punt (fries)

waaraan men gehecht is

uitleg >>

punt (fries)

waar men eigen is (eigenaar of zich thuisvoelt)

uitleg >>

raar (tessels)

beweegt naar schuw

uitleg >>

raar (tessels)

geheel wonderlijk

uitleg >>

ravijn .(eng.)

een afgeslagen hoek of hoogte

uitleg >>

rebbele (tessels)

rept met de keel: roert zijn mondje

uitleg >>

rebbele (tessels)

de lippen gaan steeds heen en weer

uitleg >>

rebbele (tessels)

neigt naar mondje reppen

uitleg >>

rechts af! (tessels)

opschikken

uitleg >>

rechts af! (tessels)

zoek de zijde, opzij

uitleg >>

rechtsaf (tessels)

om te verplaatsen

uitleg >>

rechtsaf (tessels)

uit het hoofd (automatisch)

uitleg >>

rechtszaak (16e eeuw)

met betrekking tot de zaak

uitleg >>

religie

gunt zichzelf het heil door te eren

uitleg >>

respect (iers)

geeft een ander de krans

uitleg >>

rib (tessels)

wordt opgegraven, wordt als steun gebruikt

uitleg >>

rib (tessels)

opgraven, begraven

uitleg >>

rib (tessels)

heeft een kuil een deuk als vorm

uitleg >>

rib (tessels)

als een dier verscheurd is, blijven de ribben liggen

uitleg >>

rib (tessels)

schurken-krabben

uitleg >>

rib (tessels)

vurig bij kietelen

uitleg >>

riep (tessels)

rolt zich op in een kring

uitleg >>

riep (tessels)

(het dier) kruipt

uitleg >>

riep (tessels)

gaat het groen schillen

uitleg >>

riep (tessels)

wat er aan bladeren hangt wordt kaalgevreten, geschoren

uitleg >>

riep (tessels)

heeft de vorm van een pier

uitleg >>

rietstengel (17e eeuw)

laag op laag (groeiend) in de modder (slik)

uitleg >>

river (tessels)

uit de kring gaan

uitleg >>

river (tessels)

komt en gaat

uitleg >>

river (tessels)

vertrekt steeds weer

uitleg >>

riewele (tessels)

wat gezegd wordt draait in een kringetje rond: herhalen

uitleg >>

riewele (tessels)

gaat eigenlijk over de schreef (doordrammen)

uitleg >>

riewele (tessels)

steeds maar stroperig, kleverig

uitleg >>

rillen

als reilen en rillen (zie: overige info)

uitleg >>

rillen (tessels)

verschuifd steeds

uitleg >>

rillen (tessels)

schokken met het lijf

uitleg >>

rillen (tessels)

schokken met of over de ribben

uitleg >>

rinkink (tessels)

in de kring gaan, de grens aangeven

uitleg >>

rinkink (tessels)

neigt naar gegil (voor ieders heil)

uitleg >>

rinkink (tessels)

neigt terug te keren (herhaald geluid)

uitleg >>

rinsleat (fries)

maakt een grens of kring waar de schacht opdroogt (inklinkt)

uitleg >>

rinsleat (fries)

een watergang die naar beneden uitloopt

uitleg >>

rist (noors)

vol met kieren

uitleg >>

rium

ommuurd, ring rondom

uitleg >>

roerselen (17e eeuw)

een knik in wat keurig is, neiging tot scheuren

uitleg >>

roerselen (17e eeuw)

zin om van het gewone, rechte af te wijken

uitleg >>

roerselen (17e eeuw)

zin om van het gewone, rechte af te wijken

uitleg >>

rogge

zit verscholen in een holte

uitleg >>

roken (tessels)

het zicht gaat verdwijnen

uitleg >>

roken (tessels)

het zicht raakt gemengd (met rook)

uitleg >>

roken (tessels)

neiging tot schimmigheid, schemering

uitleg >>

rommel (tessels)

op de grond bevinden

uitleg >>

rommel (tessels)

rondgooien, uit elkaar doen

uitleg >>

rf (tessels)

wat kronkelig is opgewonden

uitleg >>

rf (tessels)

de binnenkant is hol

uitleg >>

rf (tessels)

toeren draaien (verg: tornen)

uitleg >>

roofje (tessels)

trekt samen, samentrekking

uitleg >>

roofje (tessels)

vormt een laagje

uitleg >>

roofje (tessels)

vormt een kraagje

uitleg >>

ruch (pools)

huilde (snelheid)

uitleg >>

rudig (tessels)

is nog rustig

uitleg >>

rudig (tessels)

is nog gehuld

uitleg >>

rudig (tessels)

de schil ruikt niet

uitleg >>

rug (tessels)

iemand grens, begrensd het uitzicht

uitleg >>

ruggegraat (grieks/lat?)

een schacht (lijf) dat druk kan hebben, ingedrukt kan worden, een ruk kan hebben

uitleg >>

ruggegraat (grieks/lat?)

een schacht (lijf) dat druk kan hebben, ingedrukt kan worden, een ruk kan hebben

uitleg >>

ruis

de kruin van de boom, die beweegt

uitleg >>

ruk (eng.)

graag bewegen, rukbeweging

uitleg >>

ruk (eng.)

gang geven

uitleg >>

rups(en) (tessels)

rolt zich op in een kring

uitleg >>

rups(en) (tessels)

(het dier) kruipt

uitleg >>

rups(en) (tessels)

gaat het groen schillen

uitleg >>

rups(en) (tessels)

wat er aan bladeren hangt wordt kaalgevreten, geschoren

uitleg >>

rups(en) (tessels)

heeft de vorm van een pier

uitleg >>

rupsig (tessels)

kruiperig, ingraven (bij een ander) (letterlijk)

uitleg >>

rupsig (tessels)

zoekt het kuiltje

uitleg >>

rupsig (tessels)

zoekt naar seks

uitleg >>

ruten (14e eeuw)

luidruchtig, kros (tessels)

uitleg >>

ruw (niet glad)(tessels)

krullend, kroezig, kreukelig

uitleg >>

ruw (niet glad)(tessels)

met kuilen, geulen

uitleg >>

ruw (niet glad)(tessels)

lijkt gescheurd

uitleg >>

ruzie (14e eeuw)

luidruchtig, kros (tessels)

uitleg >>

ruzie (tessels)

zichzelf niet zijn, zich niet hechten

uitleg >>

ruzzig (tessels)

krullend, kroezig, kreukelig

uitleg >>

ruzzig (tessels)

met kuilen, geulen

uitleg >>

ruzzig (tessels)

