Eigennamen

Zoekwoord

Toepassing taalsleutel

Abdel

deel van vader = zoon

uitleg >>

Abdel

net als de hogere (het gezag)

uitleg >>

Abdel

nabij, groeit op bij vader

uitleg >>

Abel

gegapt bij geheel, gedood

uitleg >>

Abel

gape-mond openen

uitleg >>

Abel

gape-mond openen

uitleg >>

Abel

onthoofd?

uitleg >>

Abel

geheel gaaf, heel beschaafd, (veilige) haven

uitleg >>

Abel

Abel werd geschaakt (gedood) door KaÔn

uitleg >>

Abel-Habel (hebr.)

geschapen als heel: werd als ijl vertaald

uitleg >>

Abel-Habel (hebr.)

geheel afgeslacht

uitleg >>

Abel-Habel (hebr.)

behaaglijk

uitleg >>

Abel-Habel (hebr.)

rijkelijk behaaglijk

uitleg >>

Abelo (oudfries)

on het donker

uitleg >>

Abelo (oudfries)

verstopt in een donkere omgeving

uitleg >>

Abelo (oudfries)

in een schuur op de grond

uitleg >>

Abigail (hebr.)

doet behagen met de kans daar voordeel uit te halen

uitleg >>

Abigail (hebr.)

helemaal tot vaders heil

uitleg >>

Abigail (hebr.)

glimp van behagen doet schaken (veroveren)

uitleg >>

Abigail (hebr.)

oogje wagen aan iets aantrekkelijks

uitleg >>

Achab (hebr.)

zag de koning

uitleg >>

Achab (hebr.)

bij schaak (zag) Gaaf

uitleg >>

Achillus

lijkt geslagen aan de hak of hiel

uitleg >>

Achillus

valt in een kuil vanwege zijn hak

uitleg >>

Achillus

de kurkachtige hak of voetzool schuurt of scheurt

uitleg >>

Adam

graag samen, zag de schaamte

uitleg >>

Adam

wil graag meester zijn over de dingen

uitleg >>

Adam

houdt van macht en verschaft zich familie

uitleg >>

Adam

wilde graag schaken (voor zichzelf hebben)

uitleg >>

Adela

geheel te behagen en schaak het heil

uitleg >>

Adela

haalt het behagen naar zich toe

uitleg >>

Adela

vergaart zich het behagen

uitleg >>

Adolf

schaakt de dolenden (kudde schapen), houdt van huilen

uitleg >>

Adolf

die loos (verloren) zijn schaken

uitleg >>

Adolf

op de reuk afgaan

uitleg >>

Adriaan (16e eeuw)

in Adria of een Adria zijn

uitleg >>

Adriaan (16e eeuw)

de barriŽre die de grens vormt voor de zee als afscheiding

uitleg >>

Adriaan (16e eeuw)

naar de ingang van schacht

uitleg >>

Adriaan (16e eeuw)

heen ging naar de gang om (terug) te keren

uitleg >>

Agnes

in wie men behagen heeft

uitleg >>

Agnes

laat zich niet schaken (kuis)

uitleg >>

Ahijawa

beweegt kruipend door het veld

uitleg >>

Ahijawa

ziet het schijn/zinken van de dag, zin om met een houw(degen) te hakken

uitleg >>

Akiab

veilige haven

uitleg >>

Akiab

graag volmaakt willen zijn

uitleg >>

Akiab

ťťn baan of een gescheiden (zijbaan) baan

uitleg >>

Akiab

geeft zich helemaal

uitleg >>

Aldegrever (Duitsland)

griffen met halen (verg: calligrafie)

uitleg >>

Aldegrever (Duitsland)

slijpt in de oppervlakte een geultje

uitleg >>

Aldegrever (Duitsland)

in de diepte (in)griffen

uitleg >>

Aldith

luid gedicht en wie zich hecht

uitleg >>

Aldith

zich beklagen, veel schik hebben

uitleg >>

Aldith

razen, krachtig zijn

uitleg >>

Alexander

tot je toelaten met eer, als heer

uitleg >>

Alexander

tot je toelaten met eer, als heer

uitleg >>

Alexander

tot je toelaten tot je heil

uitleg >>

Alkmaar (Victrix)

omhoog opschuiven

uitleg >>

Alkmaar (Victrix)

trekt heil naar zich toe

uitleg >>

Alkmaar (Victrix)

trekt eer naar zich toe

uitleg >>

Allah

slaagt in alles, klapt in de handen voor hem (ook in de donder van onweer deed hij van zich horen) en Allah doet slagen voor alle slag (ieder slag volk)

uitleg >>

Allah

helder gejubel met tromgeroffel

uitleg >>

Allah

verenigt kracht in zich

uitleg >>

Ammoniet

zoekt gezamenlijk eigen weg

uitleg >>

Ammoniet

geeft water met macht, als een maas

uitleg >>

ammunitie

samenstelling die wordt heengestuurd, op zoek naar?

uitleg >>

ammunitie

zoemt heen om te veroveren, schaken

uitleg >>

Amon

behaagt in de hoogte, schijnt uit de hoogte

uitleg >>

Amon

machtige hoogheid

uitleg >>

Ananias

is blij met de genade

uitleg >>

Ananias

komt dichtbij de genade

uitleg >>

Anchhor (Egypte)

zang in koor

uitleg >>

Anchhor (Egypte)

schacht (lichaam) dat ondersteund wordt

uitleg >>

Anchhor (Egypte)

is graag in een kluis of klooster, waar een (kerk)klok is

uitleg >>

Anchhor (Egypte)

begraven in een schacht (pyramide) en in een zak

uitleg >>

Andy eng.

eigen gangetje

uitleg >>

Andy eng.

draagt behagen in zich

uitleg >>

Andy eng.

beweegt zich voort

uitleg >>

Andy eng.

wordt behaagd

uitleg >>

Antigone(s)

van hoge komaf

uitleg >>

Antigone(s)

beoogt de overledene te laten zakken

uitleg >>

Antiochus

is gans Hoog te vinden

uitleg >>

Antiochus

zoekt het hoogste gezag

uitleg >>

Archidamos (Grieks)

verzamelt zijn aanhangers om de oogst (te vernielen)

uitleg >>

Archidamos (Grieks)

trekt (over zee of langs bergen) om slag te leveren

uitleg >>

Archidamos (Grieks)

trekt (over zee of langs bergen) om zijn kracht te tonen

uitleg >>

Archimedes (Grieks)

water doen opschuiven

uitleg >>

Archimedes (Grieks)

verplaats water met een slag (draai)

uitleg >>

Archimedes (Grieks)

verplaatst zich of water in een draai

uitleg >>

Ares (lat.)

trekt op met een schare

uitleg >>

Ares (lat.)

trekt op naar het slagveld, trekt op om slag te leveren

uitleg >>

Ares (lat.)

heeft kracht in razernij

uitleg >>

Argos

richt het oog op, richt zich omhoog

uitleg >>

Argos

slaagt in de hoogte

uitleg >>

Argos

raakt in de hoogte, krachtig in de hoogte of met het oog

uitleg >>

Arie

wil graag de baas zijn in eigen kring of daar behagen

uitleg >>

Arie

houdt van verzamelen

uitleg >>

Arie

gunt zich lekker eten

uitleg >>

Arie

wil graag zichzelf of anderen behagen

uitleg >>

Arie-Aai

is in de omgang geschikt

uitleg >>

Arie-Aai

is heel plezierig

uitleg >>

AriŽr

wil de kring rondraaien

uitleg >>

AriŽr

een glanzende zege

uitleg >>

AriŽr

voortrazend wiel

uitleg >>

Ariya (india)

samen graag willen toezingen

uitleg >>

Ariya (india)

zag een kring schijnen boven het lichaam

uitleg >>

Ariya (india)

schijnt geheel in de ijle lucht

uitleg >>

Ariya (india)

zou graag willen dat het op aarde was of: graag willen bezingen op aarde

uitleg >>

Armani

verzamelt met al zijn vermogen

uitleg >>

Armani

zin doordrijven met kracht

uitleg >>

Armani

verzamelt alle moed

uitleg >>

Armani

alle kracht ten eigen bate

uitleg >>

Arnside (Schotland)

waar de baren zijn (golven van de zee)

uitleg >>

Arnside (Schotland)

waar de golfslag is

uitleg >>

Arnside (Schotland)

waar de vaargeul is de zee op

uitleg >>

Artemis (grieks)

haalt alles naar zich toe

uitleg >>

Artemis (grieks)

een schim die je raakt

uitleg >>

Artemis (grieks)

kan men onderscheiden in de slag

uitleg >>

Asen

behaag te ťťn

uitleg >>

Asga

hoek in een haag of afscheiding

uitleg >>

Asga

behagen in het aas (de prooi)

uitleg >>

Assink

haakt zich aan de andere kant

uitleg >>

Assink

buigt, zakt in, zakt door

uitleg >>

Assink

buigt als een schakel, neigt als schakel te zijn

uitleg >>

Atheos

wil graag gezien worden, wil graag omhoog geheven worden

uitleg >>

Atheos

ging overmeesteren

uitleg >>

Atheos

zinkt en draagt een haak

uitleg >>

August (duits)

loopt zomaar wat in het rond

uitleg >>

August (duits)

zoekt een plek om te slapen

uitleg >>

Augustus (Octavianus)

hooggeacht en met gezag naar zich toetrekken/tot zijn genoegen

uitleg >>

Augustus (Octavianus)

geeft gunst door hand omhoog te heffen /zink neer voor het hoge gezag

uitleg >>

Baader

eert of verkeert geheel bij de hangende schachten (orgelpijpen)

uitleg >>

Baader

houdt van de zang van de orgelpijpen

uitleg >>

Baader

als de zang van God (Gaaf)

uitleg >>

Baader

het verrijzen/opklinken van de gave zang, of de zang die gegeven wordt

uitleg >>

Bašl

door allen behaagt

uitleg >>

Bašl

door ieder te bejuichen, maar ook: geschal (tussen de bergen)(zie overige info)

uitleg >>

Bašl

gave glans, (veilige) haven

uitleg >>

Bašl

om een krans als offer te geven

uitleg >>

Bašl

bij gans te al

uitleg >>

baan (eng.)

zich laten opjagen, gebukt gaan onder

uitleg >>

Bacchus

schokbeweging als hij overmeesterd wordt (door de drank)

uitleg >>

Bacchus

zoekt het water (vloeibare)

uitleg >>

Bacchus

vindt het prettig zichzelf te verliezen of te beschadigen

uitleg >>

Bacchus

zoekt te happen, wordt er slaperig van

uitleg >>

Backhuys

met kaak tot zich neemt

uitleg >>

Backhuys

verschalkt en zinkt in een hoek

uitleg >>

Banki

waar de wegen scheiden

uitleg >>

Banki

zich er heen begeven, heeft een afscheiding (haag)

uitleg >>

Banki

zich heen begaf

uitleg >>

Banki

waar een knik (in de weg) is

uitleg >>

Barendsz

hecht zich aan de zee

uitleg >>

Barendsz

trekt naar eb en vloed (golfslag)

uitleg >>

Barendsz

bij een geul die gescheiden is van, of een zijarm van de zee

uitleg >>

Baruch (hebr.)

iets met reusachtige rook, groezelig en gruis

uitleg >>

Baruch (hebr.)

trek samen omhoog, is hoog gezeten

uitleg >>

Baruch (hebr.)

houdt zich schuil in een spelonk

uitleg >>

Baruch (hebr.)

gaf richting en steun

uitleg >>

Basken

trekken langs de kust

uitleg >>

Basken

trekken rond met schapen of (zie overige info)

uitleg >>

Beate

schenkt behagen, is zacht

uitleg >>

Beate

geeft zich geheel, om zang aan te heffen

uitleg >>

beatle (eng.)

leeft in holen (schachten), in holtes (lege schachten)

uitleg >>

beatle (eng.)

gaat z'n gang op of in de grond

uitleg >>

beatle (eng.)

leeft in kieren in de grond

uitleg >>

Beatrix

geeft behagen, wil bereiken te behagen

uitleg >>

Beatrix

brengt het heil

uitleg >>

Beatrix

wil zich geven, wil zich (ver)heffen, is verheven

uitleg >>

Becanus (15e eeuw)

is op zoek, stelt zich op de hoogte

uitleg >>

Becanus (15e eeuw)

zoekt zijn eigen gangen na

uitleg >>

Becanus (15e eeuw)

gaat in de diepte om te onderscheiden

uitleg >>

Becanus (15e eeuw)

zoekt te onderscheiden

uitleg >>

Becanus (15e eeuw)

heeft het oog omhoog gericht

uitleg >>

bedwingen (grieks)

samen op willen trekken

uitleg >>

BeŽlsebul

is gehuld, gaat schuil in de hel (zie ondertaal (l-l) en overige info aldaar)

uitleg >>

BeŽlsebul

in een gleuf/spelonk in de grond

uitleg >>

BeŽlsebul

graaft zich in in de kringen van het onderaardse

uitleg >>

Belia

joodse naam: bij Elia

uitleg >>

Belia

zoekt zijn heil

uitleg >>

Belia

geeft alle heil

uitleg >>

Belia

geeft de Heer alle eer, verheft hem

uitleg >>

Belia

doet zich glinsteren, stralen

uitleg >>

Belmonte

met hellende gangen

uitleg >>

Belmonte

wat schuin, gebogen is, waar men duizelig wordt

uitleg >>

Belmonte

waar men wiebelend omhoog gaat

uitleg >>

Berend Botje

zou weerkeren, raakte zoek

uitleg >>

Berend Botje

wil graag weg, op zoek, raakt zoek

uitleg >>

Berend Botje

sloeg om, op zijn kop

uitleg >>

Berend Botje

over de kop, geheel in zee

uitleg >>

Berend Botje

bewoog zichzelf/ging scheef, en water scheppen

uitleg >>

Berend Botje

schoof geheel en ging water scheppen

uitleg >>

Bes

geestelijk iets

uitleg >>

Bes

wordt aangetrokken tot

uitleg >>

Bes

kan scheef trekken of iets geven

uitleg >>

bijenkorf (spaans)

gemend, samen in een hol

uitleg >>

billen (14e eeuw)

eigen vel dat zacht is

uitleg >>

Bispinck

trekt met het been, hinkt

uitleg >>

Bispinck

is beschikt te vallen, of: zakt door de knieŽn van de lol

uitleg >>

Bispinck

knikt zodat men scheef loopt

uitleg >>

Blaeu (17e eeuw)

zoeken langs de zee

uitleg >>

Blaeu (17e eeuw)

kunst de zee te onderscheiden

uitleg >>

Blaeu (17e eeuw)

kunst de baren (de zee) te onderscheiden

uitleg >>

Blake

bij het meer

uitleg >>

Blake

waar de golven breken

uitleg >>

Blake

waar het ruist, waar het de kust raakt

uitleg >>

Blake

waar de golven zijn, de baren

uitleg >>

Blance floer (14e eeuw)

blinkt teer, lonkt begeerlijk

uitleg >>

Blance floer (14e eeuw)

glinstert en ruikt lekker

uitleg >>

Blance floer (14e eeuw)

een ronde golf

uitleg >>

blik (blick)

verg: plaatsnaam: Leek

uitleg >>

Blom

waar het glimt (kleur heft)

uitleg >>

Blom

weeÔg, loom

uitleg >>

Blom

bloem

uitleg >>

Blom

verscholen in een hol (zit de honing)

uitleg >>

Blom

verspreidt een geur

uitleg >>

Boanerges

zingt en dankt aan de kant (verg. hageprediker)

uitleg >>

Boanerges

gierend geluid ter ere van

uitleg >>

Boanerges

met hoge klank vanaf de hoge bergen, hoge klank die verschuift

uitleg >>

Boanerges

spreekt luidrucht over de Hoge

uitleg >>

Boanerges

verzamelt in een kring van boven af, binnen een bep. grens aanhangen

uitleg >>

Boas (hebr.)