lijkt gescheurd

uitleg >>

Sakel (tessels)

zie het geheel, ziet het heil

uitleg >>

Sakel (tessels)

wie is opgerezen, wie veroverd (schaakt)

uitleg >>

Sakel (tessels)

wie schaakt, wordt geschaakt, wie zakt

uitleg >>

sangerig (tessels)

alsof het zich herhaald

uitleg >>

sangerig (tessels)

alsof het knaagt

uitleg >>

sangerig (tessels)

terugkerend knagend

uitleg >>

sapt (sanskriet)

is een eenheid in het leven, een hap uit het totaal

uitleg >>

schaap (gecastr.)(tessels)

heeft behoefte

uitleg >>

schaap (gecastr.)(tessels)

kan niet veel uitrichten met het lid

uitleg >>

schaap (gecastr.)(tessels)

kan niet veel uitrichten met het lid

uitleg >>

schapenkeutel (tessels)

wordt gedrukt (drukken-poepen), ruikt geheel

uitleg >>

schapenkeutel (tessels)

slijk dat ruikt en uit de scheur komt

uitleg >>

schapenkeutel (tessels)

wordt als kurk

uitleg >>

schapenkeutel (tessels)

krijg je via de geul, het hol

uitleg >>

schapraai (kast)

alles bijelkaar in een schacht

uitleg >>

scheef (tessels)

trekt een kant op

uitleg >>

scheef (tessels)

gaat scheef hangen

uitleg >>

schelp (tessels)

houdt zich schuil door zich vast te kleven

uitleg >>

schelp (tessels)

de kluis (het slakhuis) pellen

uitleg >>

schelp (tessels)

de schil stukslaan, zodat er lucht bij kan

uitleg >>

schelp (tessels)

om leeg te maken de schelp kreuken

uitleg >>

schetteren (16e eeuw)

als tekeer gaan

uitleg >>

schijt (tessels)

vertrekt vanaf zichzelf

uitleg >>

schijt (tessels)

te scheiden, afscheiden

uitleg >>

schijt (tessels)

doet hijgen

uitleg >>

schitterend (grieks)

kijk omhoog om de kleur te zien

uitleg >>

schok

omhoog trekken, in een hoek trekken, trek kook (bubbels)

uitleg >>

schond (verl. tijd van schenden)

betrekking op de knoken (botten)

uitleg >>

schuldbrief (17e eeuw)

geeft heil, maakt iets weer goed (helen)

uitleg >>

seen (tessels)

gaat heen en geeft weerschijn (water)

uitleg >>

seen (tessels)

naar beneden afscheiden

uitleg >>

seks hebben (tessels)

betrekking op zeden en schede

uitleg >>

seks hebben (tessels)

betrekking op zeden en schede en schik

uitleg >>

seuve (tessels)

verschijnt in een eigen hoek (qua vorm)

uitleg >>

seuve (tessels)

trekt zich scheef, lijkt iets te geven, op te leveren

uitleg >>

shriek (eng.)

roept zover mogelijk

uitleg >>

siging (tessels)

verschikken, hijgen

uitleg >>

siging (tessels)

gaat scheiden, vertrekken

uitleg >>

siempre (spaans)

verbreekt het scheiden, weet zich te bereiken

uitleg >>

sintel (tessels)

hangt geheel

uitleg >>

sintel (tessels)

maakt een afscheiding van zichzelf (van iemand)

uitleg >>

sintel (tessels)

om een afscheiding te bereiken

uitleg >>

sjorren

als rukken

uitleg >>

sjorren (tessels)

omhoog scheuren

uitleg >>

sjorren (tessels)

maakt een bep. slag

uitleg >>

sjorren (tessels)

steeds rukken en trekken

uitleg >>

skeg (tessels)

trekt eigen spoor, richting

uitleg >>

skeg (tessels)

verg: gek-geek-keg

uitleg >>

skieltje (tessels)

de wijdte, hier opening of monding van de mazen van een net

uitleg >>

skieltje (tessels)

de lengte zoals ie gemaakt is

uitleg >>

skieltje (tessels)

de kring zoals ie is

uitleg >>

skire (tessels)

kruipt in de modder, gaat erg heen en weer bij zwemmen en als hij gevangen wordt

uitleg >>

skire (tessels)

glinstert (soort snot) en slingert zich voort

uitleg >>

skire (tessels)

kan zich geheel rond maken

uitleg >>

skijntje blok (tessels)

niet echt, maar wel gelokt

uitleg >>

skijntje blok (tessels)

verstoppen, om schik te hebben

uitleg >>

skijntje blok (tessels)

weghalen voor de lol

uitleg >>

skijt (tessels)

vertrekt vanaf zichzelf

uitleg >>

skijt (tessels)

te scheiden, afscheiden

uitleg >>

skijt (tessels)

doet hijgen

uitleg >>

Skil (tessels)

als een kil (water)

uitleg >>

Skil (tessels)

in het slik

uitleg >>

Skil (tessels)

een kreek

uitleg >>

skreppe (tessels)

alles (even) vastpakken

uitleg >>

skreppe (tessels)

tijd maken voor opbergen

uitleg >>

skreppe (tessels)

voor eigen heil tijd maken

uitleg >>

skubbere (tessels)

verschuifd steeds

uitleg >>

skubbere (tessels)

schokken met het lijf

uitleg >>

skubbere (tessels)

schokken met of over de ribben

uitleg >>

skume (tessels)

zoekt iets voor zichzelf, zoekt iets

uitleg >>

skume (tessels)

om een hoekje staan loeren

uitleg >>

slaan (tessels)

van boven naar beneden aanraken (zie klinken = bevestigen)

uitleg >>

slaan (tessels)

veroorzaakt kuilen, gaten

uitleg >>

slaan (tessels)

maakt stuk

uitleg >>

slaap hebben (14e eeuw)

lijkt te gaan gapen

uitleg >>

slabbe (tessels)

hangt geheel

uitleg >>

slabbe (tessels)

maakt een afscheiding van zichzelf (van iemand)

uitleg >>

slabbe (tessels)

om een afscheiding te bereiken

uitleg >>

slabbe-smul (tessels)

bij de muil

uitleg >>

slabbe-smul (tessels)

te maken met kuil

uitleg >>

slabbe-smul (tessels)

skuum-schuim

uitleg >>

slabbe-smul (tessels)

waar kruimels zijn

uitleg >>

slapen

trekt op de grond

uitleg >>

sleen, uitglijden (tessels)

trekt een spoor, geul

uitleg >>

sleen, uitglijden (tessels)