geeft wat op het veld ligt

uitleg >>

Boas (hebr.)

is op zoek, richt zijn oog (ergens op)

uitleg >>

Boas (hebr.)

gaat langs de schoven

uitleg >>

boeddha (india)

neerzakken om te behagen

uitleg >>

boeddha (india)

gaf behagen

uitleg >>

boeddha (india)

geeft hoop

uitleg >>

boeddha (india)

prettig te denken om bij het hoge te zijn

uitleg >>

Bonifatius (lat.)

zon er op te getuigen (van het geloof), of zon er op hoe hij zichzelf kon vinden

uitleg >>

Bonifatius (lat.)

een gunstige positie in het hogere verschaft

uitleg >>

Bonita

zowel schoon als behaaglijk

uitleg >>

Bonita

voelt goed haar te zien

uitleg >>

boos

lijkt er op dat men wil gaan schoppen

uitleg >>

Bor

verscheur

uitleg >>

Bor

wolven hebben holen en hollen

uitleg >>

Bor

wolven huilen

uitleg >>

Bor

klagend geluid

uitleg >>

Bor

ruiken de prooi

uitleg >>

Boris

trekt zich hoog op, griezel, krijst

uitleg >>

Boris

bevindt zich in, neemt je mee naar een kloof of glop

uitleg >>

Boris

wil doodslaan

uitleg >>

Boris

geeft rook, ademt rook

uitleg >>

Bossaers

op het oog geheel keren, in elkaar draaien

uitleg >>

Bossaers

met een slinger een haag/heg aantrekken

uitleg >>

Bossaers

een heg/haag in een kring bij elkaar schuiven, aan haken

uitleg >>

bot

met voeten (te vangen)

uitleg >>

Braal de

kaal aan de rand

uitleg >>

Braal de

een krans bij kaal gedeelte

uitleg >>

Braal de

glanst bij het haar

uitleg >>

Braal de

een halve krans (randje haar)

uitleg >>

Brady

eigen kracht

uitleg >>

Brady

weet te verschalken

uitleg >>

Brady

vergaard om zich heen

uitleg >>

brand

slaat alles neer zodat alles omlaag gaat

uitleg >>

Brederode

gaat gebukt, in een roes, over de grond

uitleg >>

Brederode

bij een groezelige en ruikende kreek

uitleg >>

Brederode

rijst op uit het stof, de roes

uitleg >>

Brederode

geheel en al dolend

uitleg >>

Brederode

steeds verder weg gaan

uitleg >>

Brederode (16e eeuw)

gebroken kruik/kroes

uitleg >>

Brederode (16e eeuw)

helemaal in een kuil, hol of geul

uitleg >>

Brederode (16e eeuw)

een afgebroken scherf

uitleg >>

Brederode (16e eeuw).

krijgt eigen grond, heeft een eigen rijk

uitleg >>

Brederode (16e eeuw).

tolt in het rond, zoekt de buitenranden (schil)

uitleg >>

Brederode (16e eeuw).

gaat scherpe koers, hoort scherp

uitleg >>

Brel

schriel en bijziend

uitleg >>

Brel

zenuwtrek

uitleg >>

Brel

schriel

uitleg >>

Brero (16e eeuw)

bij een groezelige kreek

uitleg >>

Brero (16e eeuw)

gebroken kruik/kroes

uitleg >>

Brero (16e eeuw)

helemaal in een kuil, hol of geul

uitleg >>

Brero (16e eeuw)

een kerf door een scheur, een afgebroken scherf

uitleg >>

Breroe (16e eeuw)

woont bij rondom kreken, grond bij een kreek (rivier)

uitleg >>

Breroe (16e eeuw)

krijgt eigen grond, heeft een eigen rijk

uitleg >>

Breroe (16e eeuw)

tolt in het rond, zoekt de buitenranden (schil)

uitleg >>

Breroe (16e eeuw)

gaat scherpe koers, hoort scherp

uitleg >>

Brian

de meester binnen de kring, binnen eigen grenzen

uitleg >>

Brian

brengt het heil

uitleg >>

Brian

zoekt kansen, wil er steeds geheel zijn, 100%

uitleg >>

Brian

geheel op helpen gericht

uitleg >>

Brit

bij de ree (zie bree)

uitleg >>

Brit

bij de keel (Het Kanaal)

uitleg >>

Brit

Scheer is een watergeul onder de kust

uitleg >>

Bromet

ruikt van zichzelf

uitleg >>

Bromet

dampende vlagen, golven van verdamping

uitleg >>

Bromet

geuren scheiden zich af

uitleg >>

Budda (o.l.b.)

bezoek te haag

uitleg >>

Budda (o.l.b.)

bezoek te haag

uitleg >>

Budda (o.l.b.)

woonplaats bij haag

uitleg >>

Budda (o.l.b.)

haak(se) hoek

uitleg >>

Budda (o.l.b.)

opgeworpen haag, heuvel

uitleg >>

Burst

als een scheur

uitleg >>

Burst

te beurs trek

uitleg >>

Burst

schuren op het land dat geploegd wordt, gescheurd

uitleg >>

Burst

als een gleuf

uitleg >>

Burst

verwijst naar ploegen, dieren voeren, iets onder dak brengen

uitleg >>

Burst

staat op een hoger stuk land, lijkt op een kluis (verg: klooster)

uitleg >>

Burst

als een grup (mestgoot)

uitleg >>

Burst

verwijst naar koeien op de stal en het ploegen op het land

uitleg >>

Burst

als een groef

uitleg >>

Calvijn

kale (bergen) die echo geven

uitleg >>

Calvijn

chuintes omhoog en omlaag

uitleg >>

Calvijn

waar het kraakt en raast (Zwitserland)

uitleg >>

Calvijn (oorspr.)

hoogtes en dalen

uitleg >>

Calvijn (oorspr.)

schoonheid van de schuintes (bergen)

uitleg >>

Calvisius (16e eeuw)

zing schallend en verzuchtend

uitleg >>

Calvisius (16e eeuw)

baant zich weg in een hals (nauwe doorgang)

uitleg >>

Calvisius (16e eeuw)

geeft gunst kans van slagen

uitleg >>

Calvisius (16e eeuw)

trekt gunst en geeft kracht

uitleg >>

Calvisius (16e eeuw)

maakt schuine slag, maakt een bocht, klaagt omhoog

uitleg >>

Calvisius (16e eeuw)

geeft kracht

uitleg >>

Castor

loopt op de zandige bodem

uitleg >>

Castor

laat zich zakken op het land (strand)

uitleg >>

Castor

een kust van rotsen

uitleg >>

Catharina

schat in eigen kring bewonderd

uitleg >>

Catharina

schat te bemachtigen in behagen

uitleg >>

Catharina

geheel slagen om te behagen

uitleg >>

Catharina

geheel behagen in kracht

uitleg >>

Cauvin (Calvijn)

hoogtes en dalen

uitleg >>

Cauvin (Calvijn)

schoonheid van de schuintes (bergen)

uitleg >>

cavele (14e eeuw)

eigen vel dat zacht is

uitleg >>

Cervantes

eert geheel, wil met hand (daadwerkelijk) helpen

uitleg >>

Cervantes

doet alles in navolging (als) Gaaf (God)

uitleg >>

Cervantes

wil zich geven het rijk van van God (Gaaf)

uitleg >>

Cervantes (14e eeuw)

eert en wil alles doen te behagen

uitleg >>

Cervantes (14e eeuw)

biedt zijn hand aan

uitleg >>

Cervantes (14e eeuw)

reikt de hand

uitleg >>

Chaac (Mayacultuur)

hangt er om naar beneden te komen

uitleg >>

Chaac (Mayacultuur)

kans te bewegen dat het zakt (de regen)

uitleg >>

Charib

verzamelt bij zich

uitleg >>

Charib

schaken om iets te krijgen

uitleg >>

Charib

klaagt zelf

uitleg >>

Charib

bij eigen kracht, of graas

uitleg >>

Chaucen

zij die de (water)gang zoeken

uitleg >>

Chaucen

waar de haag (de kust) zakt

uitleg >>

Cheops (Egypte)

was hoog aangesteld, maakte de hoge graftombe (pyramide) bij Gizeh

uitleg >>

Cheops (Egypte)

werd het hoofd

uitleg >>

Cheops (Egypte)

was schoon, kreeg geschenken en liet zich neerzinken (pyramide)

uitleg >>

Chevrolet

verwijdert zich tegelijk met rook

uitleg >>

Chevrolet

zich weg laten sleuren, van kleur verschieten

uitleg >>

Chevrolet

koerst er scheurend op uit

uitleg >>

Chevrolet

zich rollend doen scheiden

uitleg >>

Chevrolet

begeren weg te hollen

uitleg >>

Chiquita

heeft een krom lijf

uitleg >>

Chiquita

maakt een bocht

uitleg >>

Christoforus

op reis (langs de) hoven of schoven (landerijen)

uitleg >>

Christoforus

heilige die gaat langs de paden (sloft)

uitleg >>

Christoforus

koerst langs Heerenwegen

uitleg >>

Christus

verrijst na zuchten en zoekraken (verdwijnen)

uitleg >>

Christus

trekt overeind wie verloren (zoek) geraakt is

uitleg >>

Christus

zoekt het Licht te zijn, is het Licht in de hoge

uitleg >>

Christus

de Hoge reikt aan (de hand) of de Hoge verrijst, verschijnt

uitleg >>

Christus

zoekt te verrijzen

uitleg >>

cierge (frans)

om te eren, keert terug (wordt kleiner)

uitleg >>

Clannad

behaaglijke klank

uitleg >>

Clannad

helemaal uitgalmen

uitleg >>

Clannad

zingen met uithalen

uitleg >>

Clemens

gaat er in mee

uitleg >>

Clemens

wil graag mee gaan

uitleg >>

Clemens

wil het goede (heil), is het er geheel mee eens

uitleg >>

Cleopatra

een glinsterend oog, die schaakt

uitleg >>

Cleopatra

zachte hoge klanken

uitleg >>

Cleopatra

geklonken aan het hoofd dat gezag draagt

uitleg >>

Cleopatra

haalt het gezag van de gezonken heer

uitleg >>

Cleopatra

verzamelt gezag door heil te brengen

uitleg >>

Cleopatra

verzamelt en deelt

uitleg >>

Clint

lange of glimmende

uitleg >>

Clint

voor het heil

uitleg >>

Clint

om te heersen

uitleg >>

Clym (eng.)

lijkt op iemand

uitleg >>

Clym (eng.)

die slim is

uitleg >>

Clym (eng.)

als een heilige

uitleg >>

Clym (eng.)

om te eren

uitleg >>

coca cola

zoek behagen als het in je keel zakt

uitleg >>

coca cola

neem een teug, zachte smaak

uitleg >>

colmena (spaans)

gemend, samen in een hol

uitleg >>

Colombo (ital.)

ziet, zoekt of volgt een kolom in de lucht

uitleg >>

Colombo (ital.)

boot die verschillende geulen volgt

uitleg >>

Colombo (ital.)

volgt het spoor via de sterren

uitleg >>

Colombo (ital.)

gaat op de golfstroom mee

uitleg >>

Colombo (ital.)

koerst op het oog en door naar de lucht te kijken

uitleg >>

Columbus (ital.)

boot die verschillende geulen volgt

uitleg >>

Columbus (ital.)

volgt het spoor via de sterren

uitleg >>

Columbus (ital.)

gaat op de golfstroom mee

uitleg >>

Columbus (ital.)

koerst op het oog en door naar de lucht te kijken

uitleg >>

Combre Vieja (vulkaan)

scheidt de zee

uitleg >>

Combre Vieja (vulkaan)

schenkt opzij (zodat het) zakt, schenkt in de zee

uitleg >>

Combre Vieja (vulkaan)

verheft zich uit de schacht en geeft gif

uitleg >>

Comestor (1473)

iets scheiden, van koers veranderen

uitleg >>

Comestor (1473)

beoogt met slaan iets te vinden, door lood te scheiden

uitleg >>

Comestor (1473)

gaan kruisen (varen op zee), in een kroes scheiden

uitleg >>

cordewane (14e eeuw)

afscheuren wat ergens aan hangt

uitleg >>

Crebas

te bereiken door te zakken

uitleg >>

Crebas

oprijzen vanuit een schacht

uitleg >>

Crebas

optrekken en terugkeren

uitleg >>

Crebas

optrekken om (water) te verschaffen

uitleg >>

Crebas (16e eeuw)

geheel uit de put trekken

uitleg >>

Creon

houdt de grens in het oog, de kring om de hoogheid

uitleg >>

Creon

neerzinken om heil te krijgen

uitleg >>

Creon

neerzinken om te eren, zink neer voor de Heer

uitleg >>

Crepex

optrekken om te scheiden

uitleg >>

Crepex

scheiden bij terugkeren

uitleg >>

Crepex

scheppen en terugkeren

uitleg >>

Crepex

ophalen voor de keel en eigen heil

uitleg >>

Cruijff

geeft kronkelingen, geeft schuine kronkels

uitleg >>

Cruijff

maakt golvingen

uitleg >>

Cruijff

lijkt eigen koers te gaan, lijkt of het gebroken is

uitleg >>

Cullum

een kuil in de lucht (hemelkoepel, hemelboog)

uitleg >>

Cullum

gehuld door lucht

uitleg >>

Cullum

ruisend op af koersen

uitleg >>

Cullum

reusachtig schuren

uitleg >>

Curver (merk)

zoals een korf

uitleg >>

Curver (merk)

geeft steun (schoren) en schuur (men kan er in opbergen)

uitleg >>

Curver (merk)

als een kluis maar van boven open

uitleg >>

Curver (merk)

(de vorm) maar goter dan een kruik of kroes

uitleg >>

cus (bijv. in Spartacus)

lijkt op, te vinden naar, oogt naar

uitleg >>

Cyriel

omringt zich met heil

uitleg >>

Cyriel

wordt vereerd, verguld

uitleg >>

Cyriel

in een kring van heil

uitleg >>

Cyrillus

schuine diepten waar de mondingen van wateren zijn bij de zee

uitleg >>

Cyrillus

afkomstig uit (een gebied van) kuilen, slikken en kreken

uitleg >>

Cyrillus

afkomstig bij diepe kreken met slikken

uitleg >>

Cyrus

scheert in een boog (hoek)

uitleg >>

Cyrus

te vinden in de ruimte (zie: leeg)

uitleg >>

Cyrus

rijst en zoekt z'n weg

uitleg >>

Czernabog (Slavisch)

als een heer in de hoogte/hoge, een heer om te buigen

uitleg >>

Czernabog (Slavisch)

veel schuine hoogtes

uitleg >>

Czernabog (Slavisch)

als een grote hoop (berg)

uitleg >>

Czernabog (Slavisch)

een hoop (berg) die (ver)rijst

uitleg >>

Da Vinci

ziet onderscheid, onderscheid zich

uitleg >>

Da Vinci

vindt graag iets, kan goed onderscheiden

uitleg >>

Da Vinci

herschikken

uitleg >>

Dalai (Lama)

weerspiegeld de glans van (een) god

uitleg >>

Dalai (Lama)

allen behagen te zingen

uitleg >>

Dalai (Lama)

gaat samen om er plezier in te hebben

uitleg >>

Da-Lai Lama

weerspiegeld de glans van (een) god

uitleg >>

Da-Lai Lama

allen behagen te zingen

uitleg >>

Da-Lai Lama

gaat samen om er plezier in te hebben

uitleg >>

dam

bep. werktijd op land

uitleg >>

damazein (grieks)

graag willen veroveren

uitleg >>

damazein (grieks)

samen op willen trekken

uitleg >>

Damballa (voodoo)

samen met Allah, samen liggen met geschal

uitleg >>

Damian

samen op pad, zelfde lied zingen

uitleg >>

Damian

om mee aan te haken, koppelen

uitleg >>

Daphne

wordt behaagt, wordt een struik (haag)

uitleg >>

Daphne

laat zich schaken, wordt een tak

uitleg >>

Darius

graag de grenzen verkennen, omringd zich met een kring (getrouwen, vesting)

uitleg >>

Darius

in een hoek (iemand) gevangen nemen

uitleg >>

Darius

geeft een lekkernij als hapje voor de keel

uitleg >>

Darius

onder de grond schaakzetten

uitleg >>

David

wordt behaagd

uitleg >>

David

geeft behagen

uitleg >>

David

dichtvat: dichter (psalmen van David)

uitleg >>

Debora

onderscheid door kracht van boven, toeŽigenen door de kraag (van de bloem) te zoeken

uitleg >>

Debora

zoek in het oog (de bloem) om weg te halen (scheiden)

uitleg >>

Debora

verzamelen door er weer afstand van te doen

uitleg >>

Degas

zich laten schaken

uitleg >>

Degas

bouwt een muur om zich heen

uitleg >>

Delila

haar scheren

uitleg >>

Delila

na scheren scheiden de krachten

uitleg >>

Delila

klaagt altijd of lacht altijd

uitleg >>

Delila

indien kaal kan hij gedood worden

uitleg >>

Delila

haalt heil tot zich

uitleg >>

Delila (bijbel)

samenkomst keert zich tegen hem/haar

uitleg >>

Delila (bijbel)

wil een schaar hebben

uitleg >>

Demetrios

weet zich tot hogere kringen te brengen

uitleg >>

Demetrios

door zich te bevrijden/scheiden het heil verworven

uitleg >>

Demetrios

onderscheidde zich zodat hij heerser werd

uitleg >>

Demous (grieks)

komt van de hoge berg

uitleg >>

Demous (grieks)

zoekt het in de hoogte, in het hogere

uitleg >>

Dene

deinen, wiegen

uitleg >>

Dene

glimt, lijkt te scheiden

uitleg >>

Dene

gaat scheiden

uitleg >>

Denye

schenkt zichzelf, zinkt ineen

uitleg >>

Denye

schenkt wat zonneschijn in zich heeft

uitleg >>

Derk

te kerk of te heers (godvruchtig en heerszuchtig)

uitleg >>

Derk

te gelijk (beslist wie gelijk heeft)

uitleg >>

Derk

verrezen, rijk: op hogere plaats, is rijk

uitleg >>

Derman (joods/hebr.)

te heilig-man

uitleg >>

Derman (joods/hebr.)

de Heer-man (heer-God)

uitleg >>

Derman (joods/hebr.)

te leids-man

uitleg >>

Derman (joods/hebr.)

te Rijk (van God) man, God regeert

uitleg >>

Derrick

wil dat eigen ster rijzende is

uitleg >>

Derrick

tot eigen heil

uitleg >>

Derrick

heerser van nature

uitleg >>

Deton

gaat de hoogte in

uitleg >>

Deton

te onderscheiden omdat het de hoogte in gaat

uitleg >>

Deyk

schikt iets, scheidt iets

uitleg >>

Deyk

fersonke-verzonken

uitleg >>

Dia (iers)

gaan behagen, op de knieŽn gaan

uitleg >>

Dia (iers)

alles is van hem, niet te zien, slechts een schicht

uitleg >>

Didde

onderscheidt zich

uitleg >>

Didde

onderscheidt zich

uitleg >>

Dikla

huilen en lachen

uitleg >>

Dikla

luidruchtig

uitleg >>

Dikla

roept mensen tot zich

uitleg >>

Dirk

heerser, te begeren

uitleg >>

Dirk

heeft gelijk (veg: Eng: like)

uitleg >>

Dirk

van het rijk

uitleg >>

Ditte

onderscheidt zich

uitleg >>

Ditte

onderscheidt zich

uitleg >>

Djedefre (Egypte)

kreeg alles geschonken

uitleg >>

Djedefre (Egypte)

kreeg te regeren

uitleg >>

Djedefre (Egypte)

beslist alles

uitleg >>

Djedefre (Egypte)

begeert te beslissen

uitleg >>

Djoser (egypte)

heeft hoeken, gaat omhoog en keert weer

uitleg >>

Djoser (egypte)

omhoog trekken door glijden door slik

uitleg >>

Djoser (egypte)

omhoog rijzen (door schuiven)

uitleg >>

Dogger

wie steeds zoekt, duikt

uitleg >>

Dogger

waar het slik hoger ligt, waar in het slik wordt gezocht, of wat men eten wil (slikken)

uitleg >>

Dogger

rijst omhoog (zie Doggersbank) en waar men zoekt

uitleg >>

Dolores

slaat de handen krijsend omhoog

uitleg >>

Dolores

is alle kleur verloren, heeft juist een rood hoofd, heeft rode ogen (van verdriet)

uitleg >>

Dolores

huilt en verscheurd (de kleren), of is verscheurd (van verdriet)

uitleg >>

Dolores

luidkeels schreeuwen met schorre stem

uitleg >>

Dolores

keert met holle ogen terug

uitleg >>

Dolores

slaat de ogen neer

uitleg >>

Donar

zit in de hoge schare

uitleg >>

Donar

kracht in god

uitleg >>

Donar

een slag vanuit de hoogte

uitleg >>

donder (duits)

nood binnen bereik

uitleg >>

Dracula

zoekt met een grijnslach te kraken

uitleg >>

Dracula

schaakt daar waar (het bloed) bijeen komt en waar men ook slikt

uitleg >>

Dracula

doden door op de hals te drukken

uitleg >>

Dros

met paard rondtrekken

uitleg >>

Dros

gaat in het spoor

uitleg >>

Dros

doortrekken, trekken, rondreizen

uitleg >>

Dsjingus Kahn

wil overal intrekken

uitleg >>

Dsjingus Kahn

verhevene

uitleg >>

duits (noors)

over de zee, afscheiding-schiften

uitleg >>

duits (noors)

over de zee (vanuit Noorwegen gezien)

uitleg >>

Dunroos

zoekt rond in schuintes en hoeken

uitleg >>

Dunroos

verschuilt zich in hol

uitleg >>

Dunroos

beschutte school, verscholen in hut, huid

uitleg >>

Dunroos

neergezonken in spleten en hoeken

uitleg >>

Dutch (eng.)

ligt in een hoek

uitleg >>

Dutch (eng.)

geducht, zoeken overal

uitleg >>

Edda

zichzelf bezien en behagen in hebben

uitleg >>

Efraim

geef volop te eten thuis

uitleg >>

Efraim

haalt de banden aan, vormt een gemeenschap

uitleg >>

Efraim

verzamelde zich als groep

uitleg >>

Efron

zichzelf bij de grond

uitleg >>

Efron

in een hol bij verscheiden (doodgaan)

uitleg >>

Efron

in een scheur bij verscheiden (doodgaan)

uitleg >>

Efron

zich neerleggen in een scheur (groeve)

uitleg >>

Efrona

geruis in de bomen

uitleg >>

Efrona

maakt golvende beweging in het voortgaan

uitleg >>

Efrona

hoort zang bij

uitleg >>

Elia

zoekt en vindt het heil

uitleg >>

Elia

geheel heilig

uitleg >>

Elia

was zichzelf en leefde met gedachten gescheiden, of: en sprak gedachten uit: zeide

uitleg >>

Elia

verheft zich, rijst op (boven het volk)

uitleg >>

Elvire

begeert het heil, bekeert zich tot het heil of begeert de zon

uitleg >>

Elvire

rijst omhoog als de zon

uitleg >>

Elvire

geeft licht, het heil verrijst

uitleg >>

Elvire

zonnestraal

uitleg >>

Emmet

komt als een schim

uitleg >>

Emmet

komt in gedimd (licht), komt in de schemering

uitleg >>

Erebus (grieks)

keer zich terug in een hoek, raakt zoek

uitleg >>

Erebus (grieks)

draait zich om

uitleg >>

Erebus (grieks)

beweegt zich om iets om te keren

uitleg >>

Eris

houdt van steeds te scheiden

uitleg >>

Eris

zich verheffen willen, in de strijd willen

uitleg >>

Eris

begeert te scheiden

uitleg >>

Eris

altijd bezig met verdelen (scheiden)

uitleg >>

Eris

scheidt zich af

uitleg >>

Eris

blijft heel door het schild

uitleg >>

Eris

draait zich om, wil steeds (doen) scheiden

uitleg >>

Eris

verrijkt zich, trekt een rijk aan zich

uitleg >>

Eris

keert zich (tegen)

uitleg >>

Eros

steeds omhoog trekkend

uitleg >>

Eros

steeds zoekend

uitleg >>

Eros

heeft iets met geslachtsdelen

uitleg >>

Eros

zoekt het hoge(r) te bereiken/rekken

uitleg >>

Eros

heeft iets met geslachtsdelen

uitleg >>

Eros

heeft met bekoren te maken

uitleg >>

Esau

groot (iem.), wordt gezocht, aantrekkelijk) Esau was lievelingszoon van Izašk, die blind was. Aan zijn harige armen voelde I. dat het Ezau was totdat hij door Jacob werd bedrogen met een lamsvel over zijn armen en zodoende de erfenis kreeg.

uitleg >>

Esau

wiens gunst geschaakt is (zie: uitkomst bij boventaal)

uitleg >>

Esau/Ezau

trekt handen naar zich toe (deed vader Jacob)

uitleg >>

Esau/Ezau

hield zich (liefst) afzonderlijk in het veld

uitleg >>

espŪa (spaans)

alles bekijken, speuren, spieden

uitleg >>

Esther

zich doen terugkeren, scheiden

uitleg >>

Esther

moment van vertrek

uitleg >>

Esther

bereiken te vertrekken

uitleg >>

Eupolia

raakte zoek tijdens het schokken van dat wat in de schacht vastgeklonken was

uitleg >>

Eupolia

zonk weg tijdens de ganse deling

uitleg >>

Eupolia

zonk zelf weg toen iets uit de gang moest verschijnen

uitleg >>

Euskotarrak (Basken)

zijn op zoek om te vergaren (vanuit) zee

uitleg >>

Euskotarrak (Basken)

ten gunste van zichzelf zoeken bij de golven

uitleg >>

Euskotarrak (Basken)

verzamelen bij het water ten gunste van zichzelf

uitleg >>

Eutychus

is op zoek naar plezier

uitleg >>

Eutychus

zoekt plezier ten gunste van zichzelf

uitleg >>

Ewsum

zee trekt schuim

uitleg >>

Ewsum

zoekt zich te schuiven

uitleg >>

Ezau

groot (iem.), wordt gezocht, aantrekkelijk) Esau was lievelingszoon van Izašk, die blind was. Aan zijn harige armen voelde I. dat het Ezau was totdat hij door Jacob werd bedrogen met een lamsvel over zijn armen en zodoende de erfenis kreeg.

uitleg >>

Ezau

wiens gunst geschaakt is (zie: uitkomst bij boventaal)

uitleg >>

Ezau/Esau

trekt handen naar zich toe (deed vader Jacob)

uitleg >>

Ezau/Esau

hield zich (liefst) afzonderlijk in het veld

uitleg >>

EzechiŽl

krijgt de zegen van de Heilige

uitleg >>

EzechiŽl

trekt een glinstering van zegen

uitleg >>

EzechiŽl

heeft een kring om zich heen

uitleg >>

Faeseler

zich geheel omwikkelen

uitleg >>

Faeseler

het gave iets omhangen

uitleg >>

Faeseler

iets wat gaaf is wat aantrekken

uitleg >>

Fedor

heeft de voorkeur, weet (vijanden) te verscheuren

uitleg >>

Fedor

versloeg (de vijand) zodat deze ter aarde viel

uitleg >>

Fedor

slaat (de vijand) tot moes

uitleg >>

Ferguut

steeds gunst zoekend

uitleg >>

Ferguut

probeerde te overleven

uitleg >>

Ferguut

probeert hogerop te komen

uitleg >>

Ferry

begeert het rijk, het rijk van de heer

uitleg >>

Ferry

bij het heil

uitleg >>

Ferry

verrijst, begeert te reizen

uitleg >>

Festa

heeft zicht op de zee

uitleg >>

Festa

zakt schuin weg, komt weer omhoog (hef)

uitleg >>

Festa

zakt als het eb is

uitleg >>

Fida

geeft graag (van haarzelf) weg

uitleg >>

Fida

zich beschikbaar stellen

uitleg >>

Fida

zich geven voor de (goede) zaak

uitleg >>

Fida

geeft graag (van haarzelf) weg

uitleg >>

Figaro

om het hoofdhaar te schikken

uitleg >>

Figaro

het hoofd kaal laten knippen

uitleg >>

Figaro

het haar in slagen leggen

uitleg >>

Figaro

het hoofdhaar in slagen leggen

uitleg >>

Figaro

het hoofd scheren

uitleg >>

Finbar

woont bij de zee, of: die ging varen

uitleg >>

Finbar

maakt een scheve slag

uitleg >>

Finbar

gang als een krab (schuin op)

uitleg >>

Finda

lijkt ťťn laag; bomenhaag om te gebruiken

uitleg >>

Finda

groep hakhout (bomen)

uitleg >>

Finda

graag schuin aanwijzen

uitleg >>

Finda

graag buigen, een bocht maken

uitleg >>

foot (eng.)