erg luchtig, gemakkelijk voortbewegen

uitleg >>

sleen, uitglijden (tessels)

keren met een ruk

uitleg >>

sleep

trekken in de lengte, over een lengte

uitleg >>

sleepnet (tessels)

schuil onder water

uitleg >>

sleepnet (tessels)

is ergens naar op zoek, speuren

uitleg >>

sleepnet (tessels)

heeft ronde hoeken

uitleg >>

slemp (tessels)

glimt, kleeft en plakt

uitleg >>

slemp (tessels)

neiging het eruit te werken

uitleg >>

slemp (tessels)

lijkt op melk, plakkerig

uitleg >>

slemp (tessels)

betrekking op erg zoet (zie tessels)

uitleg >>

slik

verdeelt zich over oppervlakte

uitleg >>

sloog (tessels)

van boven naar beneden aanraken (zie klinken = bevestigen)

uitleg >>

sloog (tessels)

veroorzaakt kuilen, gaten

uitleg >>

sloog (tessels)

maakt stuk

uitleg >>

slot (tessels)

gaan dolen, hollen

uitleg >>

slot (tessels)

het doel bereiken

uitleg >>

slot (tessels)

vertrekken, rusten

uitleg >>

slot (tessels)

volgens de klok, dichtdoen

uitleg >>

slus (tessels)

tekort lucht hebben, niet luchtig zijn

uitleg >>

slus (tessels)

zich schuil houden, jankerig zijn

uitleg >>

slus (tessels)

zich goor (niet lekker) voelen

uitleg >>

sluug (tessels)

is zoekgeraakt

uitleg >>

sluug (tessels)

houdt zich schuil (graaft voor een ander een kuil)

uitleg >>

sluug (tessels)

als een schurk

uitleg >>

sluw (tessels)

is zoekgeraakt

uitleg >>

sluw (tessels)

houdt zich schuil (graaft voor een ander een kuil)

uitleg >>

sluw (tessels)

als een schurk

uitleg >>

smelt (tessels)

om de keel te trekken, lokken

uitleg >>

smelt (tessels)

om te lijmen, vast te houden

uitleg >>

smelt (tessels)

om omhoog te halen

uitleg >>

smelt (tessels).

om het geheel aan te trekken, hoort bij het geheel

uitleg >>

smelt (tessels).

om te klemmen, zit geklemd

uitleg >>

smelt (tessels).

waar aan getrokken wordt, gebruikt om iets te bereiken (het doorknoopgat van de schoen)

uitleg >>

smes (tessels)

lijkt op een mis

uitleg >>

smes (tessels)

geeft schik, plezier

uitleg >>

smes (tessels)

waar het schimmig wordt (in een roes of in de avond (schemering)

uitleg >>

smeulen (tessels)

het zicht gaat verdwijnen

uitleg >>

smeulen (tessels)

het zicht raakt gemengd (met rook)

uitleg >>

smeulen (tessels)

neiging tot schimmigheid, schemering

uitleg >>

smiek

als minst te kijk

uitleg >>

smieken (15e eeuw)

iets door elkaar gemend

uitleg >>

smieken (tessels)

het zicht gaat verdwijnen

uitleg >>

smieken (tessels)

het zicht raakt gemengd (met rook)

uitleg >>

smieken (tessels)

neiging tot schimmigheid, schemering

uitleg >>

smous (tessels)

gaat getuigd, draagt iets met banden

uitleg >>

smous (tessels)

verplaatst zich regelmatig

uitleg >>

smous (tessels)

monstert van alles, neemt alles in ogenschouw, loopt met monsters

uitleg >>

smous (tessels)

loopt met een vracht op de rug

uitleg >>

smous (tessels)

loopt gebukt met waren

uitleg >>

snees (tessels)

als een n(heid) zich gaat scheiden

uitleg >>

snees (tessels)

uitgaan van een n(heid)

uitleg >>

snerpen (16e eeuw)

als tekeer gaan

uitleg >>

snisse (tessels)

gebogen, geknikt lopen

uitleg >>

snisse (tessels)

in de hoeken (een nis) zoeken

uitleg >>

snisse (tessels)

herhaald het licht over doen schijnen

uitleg >>

snuffelen (tessels)

gebogen, geknikt lopen

uitleg >>

snuffelen (tessels)

in de hoeken (een nis) zoeken

uitleg >>

snuffelen (tessels)

herhaald het licht over doen schijnen

uitleg >>

sommeltje (tessels)

waggelt, schommelt

uitleg >>

sommeltje (tessels)

maakt grimassen omhoog

uitleg >>

Spanjaard (16e eeuw)

wie men een zoen(offer) moet brengen, wie gezonken is, wie schoon is (Filips de Schone)

uitleg >>

spankere (tessels)

gang vermeerderen

uitleg >>

spankere (tessels)

oprekken en intrekken

uitleg >>

spankere (tessels)

net als zich laten zakken en optrekken

uitleg >>

spioen (16e eeuw)

wie men een zoen(offer) moet brengen, wie gezonken is, wie schoon is (Filips de Schone)

uitleg >>

spir (noors)

lijkt een kier in de wolken te maken

uitleg >>

springen (tessels)

beweegt huppelend

uitleg >>

sprot (tessels)

kan men roken

uitleg >>

sprot (tessels)

moet nog groot worden, stinkt bij verwerking

uitleg >>

sprot (tessels)

komt in scholen voorbij

uitleg >>

sprot (tessels)

trek naar de ondiepe wateren

uitleg >>

spul (tessels)

lijkt op hollen

uitleg >>

spul (tessels)

geloop (hier: gedraaf)

uitleg >>

spul (tessels)

in een groep

uitleg >>

square (eng.)

schuin lopen over de are

uitleg >>

staat, de

vaderland

uitleg >>

steed (fries)

waaraan men gehecht is

uitleg >>

steed (fries)

waar men eigen is (eigenaar of zich thuisvoelt)

uitleg >>

steen

in zink te zich te trek

uitleg >>

stek af (tessels)

stikkens benauwd

uitleg >>

stek af (tessels)

als men hijgt (zweet-afscheiden)

uitleg >>

stek af (tessels)

als men hijgt (zweet-afscheiden)

uitleg >>

stel (op)(tessels)

vormt een geheel

uitleg >>

stel (op)(tessels)

ligt er, is in evenwicht

uitleg >>

stel (op)(tessels)

is gereed

uitleg >>

stelen

als helen

uitleg >>

stelen

als helen

uitleg >>

stelen

neiging tot krijgen

uitleg >>

stelen

neiging tot krijgen

uitleg >>

stelen (verl.tijd in tessels)

alsof het zoek is geraakt

uitleg >>

stelen (verl.tijd in tessels)

het is loos

uitleg >>

stelen (verl.tijd in tessels)

iets afgerukt

uitleg >>

stelt(loper)

gaat de lucht in, naar het ijle

uitleg >>

ster (eng.)

lijkt te lachen en toegelachen te worden

uitleg >>

steurnis (17e eeuw).

een knik in wat keurig is, neiging tot scheuren

uitleg >>

steurnis (17e eeuw).

zin om van het gewone, rechte af te wijken

uitleg >>

stinken (tessels)

ging een geur mee heen

uitleg >>

stinken (tessels)

afscheiden met geloei

uitleg >>

stinken (tessels)

gekreun in schemergebied

uitleg >>

stole (tessels)

alsof het zoek is geraakt

uitleg >>

stole (tessels)

het is loos

uitleg >>

stole (tessels)

iets afgerukt

uitleg >>

Stolk (tessels)

heelhuids terugkeren

uitleg >>

Stolk (tessels)

wil terugkeren

uitleg >>

stomp

als een moker (te gebruiken)

uitleg >>

stgie (tessels)

heeft zijn honk in een verhoging (duin)

uitleg >>

stgie (tessels)

heeft zijn honk in een verhoging (duin) of trekt het oog

uitleg >>

stgie (tessels)

trek het oog

uitleg >>

stook

lijkt te gaan koken

uitleg >>

storing (tessels)

zinkt inn, krijgt men

uitleg >>

storing (tessels)

trekt de aandacht, zakt in elkaar

uitleg >>

storm (tessels)

gaat gepaard met rukken

uitleg >>

storm (tessels)

geeft meer lawaai, ruig weer

uitleg >>

straks (tessels)

te tijd scheiden als het jezelf schikt

uitleg >>

straks (tessels)

te tijd scheiden als het jezelf schikt

uitleg >>

strandloper (tessels)

zoekt bij de grond

uitleg >>

strandloper (tessels)

hangt tegen de golven

uitleg >>

strandloper (tessels)

vliegt met golfbewegingen

uitleg >>

strandloper (tessels)

rent op en neer

uitleg >>

strandloper (tessels)

hangt rond bij de schorren (kust)

uitleg >>

stromen (tessels)

loopt leeg, neemt slik mee

uitleg >>

stromen (tessels)

geeft huilend geluid, vormt of loopt door een kuil

uitleg >>

stromen (tessels)

van slok (verg. sloot)

uitleg >>

stromen (tessels)

geeft ruisend geluid

uitleg >>

stroom

trekt kronkelend heen, zoekt zijn weg in het rond

uitleg >>

stroom

zoekt eigen weg door de diepte

uitleg >>

stroom

maakt een holte of geul

uitleg >>

stroom

trekt alles mee, een gonzende geluid te horen

uitleg >>

struis(vogel)

kan gaan ruisen

uitleg >>

stuk(je) (tessels)

een (stukje) lopen

uitleg >>

stuk(je) (tessels)

een (stuk) verschuiven

uitleg >>

stuk(je) (tessels)

verschuiven over de grond

uitleg >>

suchtig (tessels)

trekt omhoog, zuigt van zichzelf

uitleg >>

suchtig (tessels)

zoekt zich (een weg) omhoog

uitleg >>

suicide (eng.)

hangt zich op van zichzelf te scheiden

uitleg >>

sukkel (tessels)

loopt waggelend, ligt het liefst te slapen

uitleg >>

sukkel (tessels)

klinkt als iem. die te goor (om iets te doen) is

uitleg >>

sukkel (tessels)

slaapt op verborgen plenk

uitleg >>

sulfer (lat.)

komt steeds uit een geul of kuil

uitleg >>

sulle (tessels)

trekt een spoor, geul

uitleg >>

sulle (tessels)

erg luchtig, gemakkelijk voortbewegen

uitleg >>

sulle (tessels)

keren met een ruk

uitleg >>

sullebaan (tessels)

de lucht ingaan

uitleg >>

sullebaan (tessels)

als over een schil vallen, bij het been trekken

uitleg >>

sullebaan (tessels)

teruggaan

uitleg >>

sundag (tessels)

de dag die ingaat (eerste dag der week)

uitleg >>

sundag (tessels)

dag van de zoon des Heere (Jezus Christus)

uitleg >>

svale (noors)

klauwt zich een weg (ploegt door de lucht)

uitleg >>

Sven (oudnoors)

trekt bij iemand in

uitleg >>

swaalf (tessels)

beweegt alle kanten op om naar zich toe te halen

uitleg >>

swaalf (tessels)

trekt de aandacht door glimmende veren

uitleg >>

swaalf (tessels)

trekt de aandacht door ranke vorm

uitleg >>

swing (eng.)

zin om te bewegen

uitleg >>

swing (eng.)

knikkende bewging maken

uitleg >>

sykhel (fries)

lijkt zowel hijgend en ziek

uitleg >>

sykje (fries)

om zich heen kijken

uitleg >>

taat (tessels)

geheel een schat of de schacht = kern

uitleg >>

taat (tessels)

om helemaal van te houden

uitleg >>

taferelen (heftig) 17e eeuw

een knik in wat keurig is, neiging tot scheuren

uitleg >>

taferelen (heftig)(17e eeuw)

zin om van het gewone, rechte af te wijken

uitleg >>

taferelen (heftig)(17e eeuw)

zin om van het gewone, rechte af te wijken

uitleg >>

tandenwisselen (tessels)

verschuift de tand voor een gelijke

uitleg >>

tandenwisselen (tessels)

zich omwisselt, om te kauwen

uitleg >>

tandenwisselen (tessels)

vervolgt het kauwen

uitleg >>

tapuit (tessels)

heeft zijn honk in een verhoging (duin)

uitleg >>

tapuit (tessels)

heeft zijn honk in een verhoging (duin) of trekt het oog

uitleg >>

tapuit (tessels)

trek het oog

uitleg >>

tas (hooitas-hooivak)

om te behagen, behoefte te voorzien

uitleg >>

tau (noors)

om aan een haak te hangen

uitleg >>

tpie (tessels)

geeft zich of schept zich iets (op)

uitleg >>

tpie (tessels)

schept zich iets op of geeft zich wat, iets een beetje

uitleg >>

teesteye (16e eeuw)

wat men denkt, wat de geest aangeeft

uitleg >>

teesteye (16e eeuw)

inzicht waaraan men hecht

uitleg >>

tenminste (tessels)

zich kleiner maken

uitleg >>

tenminste (tessels)

zichzelf inschikken, kleiner maken

uitleg >>

Terschelling-scylge

loopt vol, het water rijst

uitleg >>

terwijl (tessels)

in een oogwenk, een geheel in de tijd

uitleg >>

terwijl (tessels)

een bewegend geheel

uitleg >>

terwijl (tessels)

begrensd, een bep. kring

uitleg >>

terwijl (tessels)

een bep. lengte

uitleg >>

test (tessels)

de geest

uitleg >>

test (tessels)

betrekking op zichzelf, het gezicht

uitleg >>

testa (ital.)