in de hoogte trekken om te gaan

uitleg >>

foot (eng.)

om te verschuiven

uitleg >>

Freya

de grens ligt verzonken aan de kust

uitleg >>

Freya

verzinkt geheel vanaf de monding

uitleg >>

Freya

geheel zinken willen keren

uitleg >>

fried

eigen grens weten

uitleg >>

Frings

trekt een kring

uitleg >>

Frings

knelt af, zinkt neer

uitleg >>

Frings

trekt naar beneden, in kerf

uitleg >>

Froben

is graveur

uitleg >>

Froben

maakt uitsnijdingen

uitleg >>

Froben

maakt uitsnijdingen

uitleg >>

Frost

wordt kreukelig, gaat kraken

uitleg >>

Frost

gaat verscholen

uitleg >>

Frost

gaat scheuren

uitleg >>

Fryas

waar het vrije zeegat is

uitleg >>

Fryas

in een kring bijeen

uitleg >>

Fryas

aan elkaar gebonden, met plezier bijeenkomen

uitleg >>

Fryas

vaargeul: de gang van de kiel

uitleg >>

Fryas

naar zich toe trekken

uitleg >>

Fulco

waar men in kan onderduiken; eendracht maakt macht, veilig

uitleg >>

Fulco

zoekt te geloven

uitleg >>

Fulco

zoekt troost bij het kruis (van Jezus)

uitleg >>

Fust.

hoeken maken, iets zoeken

uitleg >>

Fust.

het idee dat de boekdrukkers bewust de onwetende mensen in de maling namen

uitleg >>

Fyffes

trekt scheef opzij

uitleg >>

Fyffes

trekt scheef, als opgeheven

uitleg >>

Gaasp

een verdiepte (water)gang

uitleg >>

Gaasp

een lange schacht

uitleg >>

Gaasterland

van herkomst een lange haag (langs de vaargeul)

uitleg >>

Gaasterland

betrekking op een watergang

uitleg >>

Gaasterland

als een watergang

uitleg >>

GabriŽl

behagen in de kring van het heil

uitleg >>

GabriŽl

brengt het heil

uitleg >>

GabriŽl

klinkt en zweeft bij God

uitleg >>

GabriŽl

blij van verlangen om terug te keren naar God

uitleg >>

GabriŽl

op de grens tussen heil en dood

uitleg >>

Galehoet (14e eeuw)

geraakt en meteen dood

uitleg >>

Galehoet (14e eeuw)

zinkt neer als hij verslagen wordt (in zijn hoofd)

uitleg >>

Galehoet (14e eeuw)

zinkt neer als het hoofd is geraakt

uitleg >>

Ganesh (Nepal)

een scheidings(muur), maar kan ook zijn: afgescheiden behagen, geluk (zie: overige info)

uitleg >>

Ganesh (Nepal)

geeft een behagelijke schijn

uitleg >>

Ganesh (Nepal)

geeft behagen

uitleg >>

Ganya (hebr.)

het veld dat geschikt is voor de oogst (zie: bewerking)

uitleg >>

Ganya (hebr.)

het veld dat geschikt/gerangschikt is (zie: bewerking)

uitleg >>

Geertrui

begeert te kroon

uitleg >>

Geertrui

wil zich hullen met iets glinsterends

uitleg >>

Geertrui

vecht voor zichzelf met iets ronds

uitleg >>

Gelein (runenschrift)

betrekking op de geest

uitleg >>

Gelein (runenschrift)

blij zijn, gezegend zijn

uitleg >>

Gelein (runenschrift)

betrekking op een schim

uitleg >>

Gelya (Russisch)

schijnt heilig te zijn

uitleg >>

Gelya (Russisch)

heeft een eigen glinstering/schittering

uitleg >>

Gelya (Russisch)

is ijl, is heilig

uitleg >>

Gelya (Russisch)

lijkbleek

uitleg >>

Gelya (Russisch)

is er om te eren

uitleg >>

Gelya (Russisch)

opgerezen (verg. opgevaren ten hemel)

uitleg >>

gemeente-secretaris (17e eeuw)

ondersteund de verzamelde beslissingen

uitleg >>

gemeente-secretaris (17e eeuw)

onderzoekt de gang (van zaken)

uitleg >>

gemeente-secretaris (17e eeuw)

kijkt terug hoe de gang van zaken was (archief)

uitleg >>

gemeente-secretaris (17e eeuw)

kijkt terug hoe de gang van zaken was (archief)

uitleg >>

Gesius (16e eeuw)

zingt naar de hoge

uitleg >>

Gesius (16e eeuw)

gaat zingend op pad

uitleg >>

Gesius (16e eeuw)

zingen heeft betrekking op hemzelf

uitleg >>

Gesius (16e eeuw)

laat zich naar beneden zinken (knielen)

uitleg >>

Gijsbert

vindt of is begeerlijk

uitleg >>

Gijsbert

graag tot zich halen

uitleg >>

Gijsbert

iets willen krijgen

uitleg >>

Gilles

trekt tot het heil

uitleg >>

Gilles

wil graag rijzen (opklimmen)

uitleg >>

Gilles

wil graag rijzen (opklimmen)

uitleg >>

Gisemast (14e eeuw)

hangt scheef aan de mast (de paal)

uitleg >>

Gisemast (14e eeuw)

maat, makker van Jesu

uitleg >>

Gisemast (14e eeuw)

werd ook geschaakt

uitleg >>

Gisemast (14e eeuw)

samen optrekken

uitleg >>

Gislenus

zoekt eigen gelijk

uitleg >>

Gislenus

zinkt neer voor eigen heil

uitleg >>

Gislenus

zinkt neer om eer te geven

uitleg >>

Gjalt

verschalken

uitleg >>

Gjalt

niet hoogstaand

uitleg >>

Gjalt

tot zich nemen, graaien

uitleg >>

Glenn

in het dal, vallei (zie: glen)

uitleg >>

Glenn

neigt naar glinsteren, klinken (lofzangen)

uitleg >>

Glenn

hij die knielt

uitleg >>

Glenn

hij die neerknielt

uitleg >>

Glijn

klinkt opmerkelijk

uitleg >>

Glijn

zingt voor het heil

uitleg >>

Glijn

zingt ter eer

uitleg >>

God

te zoeken in de hoogte

uitleg >>

God

in de hoge

uitleg >>

God

te kiezen, te zoeken, te zien

uitleg >>

God

voorkeur genieten

uitleg >>

God (duits)

zucht, schokken

uitleg >>

God (duits)

gedoogt vanuit de hoge

uitleg >>

God (een vertaling uit hebr.)

begrensd het gezicht

uitleg >>

God (een vertaling uit hebr.)

is het middelpunt van de kring

uitleg >>

God (een vertaling uit hebr.)

betrekking op leven (heil) en dood (hel)

uitleg >>

God (een vertaling uit hebr.)

betrekking op de dood (zerk) en kerk

uitleg >>

God (een vertaling uit hebr.)

is de heerser (bepaald alles)

uitleg >>

God (een vertaling uit hebr.)

betrekking op het geheel, alles en het welzijn

uitleg >>

God (een vertaling uit hebr.)

is de heer wie men moet eren

uitleg >>

God (eng.)

hij die gloreert, die kleur geeft aan het leven

uitleg >>

God (eng.)

waar je kunt schuilen, les van krijgt, die je aan wilt hangen

uitleg >>

God (grieks)

is het hoge wezen

uitleg >>

God (grieks)

mooi je hieraan te hechten

uitleg >>

God (hebr.)

rangschikt alles, schikt alles bijťťn

uitleg >>

God (hebr.)

verheft zich en geeft zich

uitleg >>

God (iers)

gaan behagen, op de knieŽn gaan

uitleg >>

God (iers)

alles is van hem, niet te zien, slechts een schicht

uitleg >>

God (lat.)

kijkt vanuit de hoge

uitleg >>

God (lat.)

ziet om naar schepping

uitleg >>

God (Mayacultuur)

vůůr het heil, tegen de hel

uitleg >>

God (Mayacultuur)

die het heil aantrekt, betrekking op heil

uitleg >>

God (Mayacultuur)

in de leegte, het ijle, op wie men wil gelijken

uitleg >>

God (Mayacultuur)

oprijzend, verrezen

uitleg >>

God (noors)

te zoeken, te verheugen

uitleg >>

God (noors)

te (h)oog, te zoeken

uitleg >>

God (O.T.)

hel verlicht, brengt heil (verg: zon)

uitleg >>

God (O.T.)

in het heelal, voor ieder gelijk (verg: zon)

uitleg >>

God (O.T.)

verrees (voor iedereen)(verg: zon)

uitleg >>

God (proto indo europees)

om in zijn gunst te komen

uitleg >>

God (proto indo europees)

die gaaf is, die gaven geeft, die een (veilige) haven is

uitleg >>

godheid (lat.)

in een hoek zinken of buigen

uitleg >>

godheid (lat.)

voor neerzinken (maar: verg. met de zon)

uitleg >>

Goliath

glimmend hoofd geschaakt (Goliath droeg glimmende helm)

uitleg >>

Goliath

in het hoofd geraakt en gedood

uitleg >>

Goliath

zoek glimmende steen te doden

uitleg >>

Goliath

geschaakt in zijn hoofd

uitleg >>

Goliath

Grote genoemd in Gath

uitleg >>

Goliath

versloeg alles

uitleg >>

Goliath

werd dodelijk verslagen

uitleg >>

Goliath

is geheel erg groot

uitleg >>

Goliath

in het hoofd geraakt en gedood

uitleg >>

Goliath (14e eeuw)

geraakt en meteen dood

uitleg >>

Goliath (14e eeuw)

zinkt neer als hij verslagen wordt (in zijn hoofd)

uitleg >>

Goliath (14e eeuw)

zinkt neer als het hoofd is geraakt

uitleg >>

Goma (swalihi)

schommelt graag

uitleg >>

Goma (swalihi)

de hakken omhoog

uitleg >>

Goma (swalihi)

samen springen

uitleg >>

Gomar

uit de schare van God

uitleg >>

Gomar

slagen met de Hoge (God)

uitleg >>

Gomar

kracht met God

uitleg >>

Gomer (hebr.)

zoek te wippen

uitleg >>

Gomer (hebr.)

wil schokken in een hoek

uitleg >>

Gomer (hebr.)

te vinden in een donker hoekje

uitleg >>

Goos

heeft trek in het te zoeken

uitleg >>

Goos

heeft trek om te zuigen

uitleg >>

Gosse

is op zoek, kijkt rond

uitleg >>

Gosse

trekt naar de Hoge, zoekt te trekken, wordt ergens heen gezogen

uitleg >>

Griffo

zoeken (op het oog) te schrijven (in stadium van experimenteren)

uitleg >>

Griffo

uitgraven, uitschuiven

uitleg >>

Griffo

herhaald heen en weer schuiven

uitleg >>

Gualtheri

zingt krijsend, schallend of: zint op oorlog (krijg)

uitleg >>

Gualtheri

grote drang om te iets te vinden

uitleg >>

Gualtheri

zoek de overwinning, luidkeels

uitleg >>

Gugt, van

gehucht

uitleg >>

Gugt, van

een hoek, ter hoogte van

uitleg >>

Guntrud

groef in de grond

uitleg >>

Guntrud

schuin drukken

uitleg >>

Guntrud

zoekt de geul of groeve (mijn?) of waar de geul een bocht maakt

uitleg >>

Guntrud

zoekt zich een weg, de groeve, geul gaat de hoek om

uitleg >>

Habel

gape-mond openen

uitleg >>

Habel (hebr.)

geschapen als heel: werd als ijl vertaald

uitleg >>

Habel (hebr.)

geheel afgeslacht

uitleg >>

Habel (hebr.)

behaaglijk

uitleg >>

Habel (hebr.)

rijkelijk behaaglijk

uitleg >>

Hademar

strijd met de schare (zijn volk)

uitleg >>

Hademar

levert slag om te overmeesteren

uitleg >>

Hademar

beoogt te winnen door kracht

uitleg >>

Hades

in de schachten van de zee, overmeesterd zijn prooi in zee

uitleg >>

Hades

grijpt vanuit zee met een haak, houdt van de zee, schaakt (zijn prooi) in zee

uitleg >>

Hadewich/Hadewig

zag dingen uit een andere wereld

uitleg >>

Hadewich/Hadewig

zag het boven(natuurlijke)

uitleg >>

Haeye

gaat er van blozen

uitleg >>

Haeye

zin om genegenheid te geven

uitleg >>

Haie

behagen, verlangen

uitleg >>

hak

hout zagen of kappen

uitleg >>

Haley

klinkt bijdehand, snel weten te koppelen

uitleg >>

Haley

maakt geslaagde zinnen, waar men om lacht

uitleg >>

Haley

snel weten aan te haken

uitleg >>

Hamlet

samen gelijk zijn

uitleg >>

Hamlet

met plezier een geheel vormen

uitleg >>

Hamlet

maakt een geheel, maakt macht

uitleg >>

Hamlet

vrienden willen zijn

uitleg >>

harn (fries)

tesamen in gaan

uitleg >>

Harn van

tesamen in gaan

uitleg >>

Harn van

inslag

uitleg >>

Harn van

wordt geraakt

uitleg >>

Heer (God)

bekeert u

uitleg >>

Heer (God)

kwam op de aarde, maar heel teer

uitleg >>

Heer (God)

schijnt om te eren

uitleg >>

Heer (God)

zink neer om te eren

uitleg >>

Heer (God)

glinstert van zichzelf, zit geklonken aan, lonkt naar..