(deel) van het gezicht (wat duidelijk te zien is)

uitleg >>

Texel-De Westen 10e eeuw

mengt zich met de zee

uitleg >>

Texel-De Westen 10e eeuw.

vormt een knik waardoor een bep. hoeveelheid (water) een schuine hoek maakt

uitleg >>

theemeppe (tessels)

het (kopje) veel heffen

uitleg >>

theemeppe (tessels)

het (kopje) heffen in het schemeruurtje

uitleg >>

titelze (tessels)

komt op vaste tijd omhoog (hier ook nog geel vermeld)

uitleg >>

titelze (tessels)

laat zich op gelijke tijd zien

uitleg >>

titelze (tessels)

rijst omhoog

uitleg >>

tocht (tessels)

verschikken, hijgen

uitleg >>

tocht (tessels)

gaat scheiden, vertrekken

uitleg >>

tochtkier (tessels)

scheur

uitleg >>

tochtkier (tessels)

luik

uitleg >>

tochtkier (tessels)

deuk of gekreukeld

uitleg >>

tonnetje (16e eeuw)

om steeds te kunnen neerleggen en keren (rond) en om steeds te legen

uitleg >>

toon

ging de hoogte in

uitleg >>

toon

(muziek)noot

uitleg >>

toon

toonhoogte, op noten

uitleg >>

touw (noors)

om aan een haak te hangen

uitleg >>

touw vieren (tessels)

te maken met (fokke)schoot

uitleg >>

touw vieren (tessels)

als het (de vlieger) de hoogte in gaat

uitleg >>

touw vieren (tessels)

iets binden dat (de vlieger) de hoogte in gaat

uitleg >>

touw vieren (tessels)

als iets omhoog gaat, bij iets dat hangt in de hoogte

uitleg >>

touw vieren (tessels)

iets geven zodat het omhoog kan gaan

uitleg >>

touw vieren (tessels)

te doen schuiven

uitleg >>

touw vieren (tessels)

doen verschuiven

uitleg >>

trankel (tessels)

een overhellende gang (loop)

uitleg >>

trankel (tessels)

geheel traag gaan

uitleg >>

trankel (tessels)

alsof men moe is, alsof de benen scharen; schuin voor elkaar gaan

uitleg >>

trankel (tessels)

gemakkelijk in te halen, te bereiken

uitleg >>

trankel (tessels)

gemakkelijk in te halen, te bereiken

uitleg >>

tremult (tessels)

springen en krijsen

uitleg >>

tremult (tessels)

springen, slaan en lachen

uitleg >>

tremult (tessels)

allemaal geruchten, als in de hel

uitleg >>

triangel (muziekinstr.)

gaat geheel scheef omhoog

uitleg >>

trillen (tessels)

lijkt zich te heen en weer te bewegen

uitleg >>

trillen (tessels)

lijkt zich te heen en weer te bewegen

uitleg >>

trillen (tessels)

kan zichzelf helemaal rekken

uitleg >>

Tropen

waar het druipt

uitleg >>

trui

rondom je heen

uitleg >>

trui (tessels)

als een rok, bij een rok

uitleg >>

trui (tessels)

als een korf om je heen

uitleg >>

trui (tessels)

verscholen in

uitleg >>

trui (tessels)

als de buitenkant, schors, korst

uitleg >>

truul (tessels)

loopt waggelend, ligt het liefst te slapen

uitleg >>

truul (tessels)

klinkt als iem. die te goor (om iets te doen) is

uitleg >>

truul (tessels)

slaapt op verborgen plenk

uitleg >>

tuinwal (tessels)

schuin omhoog

uitleg >>

tuinwal (tessels)

gaat schuin omhoog

uitleg >>

tumult (tessels)

springen en krijsen

uitleg >>

tumult (tessels)

springen, slaan en lachen

uitleg >>

tumult (tessels)

allemaal geruchten, als in de hel

uitleg >>

ture (tessels)

hoort bij een schuur

uitleg >>

ture (tessels)

waar de steile hoek in de hoogte is

uitleg >>

ture (tessels)

waar de hoek in de hoogte eindigt en terug gaat

uitleg >>

tuun (tessels)

schuin omhoog

uitleg >>

tuun (tessels)

gaat schuin omhoog

uitleg >>

tvil (noors)

niet geheel

uitleg >>

tvil (noors)

niet vast, het kleeft nog

uitleg >>

tvil (noors)

niet vast, bijna te grijpen

uitleg >>

tweak (eng.)

graag bewegen, rukbeweging

uitleg >>

tweak (eng.)

gang geven

uitleg >>

twielt (tessels, 15e eeuw)

in een oogwenk, een geheel in de tijd

uitleg >>

twielt (tessels, 15e eeuw)

een bewegend geheel

uitleg >>

twielt (tessels, 15e eeuw)

begrensd, een bep. kring

uitleg >>

twielt (tessels, 15e eeuw)

een bep. lengte

uitleg >>

twijfel

geheel in beweging

uitleg >>

twijfel (noors)

niet geheel

uitleg >>

twijfel (noors)

niet vast, het kleeft nog

uitleg >>

twijfel (noors)

niet vast, bijna te grijpen

uitleg >>

twintigtal (tessels)

als een n(heid) zich gaat scheiden

uitleg >>

twintigtal (tessels)

uitgaan van een n(heid)

uitleg >>

ui (16e eeuw)

op elkaar leggen

uitleg >>

ui (16e eeuw)

opstapeling van hetzelfde (in de grond (het slik)

uitleg >>

uier

vier (spenen)

uitleg >>

uitgelaten doen (tessels)

als in een roes

uitleg >>

uitgelaten doen (tessels)

zich in kronkelende houding bewegen

uitleg >>

uitgelaten doen (tessels)

zij die hollen (dollen)

uitleg >>

uitgelaten doen (tessels)

zich laten horen

uitleg >>

uithuizig iem. (tessels)