uitleg >>

Heer (God)

binnen eigen grens te halen, maar buiten de kring van het gezichtsvermogen

uitleg >>

Heer (God)

rein van zichzelf

uitleg >>

heer (grieks)

om bij te schuilen

uitleg >>

heer, zon-kurush (PerziŽ)

zoek om te groeien

uitleg >>

Hemera (grieks)

schemer keert tot alles zichtbaar is

uitleg >>

Hemera (grieks)

ziet de leegte

uitleg >>

Hemera (grieks)

ziet (de zon) rijzen, het scheiden (van het donker)

uitleg >>

Henk

schenkt

uitleg >>

Henk

houdt zich in

uitleg >>

Henk

is genegen (iets te doen of te geven), knecht

uitleg >>

herder (india)

heeft een rijk dat te bereiken is

uitleg >>

herder (india)

geheel heilig in het ijle

uitleg >>

herder (india)

keert weer

uitleg >>

herder (india)

is heer van alles

uitleg >>

Hiberno (lat.)

een scheiding in de hoogte om (de zee) te keren

uitleg >>

Hiberno (lat.)

heeft slikken bij de zee

uitleg >>

Hiberno (lat.)

rijst op uit de zee

uitleg >>

hidrich (hebr.)

zit onder de aarde, keert weer terug

uitleg >>

Hilarius

heeft graag een kring om zich heen

uitleg >>

Hilarius

kwam met zijn allen bijeen

uitleg >>

Hilarius

houdt van hard lachen

uitleg >>

hoek (fries.)

tesamen in gaan

uitleg >>

Holda

in het hol willen blijven, gaan schuilen

uitleg >>

Holda

graag binnen blijven, de lucht betrekt

uitleg >>

Holda

duik in de diepte, bedek je met een (warme) buitenlaag

uitleg >>

hoofd

kan bewegen/wiegen

uitleg >>

Ichtus

wordt gezocht, laat zich zoeken

uitleg >>

Ichtus

kijkt van opzij, maakt zuchtende mondbeweging

uitleg >>

Icke

zichzelf

uitleg >>

Icke

schikt zich

uitleg >>

iezegrim

iets grijsachtigs, loopt hinkend en krijsend mee

uitleg >>

iezegrim

bespringt en bijt zich van opzij vast (aan de prooi)

uitleg >>

iezegrim

loopt huilend naast (de prooi)

uitleg >>

Ihrta (o.l.b.)

begeer te behagen, Heer die veroverd

uitleg >>

Ihrta (o.l.b.)

graag (gelijk) willen hebben

uitleg >>

Ihrta (o.l.b.)

iets bereiken, wie een rijk heeft, wie oorlog voert

uitleg >>

IJ

gaat eigen weg

uitleg >>

IJ

splitst zich

uitleg >>

IJ, het

scheiding

uitleg >>

IJ, het

afscheiden

uitleg >>

Ilva

helder geel licht te zien (zie: overige info)

uitleg >>

Ilva

het geeft licht (zie overige info)

uitleg >>

Ilva

het rijst, gaf rijzen

uitleg >>

Inca

verblijft in het bos

uitleg >>

Inca

zoekt het schijnsel te schaken

uitleg >>

Inuit (eskimo)

wonen in schuintes (iglo) of leven in een pak sneeuw

uitleg >>

Inuit (eskimo)

wonen in schuintes (iglo) of leven in een pak sneeuw

uitleg >>

Isbjorn

waar de zee een inham ingaat

uitleg >>

Isbjorn

waar men de zee inroeit

uitleg >>

Isebel (hebr.)

het geheel doen scheiden , behagen in seks (zie seks)

uitleg >>

Isebel (hebr.)

maakt scheiding, ruzie, zoekt seks

uitleg >>

Isebel (hebr.)

grijpt de kans tot scheiding en seks

uitleg >>

Isis (Egypte)

a. (ten tijde) toen de zee (over het land) spoelde. b. kreeg veel kinderen

uitleg >>

Isis (Egypte)

wellicht was het land na de grote overstromingen vruchtbaar

uitleg >>

Iskariot

verdient aan anders overlijden

uitleg >>

Iskariot

doodt zichzelf met een ring om het hoofd

uitleg >>

Iskariot

drie te hoog is dertig

uitleg >>

Iskariot

doet zichzelf in de tang vanuit de hoogte

uitleg >>

Iskariot

ging zich aan de keel trekken

uitleg >>

Iskariot

zonk geheel ineen in het veld

uitleg >>

Iskariot

hing zich op aan een haak

uitleg >>

Iskariot

afbeelding van de keizer die als zon en heer(ser) gezien werd (zie soleil)

uitleg >>

IsraŽl

heilige geest raakt allen

uitleg >>

IsraŽl

eigen kracht brengt heil

uitleg >>

IsraŽl

de schare roept de geest

uitleg >>

IsraŽl

de groep dicht bijeen houden

uitleg >>

IsraŽl

de kring of groep roept om de geest

uitleg >>

IsraŽl

de groep dicht bijeen houden

uitleg >>

Jabal

in het veld bij geluiden

uitleg >>

Jabal

liggen op de grond in het veld, daar waar ook geslacht wordt

uitleg >>

Jabal

daar waar gegraasd wordt

uitleg >>

Jacob

verschuift, opgejaagd

uitleg >>

Jacob

beoogt te schaken

uitleg >>

Jacűbus (hebr.)

probeert te schaken bij trekkende beweging

uitleg >>

Jacűbus (hebr.)

lijkt zich graag op te werken

uitleg >>

Jacobus (lat.)

wil graag groter worden

uitleg >>

Jacobus (lat.)

wil graag groter worden, wil veroveren

uitleg >>

Jan (eng.)

werd meegezogen: j-g: schooien

uitleg >>

Jan (eng.)

wie schooit

uitleg >>

Jan.

bij de kust, bij de haak(s)gronden

uitleg >>

Jan.

woont aan de (zee)kant

uitleg >>

Jan.

ging dank (gelovig)

uitleg >>

Jan.

zoekt kansen, kan ten schande komen

uitleg >>

Jan.

bij de zee, de kust

uitleg >>

Jan.

in zaken: handelaars

uitleg >>

Janus

geheel gezocht

uitleg >>

Janus

wil gunst veroveren, wil omhoog gaan

uitleg >>

Janus

woont bij de kade (aan het water)

uitleg >>

Jeffrey

schuift zich in de kring

uitleg >>

Jeffrey

voegt zich in eigen kring

uitleg >>

Jeffrey

voegt zich bij de kring op het erf

uitleg >>

Jether (hebr.)

behaald de zegen, wordt geŽerd

uitleg >>

Jether (hebr.)

wie opvalt, in het oog springt, of hij die wordt onderscheiden

uitleg >>

Jether (hebr.)

krijgt (onder)scheid, klimt in aanzien

uitleg >>

Jethro (hebr.)

groot pers., krijgt reuk(offers)

uitleg >>

Jethro (hebr.)

wie hulde krijgt en onderscheiden

uitleg >>

Jethro (hebr.)

degene die keurt en mag beslissen (scheiden)

uitleg >>

Jezabel (hebr.)

het geheel doen scheiden , behagen in seks (zie seks)

uitleg >>

Jezabel (hebr.)

maakt scheiding, ruzie, zoekt seks

uitleg >>

Jezabel (hebr.)

grijpt de kans tot scheiding en seks

uitleg >>

Jingjing (chinees)

hangt te schijnen

uitleg >>

Jingjing (chinees)

neigt zicht te geven met een boog

uitleg >>

Job

gebukt, onder een juk gaan

uitleg >>

Job

geheel blut, moet schooien

uitleg >>

job (eng.)

zich laten opjagen, gebukt gaan onder

uitleg >>

Joden (arabisch)

zingen hetzelfde, onderscheiden zich

uitleg >>

Joden (arabisch)

zingen, gillen hoog, zoeken heil

uitleg >>

Joden (arabisch)

zingen, gillen hoog, begeren naar omhoog

uitleg >>

Johanna

(in) de Hoge is genade

uitleg >>

Johanna

kans of/op genade uit de Hoge

uitleg >>

Johannes

betrekking op genade uit de hoge

uitleg >>

Johannes

er verschijnt genade uit de Hoge

uitleg >>

Johniar (oudfries)

gingen samen op pad, kwamen bijeen

uitleg >>

Johniar (oudfries)

langs de hoogte te vinden

uitleg >>

Johniar (oudfries)

aan de rand van de hoogten

uitleg >>

Jona

te vinden in struiken (haag)

uitleg >>

Jona

werd in Grieks: Jonas

uitleg >>

Jona

kan vliegen, altijd op zoek naar aas/voedsel

uitleg >>

Joost

zoekt het hogerop op, is iets kwijt

uitleg >>

Joost

trek er op uit om te zoeken

uitleg >>

Judas

zoekt een boom om zich daaraan te haken

uitleg >>

Judas

probeert de goede te schaken

uitleg >>

Judas.

uit de stam van Joden

uitleg >>

Judas..

zoek te behagen of te schaken

uitleg >>

Judas...

zoekt een tak als haak

uitleg >>

Judith

zoekt te schikken op het hoofd, zodat het (goed) oogt

uitleg >>

Judith

wie zich tooit

uitleg >>

Judith

wie zich van schoeisel voorziet

uitleg >>

Juliana

zacht en innig doen juichen

uitleg >>

Juliana

plezier in lawaai maken hebben

uitleg >>

Juliana

behagen in blij zijn

uitleg >>

Julius

zoekt de schittering van een hoogheid, gelijk de zon

uitleg >>

Julius

zoekt al het heil, geeft alle gunst

uitleg >>

Julius

zucht (onder) de gunsten van de heerser

uitleg >>

Jupiter

opnieuw willen zoeken, begeren, eren

uitleg >>

Jupiter

keert terug in de lucht

uitleg >>

Jupiter

rijst omhoog en maakt een boog

uitleg >>

Jupiter

een licht om te zoeken, licht maakt een hoek (boog)

uitleg >>

Jupiter

hij die licht geeft zoeken

uitleg >>

Jupiter

rijst omhoog als een boei

uitleg >>

Kadmus

houdt van zoektochten

uitleg >>

Kadmus

houdt van schuim

uitleg >>

Kalmthout

de schaaldelen (zie: tessels)

uitleg >>

Kalmthout

waarvan de buitenkant, de schors is kaal gemaakt

uitleg >>

Kalmthout

de buitenlaag (met hars)

uitleg >>

Kalmthout

na in het water te hebben gelegen, de schors eraf krabben

uitleg >>

Kanab (Egypte)

helemaal weg van, trekt alle aandacht

uitleg >>

Kanab (Egypte)

bij Kana (14 km. ten noorden van Nazareth)

uitleg >>

Katharen-cathar

wil de schare behagen

uitleg >>

Katharen-cathar

het lijf, de kern, de mens doen slagen

uitleg >>

Katharen-cathar

kracht voor het lijf (schacht, kern)

uitleg >>

Katrijn

behaag het reine

uitleg >>

Katrijn

behagen in eigen kring

uitleg >>

Katrijn

zin in het heil te behagen

uitleg >>

Katrijn

zin in te begeren en behagen

uitleg >>

Kedar (hebr.)

gescheiden, zoekt bijeen te komen

uitleg >>

Kedar (hebr.)

geblaat, laag wol, om te liggen

uitleg >>

Kedar (hebr.)

samen sterk, zij die grazen

uitleg >>

Kelt

een keel is een opening van water, zee, oceaan

uitleg >>

Kelt

Leek-een water, vergelijk leeg en geheel

uitleg >>

Kelt

betrekking op de zee en het weer: grijs en krijsen van zeevogels

uitleg >>

Kelten

trekt naar de monding, de diepte

uitleg >>

Kelten

war slikgronden zijn, laag water

uitleg >>

Kelten

waar kreken zijn en het water rijst

uitleg >>

kemeneye (16e eeuw)

verdwijnt in schimmigheid waar het (vuur) schijnt

uitleg >>

kemeneye (16e eeuw)

verdwijnt uit zichzelf in een schim

uitleg >>

Kervezee

hetzelfde als schuin afscheiden

uitleg >>

Kervezee

wordt schuin afgescheurd

uitleg >>

Kervezee

steeds met een scherf zich afscheiden

uitleg >>

kťthar-kroon (syriŽ)

zich (doen) scharen

uitleg >>

kťthar-kroon (syriŽ)

doet iemand slagen

uitleg >>

kťthar-kroon (syriŽ)

geeft iemand kracht

uitleg >>

Ketura

zoekt steun

uitleg >>

Ketura

ruikt lekker

uitleg >>

Ketura

heeft lekker luchtje

uitleg >>

Ketura

houdt van lekkere geur

uitleg >>

Keunen

om zich heen kijken

uitleg >>

Keunen

om zich heen kijken

uitleg >>

Khafre (Egypte)

gezag over het rijk

uitleg >>

Khafre (Egypte)

heeft alle macht

uitleg >>

Khafre (Egypte)

begeer bij behagen

uitleg >>

kievit

zingt hijgend

uitleg >>

kikker-kikvors

kan wegspringen (wegscheuren) en heeft schor geluid

uitleg >>

kikvors

kan wegspringen (wegscheuren) en heeft schor geluid

uitleg >>

Kingsley (eng.)

probeert een glinstering op te wekken

uitleg >>

Kingsley (eng.)

gaat geheel door de knieŽn uit genegenheid

uitleg >>

Kingsley (eng.)

begeert te zinken uit genegenheid

uitleg >>

Kinne (fries)

schijnt van zichzelf (of: verschijnt zelf)

uitleg >>

Kinne (fries)

verscheen zelf of schijnt in zich

uitleg >>

Kinsey (eng.)

schijnt naar zich toe te trekken

uitleg >>

Kinsey (eng.)

schijnt de aandacht naar zich toe te trekken

uitleg >>

Kira

eigen kracht

uitleg >>

Kira

zalf zich

uitleg >>

Kira

verzamel moed

uitleg >>

Kis

n.v.t.

uitleg >>

Kis (hebr.)

iets geven

uitleg >>

Kis (hebr.)

onderscheidt zich, vormt een eigen groep: afscheiding

uitleg >>

Kis (hebr.)

bestemmen, schenken

uitleg >>

Kis (hebr.)