uit de kring gaan

uitleg >>

uithuizig iem. (tessels)

komt en gaat

uitleg >>

uithuizig iem. (tessels)

vertrekt steeds weer

uitleg >>

un(e) (frans)

vindt ergens

uitleg >>

un(e) (frans)

ergens te vinden, (eigenlijk (te (be)ogen

uitleg >>

un(e) (frans)

ergens te vinden, (eigenlijk (te (be)ogen

uitleg >>

urraim (iers)

geeft een ander de krans

uitleg >>

Uuemminge (10e eeuw)

vormt een knik waardoor een bep. hoeveelheid (water) een schuine hoek maakt

uitleg >>

vaart (water)

om geheel te volgen (met schepen), geheel samengedrukt, samengeperst

uitleg >>

vaatje (16e eeuw)

om steeds te kunnen neerleggen en keren (rond) en om steeds te legen

uitleg >>

vaatje (tessels)

is rond en te vinden aan de grenzen, uiteinden

uitleg >>

vaatje (tessels)

klinkt alsof het terugkeert

uitleg >>

vaatje (tessels)

is rond en te vinden aan de grenzen, uiteinden

uitleg >>

vadem

willen grijpen

uitleg >>

vadem (17e eeuw)

geeft iets te meten

uitleg >>

vader (tessels)

geheel een schat of de schacht = kern

uitleg >>

vader (tessels)

de gang zoals 't (altijd) gaat

uitleg >>

vader (tessels)

om helemaal van te houden

uitleg >>

vader (tessels)

is (voortzetter) van de (stam)boom

uitleg >>

vaecte (14e eeuw)

lijkt te gaan gapen

uitleg >>

vechten (o.t.t.)

zodat men plat gaat

uitleg >>

veelal (tessels)

te gulzig zijn

uitleg >>

veelal (tessels)

drukt zo erg dat men scheef loopt of zich moet opheffen

uitleg >>

veelal (tessels)

waarvan men scheef in elkaar kronkelt

uitleg >>

venstervrijen (tessels)

beweegt zich naar binnen, wordt aangetrokken

uitleg >>

venstervrijen (tessels)

doet alsof hij/zij slaapt

uitleg >>

verdragen (tessels)

gezonken maar de weg omhoog zoeken

uitleg >>

verdragen (tessels)

schokkend zuchten (lijden)

uitleg >>

verdragen (tessels)

ondergaat schokken

uitleg >>

verdragen (tessels)

goed vinden (gedogen)

uitleg >>

vergezeld (15e eeuw)

geheel optrekken

uitleg >>

vergezeld (15e eeuw)

gelijk optrekken alsof men vastgegrepen wordt

uitleg >>

vergezeld (15e eeuw)

zeer hecht op reis

uitleg >>

verkeer (pools)

huilde (snelheid)

uitleg >>

verkeerd (16e eeuw)

gaat haaks (vergelijk met haken, breien)

uitleg >>

verlangen (eng.)

zien te krijgen

uitleg >>

verlaten (eng.)

leegte

uitleg >>

verlaten (eng.)

glipte

uitleg >>

verloren (eng.)

geraakt aan het dolen

uitleg >>

vermengen (tessels)

kloppen zodat het plakt

uitleg >>

vermengen (tessels)

door te schokken

uitleg >>

vermengen (tessels)

bereikt een zuigende werking

uitleg >>

verselt (15e eeuw)

geheel optrekken

uitleg >>

verselt (15e eeuw)

gelijk optrekken alsof men vastgegrepen wordt

uitleg >>

verselt (15e eeuw)

zeer hecht op reis

uitleg >>

vertrekken (tessels)

wordt steeds meer gruis

uitleg >>

vertrekken (tessels)

kiest een weg, pad, waterweg

uitleg >>

vertrekken (tessels)

breekt met alles

uitleg >>

verzomen (14e eeuw)

steeds niet te zien

uitleg >>

verzuimen (14e eeuw)

steeds niet te zien

uitleg >>

veterpunt (tessels)

om het geheel aan te trekken, hoort bij het geheel

uitleg >>

veterpunt (tessels)

om te klemmen, zit geklemd

uitleg >>

veterpunt (tessels)

waar aan getrokken wordt, gebruikt om iets te bereiken (het doorknoopgat van de schoen)

uitleg >>

veulen (tessels)

ging op een holletje

uitleg >>

veulen (tessels)

uit de gleuf ok kloof van moederdier

uitleg >>

veulen (tessels)

in galop

uitleg >>

veulen (tessels)

huppelt en kronkelt

uitleg >>

veulse (tessels)

te gulzig zijn

uitleg >>

veulse (tessels)

drukt zo erg dat men scheef loopt of zich moet opheffen

uitleg >>

veulse (tessels)

waarvan men scheef in elkaar kronkelt

uitleg >>

vieren (van touw)(tessels)

iets geven zodat het omhoog kan gaan

uitleg >>

vieren (van touw)(tessels)

doen verschuiven

uitleg >>

vieren van touw (tessels)

als iets omhoog gaat, bij iets dat hangt in de hoogte

uitleg >>

vieren van touw (tessels)

te doen schuiven

uitleg >>

vierkant (eng.)

schuin lopen en dan recht: verg: vierkante meters opmeten

uitleg >>

vijzel

het geheel naar onderen (wrijven) voor iemands heil: medicijn

uitleg >>

vijzel

hierin gaat men (met de vijzelstok) winden (draaien)

uitleg >>

vijzel

hier krijgt men van dat men zich verheft

uitleg >>

vijzel

schuin rondtrekken

uitleg >>

vijzel

waarvan men weer op de been komt

uitleg >>

vink

onderspit delven, door knipnet

uitleg >>

viswater (16e eeuw)

komt samen en vouwt zich in een kring

uitleg >>

vlappe (tessels)

door een klap, waarbij gedood wordt

uitleg >>

vlappe (tessels)

valt neer als (de vogels) vergaard zijn

uitleg >>

vlappe (tessels)

valt met een schuine klap

uitleg >>

vlegel (tessels)

zit op de grens of gaat er over

uitleg >>

vlegel (tessels)

vergroot, gaat te keer

uitleg >>

vlegel (tessels)

groeit op, zet grote mond op

uitleg >>

vochtig (tessels)

trekt omhoog, zuigt van zichzelf

uitleg >>

vochtig (tessels)

zoekt zich (een weg) omhoog

uitleg >>

voor (tessels)

als de grond gescheurd wordt (geploegd)

uitleg >>

voor (tessels)

aanngeklonken grond gaat om

uitleg >>

voor (tessels)