iets geven

uitleg >>

Kitty

schikt zich of heeft schik in zichzelf

uitleg >>

Kitty

onderscheid zich van anderen of kiest voor zich zelf

uitleg >>

Klaas

mooie klank of glans

uitleg >>

Klaas

houdt van de liedjes

uitleg >>

Klaas

zalig

uitleg >>

Klaas

schallende zang

uitleg >>

Klaas

zang bij het scharlakenrood (van St.nicolaas)

uitleg >>

Klaas

is geheel behaard

uitleg >>

Klaas

heeft de schaar nodig (zie: geheel behaard)

uitleg >>

Klaas

trek de ganse menigte

uitleg >>

Kleopas

zag iem. gaan, verschoof (van gedachten), klinkt als hoop na wat (hij) zag

uitleg >>

Kleopas

de Gave ging delen (Jezus)

uitleg >>

Kleopas

de Gave was weergekeerd (Jezus)

uitleg >>

Klimp

bij het klimmen

uitleg >>

Klimp

op het hellende deel, op de schil (bast)

uitleg >>

Klimp

om de schors, bast eraf te halen

uitleg >>

Komproe

grond weghalen

uitleg >>

Komproe

met het scherp omhoog, ging zoeken in een sleuf

uitleg >>

Komproe

rondom rond, komt uit de grond, maakt een bron

uitleg >>

Komproe

om te delven

uitleg >>

Koppeschaar (18e eeuw)

schuiven om te vergaren

uitleg >>

Koppeschaar (18e eeuw)

schuin langs de haag trekken van bovenaf

uitleg >>

Koppeschaar (18e eeuw)

rand hakken bij scheve hoek

uitleg >>

Kores

hoge regeerder van rijk

uitleg >>

Kores

(verwacht het) heil van de hoogheid

uitleg >>

Kores

hoog te eren

uitleg >>

kous

trek schuin om de hoek (hak)

uitleg >>

kous-cous

trek schuin om de hoek (hak)

uitleg >>

Krates

raast en tiert

uitleg >>

Krates

schreeuwt, trekt haren uit het hoofd

uitleg >>

Krates

is een hark en stinkt

uitleg >>

Krikke

verrijst

uitleg >>

Krikke

zich geheel uitrekken

uitleg >>

Krikke

verdubbeld zich

uitleg >>

Krishna (india)

heeft een rijk dat te bereiken is

uitleg >>

Krishna (india)

rijst op, is verrezen

uitleg >>

Krishna (india)

geheel heilig in het ijle

uitleg >>

Krishna (india)

keert weer

uitleg >>

Krishna (india)

is heer van alles

uitleg >>

Krocht

in elkaar gedrukt, gekreukt

uitleg >>

Krocht

een kuil of (onderaardse) geul om te schuilen

uitleg >>

Krocht

korst of schors die afscheurt of een scheur (opengescheurd)

uitleg >>

Kroeske

onderscheid door kronkels

uitleg >>

Kroeske

geeft holle vorm of holtes

uitleg >>

Kroeske

hangt uit zichzelf aan de buitenkant

uitleg >>

kroon-kťthar (syriŽ)

zich (doen) scharen

uitleg >>

kroon-kťthar (syriŽ)

doet iemand slagen

uitleg >>

kroon-kťthar (syriŽ)

geeft iemand kracht

uitleg >>

Kufhu (Egypte)

verdwijnt onder gejuich

uitleg >>

Kufhu (Egypte)

te vinden bij de pyramide (hoek)

uitleg >>

Kuiper

rijgt de duigen bijeen onder bep. hoek

uitleg >>

Kunera

zoekt eigen kracht

uitleg >>

Kunera

verzameld genoegens

uitleg >>

Kunera

verzameld genoegens

uitleg >>

kuros (grieks)

om bij te schuilen

uitleg >>

kurush (perziŽ)

zoek in de lucht

uitleg >>

Kuyt

zoekt gunsten

uitleg >>

Kuyt

hunkert naar het licht

uitleg >>

Kuyt

zoekt het licht

uitleg >>

Laagland (eng.)

er beweegt zich een kloof langs

uitleg >>

Laagland (eng.)

overal zijn er geulen

uitleg >>

Laagland (eng.)

er vormen zich scheuren

uitleg >>

Laas

zag een mooie glans

uitleg >>

Laas

als schallend gezang (de donder?)

uitleg >>

Laas

als samenzang (onweer?)

uitleg >>

Laban

wijst op krullend haar, puntige hoeven

uitleg >>

Laban

bijelkaar halen, hetzelfde geluid

uitleg >>

Laban

inscharen van vee (schapen)

uitleg >>

Lacarise (14e eeuw)

zakt verlamd in elkaar

uitleg >>

Lacarise (14e eeuw)

klagen om op te rijzen

uitleg >>

Lacarise (14e eeuw)

er in slagen op te rijzen

uitleg >>

Lacarise (14e eeuw)

keert terug van inzakken

uitleg >>

Laden.

een laag er over heen

uitleg >>

Laden.

alles er in of naartoe doen

uitleg >>

Laden.

te samen er in of er heen

uitleg >>

Laertes

scheert langs de zee

uitleg >>

Laertes

trek naar de grens van de zoute zee

uitleg >>

Laertes

trekt naar de glinsterende golven

uitleg >>

Laetitia

graag klanken van lol horen

uitleg >>

Laetitia

allen plezier hebben

uitleg >>

Laetitia

met zijn allen plezier hebben

uitleg >>

Lakshmi (india)

afmaaien van het gewas

uitleg >>

Lakshmi (india)

de schim die over het land trekt

uitleg >>

Lakshmi (india)

de schim die maait en vergaart

uitleg >>

Laurens

voorkeur voor glans en geur

uitleg >>

Laurens

gevlochten

uitleg >>

Laurens

aan elkaar geklonken

uitleg >>

Laurens

gevlochten

uitleg >>

Laurentius

weerspiegelt de geur of voorkeur van binnen

uitleg >>

Laurentius

wil zichzelf helen

uitleg >>

Laurentius

zoekt eigen heil

uitleg >>

Lazarus

samen zoeken te slagen

uitleg >>

Lazarus

slingerend van vermoeidheid op de grond vallen

uitleg >>

Lazarus

samen klagend aandacht vragen

uitleg >>

Lazarus

er in slagen omhoog te komen

uitleg >>

Lazarus

zoekt kracht te vinden, luid roepen om niet aangeraakt te worden

uitleg >>

Lazarus

zoekt kracht bij God (Allah)

uitleg >>

Lazarus (14e eeuw)

zakt verlamd in elkaar

uitleg >>

Lazarus (14e eeuw)

klagen om op te rijzen

uitleg >>

Lazarus (14e eeuw)

er in slagen op te rijzen

uitleg >>

Lazarus (14e eeuw)

keert terug van inzakken

uitleg >>

leer (14e eeuw)

afscheuren wat ergens aan hangt

uitleg >>

Leo X

glinstert en en is geklonken aan het Hoge

uitleg >>

Leo X

geeft vergiffenis, brengt heil

uitleg >>

Leo X

geeft het begeerde

uitleg >>

Leppink

loopt hinkend

uitleg >>

Leppink

alsof er een stukje is afgeknipt

uitleg >>

Leppink

hinkt steeds weer

uitleg >>

Leppink

sneven (niet mee kunnen komen) bij het geheel (de rest van het lichaam)

uitleg >>

Leurs

ziet er glinsterend uit

uitleg >>

Leurs

geeft of maakt kleuren

uitleg >>

Leurs

ronde krul te zien

uitleg >>

Leurs

lonkt in de verte maar verdwijnt steeds

uitleg >>

Leurs

trekt de grond in, hier zou heil te verwachten zijn

uitleg >>

Leurs

heeft een ronde vorm en is hel verlicht

uitleg >>

Li Tho Thoa (chinees)

het licht van boven willen pakken (schaken-zien)

uitleg >>

Li Tho Thoa (chinees)

God in de hoogte heil

uitleg >>

Li Tho Thoa (chinees)

eer aan de God in de hoge, de Heer

uitleg >>

Liam

glanst om te behagen

uitleg >>

Liam

met al het heil

uitleg >>

Liam

geheel te begeren

uitleg >>

Liban

naar beneden glijden

uitleg >>

Liban

geheel met schachten

uitleg >>

Liban

uitkijkposten of omgekeerde schachten

uitleg >>

Libbe

dicht bijelkaar

uitleg >>

Libbe

zich geheel geven

uitleg >>

Libbe

geven dat wederkerig is

uitleg >>

Liemcule (16e eeuw)

om vast te klinken, om scheidingen te dichten/waar het zich schuil houdt

uitleg >>

Liemcule (16e eeuw)

ergens onder, een gat, in de grond (loog), geheel mengen (zodat de bedoelde oppervlakte weer ťťn geheel wordt)

uitleg >>

Liemcule (16e eeuw)

kreuken (aanstampen), vermengen door kieren te dichten

uitleg >>

Lihoed (arabisch)

zingen hetzelfde, onderscheiden zich

uitleg >>

Lihoed (arabisch)

zingen, gillen hoog, zoeken heil

uitleg >>

Lihoed (arabisch)

zingen, gillen hoog, begeren naar omhoog

uitleg >>

Linda

glinstert met de ogen

uitleg >>

Linda

glinstert, is link, probeert contact te maken

uitleg >>

Linda

geheel te behagen

uitleg >>

Linda

willen veroveren

uitleg >>

Linda

zakt geheel op de grond, wil helemaal schaken (alles)

uitleg >>

Linda

gaat over de grond, wil graag iets veroveren

uitleg >>

Lioba

wil klinken in de hoge

uitleg >>

Lioba

wil klinken zodat het de Hoge behaagt

uitleg >>

Lioba

gaf gegons uit de keel, gaf gegons dat heil bracht

uitleg >>

Lioba

begeerlijk zang: loven

uitleg >>

Lioba

gunst om te eren en te begeren

uitleg >>

Lioba

geeft heling, heil als gunst

uitleg >>

Lirb

leerverwerker, klerenmaker

uitleg >>

Lirb

rillen, trillen

uitleg >>

Lirb

verg: vleermuis: die het van trillingen moet hebben

uitleg >>

Lirb

bril

uitleg >>

Lirb

zenuwtrek

uitleg >>

Lirb

als iets onleesbaar wordt

uitleg >>

Lola

leuke lach

uitleg >>

Lola

verleidelijke lach

uitleg >>

Lola

schallend geluid

uitleg >>

Lola

houdt van lol

uitleg >>

Lola

wil graag samen zijn

uitleg >>

Longchenpa (Tibet)

sprak, onderscheidde zich graag

uitleg >>

Longchenpa (Tibet)

goede spreker

uitleg >>

Longchenpa (Tibet)

goede spreker

uitleg >>

Lord (eng.)

hij die gloreert, die kleur geeft aan het leven

uitleg >>

Lord (eng.)

waar je kunt schuilen, les van krijgt, die je aan wilt hangen

uitleg >>

lot

Zie: naam: Lot

uitleg >>

Lot.

een loot (van Abrahams stam)

uitleg >>

Lot.

via de stroom

uitleg >>

Lot.

een loot van, (nest)geur, (voor)keur

uitleg >>

Lotti

in de hoogte springen

uitleg >>

Lotti

wil hollen

uitleg >>

Lotti

wil (weg)scheuren

uitleg >>

Lucas

waar de lucht behaaglijk of mooi is of: wie behaagt wordt omdat hij kloek is

uitleg >>

Lucas

graag willen schuilen

uitleg >>

Lucas

koers zetten naar, of: geeft de voorkeur aan

uitleg >>

Lucia

de lucht wordt verduisterd

uitleg >>

Lucia

zich geheel bedekkend

uitleg >>

Lucia

de vaste gang maakt een wending

uitleg >>

Ludolf

wacht op geluk

uitleg >>

Ludolf

gelokt om gehuldigd te worden

uitleg >>

Ludolf

koerst af (in een roes) op het grote

uitleg >>

Lupard

slaat het gezamenlijke haar eraf

uitleg >>

Lupard

sluipt om te vangen

uitleg >>

Lupard

het omhulsel afschrapen

uitleg >>

Lupard

scheurt het vam het slappe, dode lijf

uitleg >>

Luther

houdt er van om in een kluis (klooster) te zijn

uitleg >>

Luther

draagt een ruwe mantel, die schuurt (idem zelfkastijding), woont in een schuur

uitleg >>

Luther

de wereld van schuilhouden, gehuld gaan

uitleg >>

Lyda

direct willen behagen

uitleg >>

Lyda

zonaanbidder of geheel te behagen

uitleg >>

Lyda

verlangen naar, of: willen ontvangen

uitleg >>

Maarten

knipt met de schaar, voelt zich āān met de ander

uitleg >>

Maarten

schamen voor eigen glans, samen āān taal (klank) spreken

uitleg >>

Maarten

samenkomen van eigen (heiligen)krans en de zieke (kranke)

uitleg >>

Maas

indien naam: geheel aantrekkelijk. indien rivier: door de gang meegesleept

uitleg >>

Maas

indien naam: trekt samen op, indien rivier: door de gang meegesleept

uitleg >>

Maas (17e eeuw)

indien naam: geheel willen onderscheiden, indien rivier: trek geheel naar de zee

uitleg >>

Maas (17e eeuw)

indien naam: samen gaan optrekken, indien rivier: voegt het water samen

uitleg >>

Maggie

verschijnt zelf graag

uitleg >>

Maggie

geeft plezier

uitleg >>

Magy

zich verschaffen

uitleg >>

Magy

zich verschaffen

uitleg >>

mahlen (duits)

ging heen om te lakken, een laagje opbrengen

uitleg >>

mahlen (duits)

ging heen om te krassen

uitleg >>

Mahomet (16e eeuw)

om hem te zien moet men buigen

uitleg >>

Mahomet (16e eeuw)

om te onderscheiden en te behagen

uitleg >>

Maimonides (grieks)

met ogen dicht weten te onderscheiden (diep nadenken)

uitleg >>

Maimonides (grieks)

zowel iemand die in het hogere verkeerd als ook kan denken

uitleg >>

Majella

met heil verslagen

uitleg >>

Majella

zowel behagen als gezag behaald

uitleg >>

Majella

verzamelde gunst en gezag

uitleg >>

Malfet

waar gemangeld wordt (molenaar?)

uitleg >>

Malfet

maalt zelf (molenaar?)

uitleg >>

Malfet

waar een slag wordt gemaakt (van een molen, molenaar?)

uitleg >>

Malfet

waar geraas is en gekraakt wordt (molenaar?)

uitleg >>

Manasse (hebr.)

zag zich met gang vertrekken

uitleg >>

Manasse (hebr.)

zich helemaal doen zakken

uitleg >>

Manutius (Ital.)

zoekt met inkt het oog te trekken

uitleg >>

Manutius (Ital.)

met de hand iets maken wat het oog (en hoofd) in zich opneemt

uitleg >>

Manutius (Ital.)

kijken en inzicht gaan samen

uitleg >>

Mara (hebr.)

inzakken door krimpbeweging

uitleg >>

Mara (hebr.)

raakt de maag, de maag gaat tekeer

uitleg >>

Mara (hebr.)

door gal inkrimpen, laat zich zakken

uitleg >>

Mara (hebr.)

trekt zich in elkaar

uitleg >>

Mara.

houdt van verzamelen, bij elkaar komen

uitleg >>

Mara.

houdt van jubelen

uitleg >>

Mara.

groept bijeen

uitleg >>

March

met de schare optrekken

uitleg >>

March

loopt schrammen en kramp op

uitleg >>

March

slaagt of hoop op slagen

uitleg >>

March

met kracht

uitleg >>

Marco

zoekt samen, de schare kijkt omhoog, tegen hem op (Mars)

uitleg >>

Marco

zoekt een (veld)slag

uitleg >>

Marco

met hoge kracht

uitleg >>

Marcus

zoekt met de schare te vertekken, op te trekken

uitleg >>

Marcus

lijkt slag op te zoeken

uitleg >>

Marcus

lijkt kracht mee te zoeken (krachtmeting)

uitleg >>

Maria

te zien met aura om het hoofd: kring van verlangen

uitleg >>

Maria

op weg om te bevallen, de gang van het lam (Jezus: lam Gods)

uitleg >>

Maria

op weg om in de kraam te raken

uitleg >>

Maria

geheel geraakt (vertederd)

uitleg >>

Mark

houdt van samenkomsten

uitleg >>

Mark

houdt ervan te slagen en te lachen, houdt van de zee

uitleg >>

Mark

komt van of houdt van de zee

uitleg >>

Marlon

moedig: heeft moed in zich gesloten

uitleg >>

Marlon

er schuilt kracht in

uitleg >>

Marlon

ondersteund om te slagen

uitleg >>

Mars (grieks)

trekt op met een schare

uitleg >>

Mars (grieks)

trekt op naar het slagveld, trekt op om slag te leveren

uitleg >>

Mars (grieks)

heeft kracht in razernij

uitleg >>

Mars (lat.)

trekt op met een schare

uitleg >>

Mars (lat.)

trekt op naar het slagveld, trekt op om slag te leveren

uitleg >>

Mars (lat.)

heeft kracht in razernij

uitleg >>

Marsaten

wonen en leven rond en op het water

uitleg >>

Marsaten

laat zich op de golfslag meevoeren

uitleg >>

Marsaten

zakt met het water mee

uitleg >>

Martijn

samen op pad gaan, samen hinkend heen gaan (zie: overige info)

uitleg >>

Martijn

de lamme iets geven (zie tessels en overige info)

uitleg >>

Martijn

afdalen om iets te slaan, ergens in te slagen, bij iem. die klaagt

uitleg >>

Martijn

iets scheiden bij een ramp (zie tessels)

uitleg >>

Martijn

afdalen en razen, afdalen omdat men geraakt is

uitleg >>

Masač

houden van zingen

uitleg >>

Masač

springen recht omhoog bij dansen

uitleg >>

Masač

houden van samenzang

uitleg >>

Mateman.

is geručneerd, vraagt om gaven

uitleg >>

Mateman.

om zich te schamen

uitleg >>

Mathilde

mag zich als held verheugen

uitleg >>

Mathilde

overwinnen voor eigen heil

uitleg >>

Mathilde

vereffenen door te overmeesteren

uitleg >>

Mathilde

onderscheiden door in de strijd te winnen

uitleg >>

Mattheus

ziet zich als geschenk van de Hoge

uitleg >>

Mattheus

vraagt gunst(en) samen

uitleg >>

Mauve

geheel te verschuiven

uitleg >>

Mauve

geheel veranderd om te zien

uitleg >>

Mauve

voelt zich overmeesterd

uitleg >>

Mauve

zinkt neer in schaamte, valt samen (kleur mauve)

uitleg >>

Mavis

voelt zich overmeesterd

uitleg >>

Mavis

gaat scheiden, wegzakken, wegtrekken

uitleg >>

Mavis

buigt samen

uitleg >>

Mbarek

sluit zich aan, in de groep

uitleg >>

Mbarek

maakt veel geraas, zie: paardenmelk

uitleg >>

Mbarek

klapt mee, slaafs?

uitleg >>

Mefisto

zoekt de dood, scheiden van het Hoge

uitleg >>

Mefisto

wil van iemand een schim maken

uitleg >>

Melis Stoke

alles willen onderscheiden

uitleg >>

Melis Stoke

vergelijkt alles zelf

uitleg >>

Melis Stoke

maakt reizen

uitleg >>

Melis Stoke.

trekt rond om te kijken

uitleg >>

Melis Stoke.

op zoektocht

uitleg >>

Melle

slaagt geheel/ziet er heil in

uitleg >>

Melle

glimt van genoegen

uitleg >>

Melle

berijkt eer en wat begeert was

uitleg >>

Menno

zinkt neer om het hogere te zoeken

uitleg >>

Menno

is door de knieČn gegaan, daartoe genegen

uitleg >>

Menno

zinkt neer in het schemer

uitleg >>

Menno

wil neergezonken iets duidelijk krijgen

uitleg >>

Merit

zich mee te begeren

uitleg >>

Merit

onderscheid zich met geilheid

uitleg >>

Merit

ook lichamelijk te begeren

uitleg >>

Merlijn

gooit is weg, slingert iets (in zee)

uitleg >>

Merlijn

maakt steeds rijmen

uitleg >>

Merlijn

probeert heil te krijgen, tot de zon te reiken

uitleg >>

Merlijn

zinkt graag op of in de grond (van de zee)

uitleg >>

Mikal (hebr.)

niet (scheiden) laten verschalken

uitleg >>

Mikal (hebr.)

slaagt er in iem. te doen scheiden

uitleg >>

Mikal (hebr.)

laat niet verkrachten

uitleg >>

Mirre

begeren te krijgen, bereiken

uitleg >>

Mirre

geheel glimmend

uitleg >>

Mirre

wil rijkdom ontvangen

uitleg >>

Moens

die een inzinking/kromming heeft

uitleg >>

Moens

die mooie hangt te schijnen, die een schone schijn heeft

uitleg >>

Moens

betrekking op moen hebbend (zie: overige info)

uitleg >>

Moens

opgegaan in de lucht, verdwenen

uitleg >>

mof (17e eeuw).

wie naar de aarde/grond gaat en dan gaat hevelen

uitleg >>

Mohammed (16e eeuw)

schone verschijning

uitleg >>

Mohammed (16e eeuw)

het behagen is in de hoge

uitleg >>

Mohammed (16e eeuw).

om hem te zien moet men buigen

uitleg >>

Mohammed (16e eeuw).

om te onderscheiden en te behagen

uitleg >>

Molly

alsof het/hij/zij hol is, maar ook: geeft bescherming (schuilen, hullen)

uitleg >>

Molly

positief: heel kloek, negatief: log en hol

uitleg >>

Molly

wil kreuken, indrukken

uitleg >>

Moloch

te vinden in diepten, verborgen

uitleg >>

Moloch

houdt zich op in holen, kuilen, geulen

uitleg >>

Moloch

hoog geklommen

uitleg >>

Moloch

houdt het oog op de open lucht

uitleg >>

Moloch

walmende rook omhoog

uitleg >>

Moloch

zoekt dood en verbranding

uitleg >>

Mongool

woont verscholen in een hol

uitleg >>

Mongool

kijkt met het oog naar het andere

uitleg >>

Mongool

de grond is te vinden in de hoogte

uitleg >>

Morpheus

zoekt te slapen (zie tessels)

uitleg >>

Morpheus

zinkt uren neer alsof hij verslagen is

uitleg >>

Morpheus

zinkt neer, krom en gromt

uitleg >>

Mozart

waar iets samen komt

uitleg >>

Mozart

te moschar of mosschar

uitleg >>

Mozart

schommelt in de laagte, stort naar beneden

uitleg >>

Mozart

zoekt een weg omlaag, zoekt iets laag weer omhoog te brengen

uitleg >>

Mozart

een water (rak) dat schommelt

uitleg >>

Muffat

lucht verplaatsen door een schacht

uitleg >>

Muffat

geheel vormen, samenvoegen

uitleg >>

Muriel

de grens van het geheel zien, de kring van de zon zien

uitleg >>

Muriel

glans van stromend water volgen

uitleg >>

Muriel

uitzien op de monding naar open water

uitleg >>

Myrddin

vanaf het schiereiland over de zee kijken

uitleg >>

Myrddin

is graag in het meer (leek)

uitleg >>

Myrddin

een oprijzende bocht

uitleg >>

Nabal

werd geheel schaakmat gezet

uitleg >>

Nabal

geheel verslagen

uitleg >>

Nabal

lijkt in beweging op een gans

uitleg >>

Nabal

geheel kapot

uitleg >>

Nabu

zoek wat gaaf is

uitleg >>

Nabu

zoekt een baan in de hoge (planeet?)

uitleg >>

NabĖ

zag boek in

uitleg >>

NabĖ

wil iets machtig worden, ingezakte hoeken (inkepingen in klei)

uitleg >>

Nabuchodonosor (16e eeuw)

afstammend van de hoge die heet: neig of knik bij (h)oog

uitleg >>

Nabuchodonosor (16e eeuw)

doorluchtige zoon van de hoge die alles ziet

uitleg >>

Nabuchodonosor (16e eeuw)

kruising van de god die alles ziet

uitleg >>

Nadab

geeft graag

uitleg >>

Nadab

zacht, geheel te behagen

uitleg >>

Naeye

heeft diepgang (woont aan het IJ of zee?) of zakt ineen tijdens het lopen

uitleg >>

Naeye

zakt tijdens de tocht in elkaar, loopt hinkend

uitleg >>

Ndreca (AlbaniČ)

in het opgerezen land: Griekenland (na lezing 2x ondertaal zie aldaar)

uitleg >>

Ndreca (AlbaniČ)

uit de (familie)tak bij de monding

uitleg >>

Ndreca (AlbaniČ)

van de tak uit het schiereiland

uitleg >>

Nearchus

schijnt op of in de golven

uitleg >>

Nearchus

verzamelt een menigte uit de hoogte of uit het niets

uitleg >>

Nearchus

een glans of klank die omhoog komt

uitleg >>

Nearchus

komt over de rand omhoog, drang tot schijnen

uitleg >>

Nebu

maakt een buiging (voor deze god), deze maakt een boog (ster, zon?)

uitleg >>

Nebu

schijnt in de hoge (de zon?)

uitleg >>

Nebukadnezar

knecht van de hoge (god)/opzij van de schare

uitleg >>

Nebukadnezar

naast de hoge (god)/opzij van de schare

uitleg >>

Nebukadnezar

afgescheiden van de hoge (god)/opzij van de schare

uitleg >>

Nebukadnezar

geslacht na de bewegende schacht (god)

uitleg >>

Nebukadnezar

de kracht die komt na de bewegende schacht (god)

uitleg >>

Nebukadnezar (16e eeuw)

afstammend van de hoge die: neig of knik bij (h)oog, heet

uitleg >>

Nebukadnezar (16e eeuw)

doorluchtige zoon van de hoge die alles ziet

uitleg >>

Nebukadnezar (16e eeuw)

kruising van de god die alles ziet

uitleg >>

Neeraja

zoekt het jagen naar kracht

uitleg >>

Neeraja

aan elkaar klitten bij vertrek

uitleg >>

Neeraja

schaart zich bijeen

uitleg >>

Nehemia

gaat naar huis met plezier of ging naar huis en de haag (poort)

uitleg >>

Nehemia

nam afscheid en ging rondkijken in het veld

uitleg >>

Nehemia

vertrekt voorgoed

uitleg >>

Nehemia (hebr.)

heeft schik in/schikt zich naar de oogverblindende

uitleg >>

Nehemia (hebr.)

schikt zich naar het gezag

uitleg >>

Nehemia (hebr.)

kijkt graag naar de (zonne)schijn

uitleg >>

nek (17e eeuw)

kan bewegen

uitleg >>

Nel

zoekt het heil

uitleg >>

Nel

zoekt te genieten

uitleg >>

Nel

reikhalzend uitzien

uitleg >>

nick name (eng.)

doen alsof, neigen tot

uitleg >>

nick name (eng.)

hoort er niet bij

uitleg >>

nick name (eng.)

schijn

uitleg >>

Noach

het veld verzonk, alles werd gedood

uitleg >>

Noach

een heenkomen zoeken

uitleg >>

Noach

geheel omhoog gaan

uitleg >>

Noach

een gang, een koers zoeken

uitleg >>

november.

de maan (vorm van de 9) boven te zien

uitleg >>

nuyle (16e eeuw)

in een kuil (komen)

uitleg >>

Nyswt wsrt a.(egypte)

om iets te schikken, om de zijkanten te schuiven

uitleg >>

Nyswt wsrt a.(egypte)

te schuiven naar de zonneschijn, zodat de zon ergens in schijnt

uitleg >>

Nyswt wsrt b.(egypte)

aarde trekken en schuiven

uitleg >>

Nyswt wsrt b.(egypte)

geel (steen) of geheel schuiven

uitleg >>

Nyswt wsrt b.(egypte)

aarde trekken en schuiven

uitleg >>

Nyx (grieks)

gaat zich afscheiden

uitleg >>

Nyx (grieks)

het schijnsel is gezonken

uitleg >>

Ode.

zoek te zich

uitleg >>

Ode.

zocht zich

uitleg >>

Oded (IsraČl)

voor God

uitleg >>

Oded (IsraČl)

voor de Hoge (Hoogste)

uitleg >>

Odiel

zoekt het geheel

uitleg >>

Odiel

kijkt verlangend om zich heen

uitleg >>

Odiel

zoekt eigen kring

uitleg >>

Odilia

zocht het heil te grijpen (schaken)

uitleg >>

Odilia

zocht zich aan een haak te klinken

uitleg >>

Odilia

zoek te heil, hing te haak

uitleg >>

Odilia

gans te keel zich te hoog

uitleg >>

Odilia

omgekeerd (opgehangen?)

uitleg >>

Odin

hoog te schijn

uitleg >>

Odin

hoogheid

uitleg >>

on

zoekgeraakt

uitleg >>

onderduiker (hebr.)

zit onder de aarde, keert weer terug

uitleg >>

Oprah (hebr.)

hoopt op kracht

uitleg >>

Oprah (hebr.)

rent weg

uitleg >>

Oprah (hebr.)

luid zingen

uitleg >>

Oprah (hebr.)

zich scharen bij de zoekenden naar de Hoge (God)

uitleg >>

ordonnaris (17e eeuw)

onderzoekt de gang (van zaken)

uitleg >>

ordonnaris (17e eeuw)

kijkt terug hoe de gang van zaken was (archief)

uitleg >>

Orpa (hebr.)