de graszode gaat om

uitleg >>

voor (tessels)

groef

uitleg >>

voor het zeggen (tessels)

steeds het zelf doen zeggen

uitleg >>

voor het zeggen (tessels)

wie zich steeds verheft

uitleg >>

voor het zeggen (tessels)

wie het zegt over het geheel

uitleg >>

voorplecht

leggers

uitleg >>

voorplecht

zijn allen gelijk

uitleg >>

voorplecht

bij het zeil

uitleg >>

voorplecht

bij de kiel

uitleg >>

voorplecht

waar het (altijd) hellend is

uitleg >>

voorplecht

wat men moet teren

uitleg >>

voorval (tessels)

zinkt inn, krijgt men

uitleg >>

voorval (tessels)

trekt de aandacht, zakt in elkaar

uitleg >>

vork (tessels)

losscheuren, aanprikken

uitleg >>

vork (tessels)

omkeren met schroef (draai) beweging

uitleg >>

vork (tessels)

draait het hooi om (sla-beweging)

uitleg >>

vreemd (tessels)

beweegt naar schuw

uitleg >>

vreemd (tessels)

geheel wonderlijk

uitleg >>

vrek

zoekt eigen heil, wil graag alles hebben

uitleg >>

vrijheid kiezen (tessels)

wordt steeds meer gruis

uitleg >>

vrijheid kiezen (tessels)

kiest een weg, pad, waterweg

uitleg >>

vrijheid kiezen (tessels)

breekt met alles

uitleg >>

vroek(ie) (tessels)

zoekt bij de grond

uitleg >>

vroek(ie) (tessels)

hangt tegen de golven

uitleg >>

vroek(ie) (tessels)

vliegt met golfbewegingen

uitleg >>

vroek(ie) (tessels)

rent op en neer

uitleg >>

vroek(ie) (tessels)

hangt rond bij de schorren (kust)

uitleg >>

vrok (tessels)

als een rok, bij een rok

uitleg >>

vrok (tessels)

als een korf om je heen

uitleg >>

vrok (tessels)

verscholen in

uitleg >>

vrok (tessels)

als de buitenkant, schors, korst

uitleg >>

waandele (tessels)

verschuift de tand voor een gelijke

uitleg >>

waandele (tessels)

zich omwisselt, om te kauwen

uitleg >>

waandele (tessels)

vervolgt het kauwen

uitleg >>

waanros (tessels)

ruige verschijning beweegt geheel

uitleg >>

waanros (tessels)

schreeuwt het uit

uitleg >>

waanros (tessels)

lijkt op een paard in beweging

uitleg >>

waanros (tessels)

alsof men erge koorts heeft

uitleg >>

wafel (tessels)

geheel gekreukeld

uitleg >>

wafel (tessels)

kleeft te samen, geklonterd

uitleg >>

wafel (tessels)

bij elkaar gekleefd

uitleg >>

wankel (tessels)

een overhellende gang (loop)

uitleg >>

wankel (tessels)

geheel traag gaan

uitleg >>

wankel (tessels)

alsof men moe is, alsof de benen scharen; schuin voor elkaar gaan

uitleg >>

war (eng.)

bewegingen van klagen en slagen (slag)

uitleg >>

waring (tessels)

een ring/kring om een bewegende schacht

uitleg >>

waring (tessels)

waar men alles kan overzien

uitleg >>

waring (tessels)

waar men in het rond schouwen kan, in ogenschouw nemen

uitleg >>

waveraert (16e eeuw)

slingert naar beneden en vouwt zicht

uitleg >>

wazig (tessels)

hangt zodat onderscheiden moeilijk wordt

uitleg >>

wazig (tessels)

ontrekt het gezicht

uitleg >>

weggebleven (14e eeuw)

gaat liggen

uitleg >>

weinig (tessels)

wat bijeen gezocht

uitleg >>

weinig (tessels)

heeft betrekking op iets gerings

uitleg >>

weinig (tessels)

gaat achteruit

uitleg >>

weinig (tessels)

wordt nog eens wat

uitleg >>

weinig (tessels)

ligt wat op de grond

uitleg >>

wekker (tessels)

iemand te keer horen gaan

uitleg >>

wekker (tessels)

net als kloppen

uitleg >>

wekker (tessels)

roepen om op te staan

uitleg >>

Wemminge (10e eeuw)

mengt zich met de zee

uitleg >>

werk (tessels)

kruwe-werken (tessels)

uitleg >>

Westen, de (10e eeuw)

mengt zich met de zee

uitleg >>

Westen, de (10e eeuw)

vormt een knik waardoor een bep. hoeveelheid (water) een schuine hoek maakt

uitleg >>

weuning (tessels)

waar men zijn heenkomen zoekt

uitleg >>

weuning (tessels)

waar men slaapt en zijn omgeving heeft

uitleg >>

weven (tessels en v.v.t.)

in bochten bewegen, door en oog halen

uitleg >>

weven (tessels en v.v.t.)

zich doen schuiven, verschuiven

uitleg >>

wiebelen (tessels)

geheel wenden

uitleg >>

wiebelen (tessels)

alsof men of het scheef gaat

uitleg >>

wiebelen (tessels)

wankelt (het omhoogstaande (gerezene) gaat scheef

uitleg >>

wiemele (tessels)

geheel wenden

uitleg >>

wiemele (tessels)

alsof men of het scheef gaat

uitleg >>

wiemele (tessels)

wankelt (het omhoogstaande (gerezene) gaat scheef

uitleg >>

wiend-wind (tessels)

men hangt schuin

uitleg >>

wiend-wind (tessels)

beweegt men zich schuifelend voort

uitleg >>

wins (tessels)

trekt een kant op

uitleg >>

wins (tessels)

gaat scheef hangen

uitleg >>

wild

zoals een leeuw is

uitleg >>

wimpel

een reep (stof) die scheef en geheven hangt

uitleg >>

wind (tessels)

beweegt men zich schuifelend voort

uitleg >>

wind (tessels)

men hangt schuin

uitleg >>

wippen (tessels)

maakt huppelende beweging

uitleg >>

wippen (tessels)

maakt huppelende beweging

uitleg >>

wippen (tessels)

springt schuin uit de of een hoek

uitleg >>

wippen (tessels)

springt schuin uit de of een hoek

uitleg >>

woerd (tessels)

maken met elkaar dezelfde gang, loopje

uitleg >>

woerd (tessels)

drang om te zoeken, schouwen

uitleg >>

woerd (tessels)

glanzend (verenpak) te aanschouwen

uitleg >>

wonderlijk (tessels)

beweegt naar schuw

uitleg >>

wonderlijk (tessels)

geheel wonderlijk

uitleg >>

wonen (eng.)

waar men gehecht is om te leven

uitleg >>

woning (tessels)

waar men zijn heenkomen zoekt

uitleg >>

woning (tessels)

waar men slaapt en zijn omgeving heeft

uitleg >>

worm (tessels)

windt zich als een kluwen op

uitleg >>

worm (tessels)

windt zich als een kluwen op

uitleg >>

woutere (tessels)

steeds zoeken omhoog te gaan

uitleg >>

woutere (tessels)

als schuin te bewegen, rond te kijken

uitleg >>

woutere (tessels)

rekken om schuin voort te bewegen

uitleg >>

woutere (tessels)

als schuin te rekken, rond te kijken

uitleg >>

wove (tessels)

in bochten bewegen, door en oog halen

uitleg >>

wove (tessels)

zich doen schuiven, verschuiven

uitleg >>

wulps (tessels)

kruiperig, ingraven (bij een ander) (letterlijk)

uitleg >>

wulps (tessels)

zoekt het kuiltje

uitleg >>

wulps (tessels)

zoekt naar seks

uitleg >>

wuppe (tessels)

maakt huppelende beweging

uitleg >>

wuppe (tessels)

springt schuin uit de of een hoek

uitleg >>

zede (14e eeuw)

zeggen, maar al gescheiden (terugblikkend, verl. tijd)

uitleg >>

zede (14e eeuw)

iets zeggen, maar terugblikkend (verl. tijd)

uitleg >>

zeekrait

zoekt prooi onder water

uitleg >>

zeer

zich gekrenkt voelen, pijn hebben

uitleg >>

zeeslang (giftig)

zoekt prooi onder water

uitleg >>

zeggenschap hebben (tessels)

toebehoren

uitleg >>

zeggenschap hebben (tessels)

laat zich loven, men gelooft hem/haar

uitleg >>

zeggenschap hebben (tessels)

over de eigen groep, bevelen geven

uitleg >>

zeide (14e eeuw)

zeggen, maar al gescheiden (terugblikkend, verl. tijd)

uitleg >>

zeide (14e eeuw)

iets zeggen, maar terugblikkend (verl. tijd)

uitleg >>

zelfmoord (eng.)

hangt zich op van zichzelf te scheiden

uitleg >>

zenzero (ital.)

waarvan men rochelen moet

uitleg >>

zenzero (ital.)

men proeft het sterk in de keel

uitleg >>

zeuren (tessels)

hoorbaar zeuren

uitleg >>

zeuren (tessels)

slikken met evt. liegen

uitleg >>

zeuren (tessels)

als gerochel en geroezemoes

uitleg >>

zeuren (tessels).

wat gezegd wordt draait in een kringetje rond: herhalen

uitleg >>

zeuren (tessels).

gaat eigenlijk over de schreef (doordrammen)

uitleg >>

zeuren (tessels).

steeds maar stroperig, kleverig

uitleg >>

zeuve (tessels)

verschijnt in een eigen hoek (qua vorm)

uitleg >>

zeuve (tessels)

trekt zich scheef, lijkt iets te geven, op te leveren

uitleg >>

zeven (sanskriet)

is een eenheid in het leven, een hap uit het totaal

uitleg >>

zeven (tessels)

verschijnt in een eigen hoek (qua vorm)

uitleg >>

zeven (tessels)

trekt zich scheef, lijkt iets te geven, op te leveren

uitleg >>

zijdelings (16e eeuw)

gaat haaks (vergelijk met haken, breien)

uitleg >>

zijde-seed (tessels)

als geschenk te krijgen

uitleg >>

zijde-seed (tessels)

geeft eigen schijnsel

uitleg >>

zilver (tessels)

een zilvermijn die men om de ader begeert

uitleg >>

zoeken (fries)

om zich heen kijken

uitleg >>

zoeken (tessels)

gebogen, geknikt lopen

uitleg >>

zoeken (tessels)

in de hoeken (een nis) zoeken

uitleg >>

zoeken (tessels)

herhaald het licht over doen schijnen

uitleg >>

zomer (tessels)

meer drinken

uitleg >>

zomer (tessels)

rijkelijk geschonken krijgen

uitleg >>

zondag (tessels)

de dag die ingaat (eerste dag der week)

uitleg >>

zondag (tessels)

dag van de zoon des Heere (Jezus Christus)

uitleg >>

zoon (frans)

dan is men compleet, is er een geheel

uitleg >>

zore (tessels)

hoorbaar zeuren

uitleg >>

zore (tessels)

slikken met evt. liegen

uitleg >>

zore (tessels)

als gerochel en geroezemoes

uitleg >>

zorre (tessels)

omhoog scheuren

uitleg >>

zorre (tessels)

maakt een bep. slag

uitleg >>

zorre (tessels)

steeds rukken en trekken

uitleg >>

zuiver (tessels)

waar alles uit gezogen is

uitleg >>

zuiver (tessels)

zuigen als het rijp is

uitleg >>

zwaluw (noors)

klauwt zich een weg (ploegt door de lucht)

uitleg >>

zwaluw (tessels)

beweegt alle kanten op om naar zich toe te halen

uitleg >>

zwaluw (tessels)

trekt de aandacht door glimmende veren

uitleg >>

zwaluw (tessels)

trekt de aandacht door ranke vorm

uitleg >>

zwengel (tessels)

te maken met wenden, wenken of winnen (van grondstoffen)

uitleg >>

zwengel (tessels)

heen (en weer) bewegen

uitleg >>

zwengel (tessels)

scheef trekken, heffen

uitleg >>

zwengel (tessels)

opnieuw trekken, iets steeds opnieuw doen

uitleg >>

zwengel (tessels)

opnieuw trekken, iets steeds opnieuw doen

uitleg >>

zweren

neiging tot dicht op de ander (gekleefd) aan diens leven te tornen

uitleg >>

zwilwrat

grauw, kriebelig

uitleg >>

zwilwrat (tessels)

trekt tegaar, samen

uitleg >>

zwilwrat (tessels)

vormt een glimmend laagje

uitleg >>

zwilwrat (tessels)

kraak (als kraakbeen?)

uitleg >>

zwing (tessels)

te maken met wenden, wenken of winnen (van grondstoffen)

uitleg >>

zwing (tessels)

heen (en weer) bewegen

uitleg >>

zwing (tessels)

opnieuw trekken, iets steeds opnieuw doen

uitleg >>

© 2005-2013 TexelSites