verkiest het afscheid

uitleg >>

Orpa (hebr.)

gaat voorgoed weg (loos)

uitleg >>

Orpa (hebr.)

kiest een breuk

uitleg >>

Orpa (hebr.)

waar de weg zich kruist

uitleg >>

Oukers (Texel)

vraag de gunst/wordt aangereikt het Hoge

uitleg >>

Palestijn

met plezier bij het water wonen (zie de overige info bij alledrie de oplossingen)

uitleg >>

Palestijn

daar naar toe gaan waar de golfslag is

uitleg >>

Palestijn

daar waar de scheiding door een diepe geul is

uitleg >>

Palmer

(woonde) bij een zout meer (zee)

uitleg >>

Palmer

(woonde) bij een zout meer (zee)

uitleg >>

Palmer

slikken bij de zee, slikken met krabben

uitleg >>

Palmer

slikken bij de zee, slikken met krabben

uitleg >>

Palmer

te bereiken bij de zee (golfslag)

uitleg >>

Palmer

te bereiken bij de zee (golfslag)

uitleg >>

Paris

ziet rijkdom in behagen

uitleg >>

Paris

zoekt het heil

uitleg >>

Paris

zoekt te behagen

uitleg >>

Parlevliet

waar de vliet samenkomt (verg: parler (frans) = praten: waar de vliet murmelt

uitleg >>

Parlevliet

war de vliet raast/kraakt

uitleg >>

Parlevliet

waar de golfslag van de vliet is

uitleg >>

Passchier

een haak (bocht) doortrekken

uitleg >>

Passchier

de eigen lengte de bocht om (rondgaan)

uitleg >>

Passchier

een grens in een kring afbakenen

uitleg >>

Paulus

bij Saulus (hetzelfde als Saulus)

uitleg >>

Paulus

opgehangen voor de dood aan het kruis

uitleg >>

Paulus

in de gangen om te schuilen (de onderaardse gangen van Rome)

uitleg >>

Paulus

werd vastgeklonken om te doden

uitleg >>

Paulus

werd met het hoofd naar de grond gekruisigd

uitleg >>

Pauwaert

als hij loopt schuift de staart over de grond

uitleg >>

Pauwaert

glinsterend om te zien, mooi te aanschouwen

uitleg >>

Pauwaert

kringen/ring te aanschouwen, hangt schuin in het rond

uitleg >>

Pelle

geeft beschutting, voorspoed

uitleg >>

Pelle

trekt heil aan

uitleg >>

Pelle

grijpt de eer

uitleg >>

Perchta

terugzakken, meer zien

uitleg >>

Perchta

steek een lichtje er bij aan

uitleg >>

Perchta

wachten op rijzen (van de zon)

uitleg >>

Petros (bijbel)

trok naar de groeve

uitleg >>

Petros (bijbel)

onder druk, dragen

uitleg >>

Petros (bijbel)

woonde verscholen (in de catacomben onder Rome)

uitleg >>

Petros (bijbel)

aangetrokken tot de schepper (god), leefde in gangen, holen

uitleg >>

Petrus

die van het ruisen van de zee hield, die naar het kruis trekt

uitleg >>

Petrus

die zich terug trok

uitleg >>

Petrus

verschool zich door te zeggen dat hij Jezus niet kende

uitleg >>

Petrus

deel van een berg: een rots

uitleg >>

Petrus

deel van een berg: kan men mee schuren, schuurt als je er over heen glijdt

uitleg >>

Petten (NH)

bij Etten

uitleg >>

Philip

houdt van eenheid, heil en liefde

uitleg >>

Philip

verplaatst zich gelijk (de benen apart en gelijk)

uitleg >>

Philip

trekt en gaat geheel voorover en geeft zich geheel

uitleg >>

Philip

keert, begeer de zij, te onderscheiden van opzij, opzij opstappen

uitleg >>

Pi Sjeng (chinees)

houdt zich bezig met zich(t) doen verschijnen

uitleg >>

Pi Sjeng (chinees)

neiging tot (uit)geven, scheppen (van papier)

uitleg >>

pie (spaans)

waarmee men hinkt of gaat, bij het scheenbeen

uitleg >>

Piet

gaat mank

uitleg >>

Piet

loopt mank, hing scheef

uitleg >>

Pieter

omgekeerd gehangen

uitleg >>

Pieter

gelijk zich verheffen, als de verhevene

uitleg >>

Pieter

trek zich op, verheft zich

uitleg >>

Pistoor

iets rond getrokken dat geluid maakt

uitleg >>

Pistoor

geeft hoog geluid

uitleg >>

Pistoor

geen hoeken, rond en verticaal

uitleg >>

Plinius

vergeleek en onderzocht

uitleg >>

Plinius

in gedachten verzonken, om duidelijkheid te krijgen

uitleg >>

Plinius

in gedachten verzonken willen zijn

uitleg >>

Polanen

bij geul gang heen (of poel gans scheen)

uitleg >>

Polanen

waar de haag (duinen) wordt geslagen

uitleg >>

Polanen

waar het luid klinkt (zee) of waar de duinen kaal zijn

uitleg >>

Polanen

hoek waar de golven zich scharen

uitleg >>

Polo

zoekt zijn weg door omhoog te kijken

uitleg >>

Polo

zoekt weg door de golf (of geloof)

uitleg >>

Polo

koerst via hoog (de sterren)

uitleg >>

Pons

naar zich toetrekken, in een hok of hoek brengen

uitleg >>

Pons

als opsnuiven, in de knoop (brengen)

uitleg >>

Pons

naar binnen schuiven

uitleg >>

poot

kan schoppen en verschuiven

uitleg >>

porren

met (schorre stem), laten horen

uitleg >>

porren

schel, luid kloppen

uitleg >>

porren-por

roepen

uitleg >>

Poseidon

Een hoogheid die die (ver)schijnt of zinkt in zee

uitleg >>

Poseidon

schijnt en zinkt in het (ruime) sop

uitleg >>

Poseidon

een hoogheid die schijnt maar in de zee te zoeken is

uitleg >>

Prim (India)

als (achter) een grim of masker, naam die in verzen genoemd wordt

uitleg >>

Prim (India)

om te bereiken, hij die (omhoog) rijst

uitleg >>

Prim (India)

om weer heel te worden, om heilig te worden

uitleg >>

Prim (India)

weerkeren, bij de heer

uitleg >>

Proseliet

klinken zich aan het volk

uitleg >>

Proseliet

wil geheel bij de anderen horen

uitleg >>

Proseliet

van plan zich te bekeren tot geloof

uitleg >>

Ptolemeus

in de hoogte zoals alles wat schijnt aan het oog langstrekt

uitleg >>

Ptolemeus

in de hoogte zoals de maan voor het oog verschijnt

uitleg >>

Ptolemeus

wat samen in het holle ijle verschijnt

uitleg >>

Ptolemeus

zoekt het samen(hangende) in de hoogte

uitleg >>

Quak

met open kaak

uitleg >>

Quak

zoekt te zingen

uitleg >>

Quentin

zinkt neer om zich (ergens in) te schikken

uitleg >>

Quentin

buigt om omhoog (of naar de hogere) te kijken

uitleg >>

Quirinus

zinkt neer in een hoek

uitleg >>

Quirinus

keert naar zijn heer in diens eigen hoek terug

uitleg >>

Quirinus

zoekt zijn heil in zijn eigen hoek

uitleg >>

Ra (Egypte)

klaagzang, nood klagen

uitleg >>

Ra (Egypte)

verg: Klaas

uitleg >>

Ra (Egypte)

verg: Klaas

uitleg >>

Ra (Egypte)

schare

uitleg >>

Ra (Egypte)

verg: Klaas

uitleg >>

Rab

bij de vaargeul

uitleg >>

Rab

waar het ruist, waar schaaldieren zijn

uitleg >>

Rab

bij de golven

uitleg >>

Rachab

houdt van wild doen, razen

uitleg >>

Rachab

allen willen verslaan

uitleg >>

Rachab

graag in de tang nemen

uitleg >>

Racham

willen aanraken

uitleg >>

Racham

graag mee roepen, zingen, juichen

uitleg >>

Racham

samen willen zijn

uitleg >>

Raedeker (duits)

begeert een groep, kring, kransje iets te zeggen

uitleg >>

Raedeker (duits)

zowel met gebruik van de keel als voor het heil

uitleg >>

Raedeker (duits)

wil graag iets of iemand bereiken door te zeggen

uitleg >>

ran (14e eeuw)

rank: dat rent het best

uitleg >>

Raoxshna (oud perzisc)

een opkomende krans

uitleg >>

Raoxshna (oud perzisc)

fraai geheel

uitleg >>

Raoxshna (oud perzisc)

mooie verzameling

uitleg >>

Rebecca

bereikt door zelf te zakken (buigen)

uitleg >>

Rebecca

geeft heil, geeft zich geheel

uitleg >>

Rebecca

geeft graag de (H)eer

uitleg >>

Rebekka

reikt aan bij de put

uitleg >>

Rebekka

de schacht lest de dorst van de keel, om zich te wassen (geheel te reinigen)

uitleg >>

Rebekka

de put geeft weerom (kruik er in om vol op te halen)

uitleg >>

Rebekka

spelonk in berg

uitleg >>

Redeker (duits)

begeert een groep, kring, kransje iets te zeggen

uitleg >>

Redeker (duits)

zowel met gebruik van de keel als voor het heil

uitleg >>

Redeker (duits)

wil graag iets of iemand bereiken door te zeggen

uitleg >>

RehuČl (hebr.)

schenkt gunsten en heil

uitleg >>

RehuČl (hebr.)

zoekt de eer en glans

uitleg >>

RehuČl (hebr.)

zoekt de kring van heil

uitleg >>

Reinskje

zij die kan onderscheiden en buiten de (eigen) kring kan kijken

uitleg >>

Reinskje

zij die inzicht heeft en helder (denkt)

uitleg >>

Reinskje

wie in zichzelf keert en schijnsel (het licht) krijgt

uitleg >>

Remkes

bereikt iets, klimt omhoog

uitleg >>

Remkes

trekt grimas

uitleg >>

Remkes

trekt in het ijle (de lucht)

uitleg >>

Remkes

onderscheidt zich, vermeerdert zich

uitleg >>

Remmelt

grimmig

uitleg >>

Remmelt

tegenovergestelde van glim(lachen)

uitleg >>

Remmelt

geheel grimmig

uitleg >>

rende (14e eeuw)

rank: dat rent het best

uitleg >>

Reprobes

reist zonder roven

uitleg >>

Reprobes

gaat op pad onder gehele bescherming (heil)

uitleg >>

Reprobes

gaat op reis met alle eer (reist met de Heer)

uitleg >>

Revius, Jacob 16e eeuw

omgeeft zich met eigen grens of kring

uitleg >>

Revius, Jacob 16e eeuw

rijk door het te zoeken in zingen

uitleg >>

Revius, Jacob 16e eeuw

trek alles naar zich toe

uitleg >>

Revius, Jacob 16e eeuw

trekt beheer naar zich toe

uitleg >>

Revius, Jacob 16e eeuw

vraag gunst, geef heil

uitleg >>

Revius, Jacob 16e eeuw

vraagt gunst, geeft eer

uitleg >>

Rhei (Egypte)

beweegt in een kring, vormt de grens

uitleg >>

Rhei (Egypte)

hangt er om te helen, is geel van kleur

uitleg >>

Rhei (Egypte)

zinkt om weer terug te keren

uitleg >>

Rhei (Egypte)

geel, helend, heil brengend

uitleg >>

Rhei (Egypte)

te begeren, steeds weerkerend

uitleg >>

Ria (runenschrift)

rijst op, om bij op te staan

uitleg >>

Ria (runenschrift)

brengt heil

uitleg >>

Ria (runenschrift)

wordt begeert

uitleg >>

Ria (runenschrift)

om te eren

uitleg >>

Ria (runenschrift)

fier, ver weg

uitleg >>

Rif (runenschrift)

rijst op, om bij op te staan

uitleg >>

Rif (runenschrift)

brengt heil

uitleg >>

Rif (runenschrift)

wordt begeert

uitleg >>

Rif (runenschrift)

om te eren

uitleg >>

Rif (runenschrift)

fier, ver weg

uitleg >>

Rinze

bereik de grens

uitleg >>

Rinze

verlaat de kring, de grens

uitleg >>

Rinze

verlaat alles: reiziger

uitleg >>

Rinze

steeds vertrekken, reislustig

uitleg >>

Rival

bereik het water, reis over water

uitleg >>

Rival

tegenslag

uitleg >>

Rival

net zoveel kracht als jezelf hebt

uitleg >>

Rodä

in een gordijn van rook, geur, als in een roes

uitleg >>

Rodä

zich verschuilen, omhullen

uitleg >>

Rodä

op de hoede zijn (via ruiken, horen, bespieden)

uitleg >>

Roel

een kroon voor ieders heil

uitleg >>

Roel

geklonken voor de keur(vorst), fonkelt zo dat het goedkeuring wegdraagt

uitleg >>

Roel

een kring of kroon om te steunen, mee te heulen

uitleg >>

roemde (14e eeuw)

meeheulen met

uitleg >>

Rogeria

houdt ervan dat men onderscheidelijk ruikt binnen de eigen omgeving

uitleg >>

Rogeria

houdt van veel reuk

uitleg >>

Rogeria

hangt verscholen

uitleg >>

Rogeria

trekt naar een bepaalde geur

uitleg >>

Romein (R.K.)

nieuwe Moor

uitleg >>

Romein (R.K.)

gaande met het kruis

uitleg >>

Romke

(Afkomstig uit een gebied waar:) inelkaar gekrompen en (door gisting) geeft het rook (gas)

uitleg >>

Romke

(Afkomstig uit een gied:) waar geulen, kuilen en holen zijn

uitleg >>

Romke

(Afkomstig uit een gebied waar:) het goor is, het ruikt

uitleg >>

Romke

(Afkomstig uit een gebied waar:) scheiding-moeras is

uitleg >>

Rommets

trek zich krom

uitleg >>

Rommets

krom van zichzelf

uitleg >>

Rommets

maakt scheiding door geul of holte

uitleg >>

Rommets

scheidt zich in de korst

uitleg >>

Rory

opkomend (zee)water

uitleg >>

Rory

verschuilt zich bij de monding van de zee, bij de slikgronden

uitleg >>

Rory

(wonend bij) het strand en de zee

uitleg >>

Rossos (grieks?)

als groezige rook of oogt als rosachtige gloed

uitleg >>

Rossos (grieks?)

als groezige rook of oogt als rosachtige gloed

uitleg >>

Rossos (grieks?)

wat omhoog trekt

uitleg >>

Rossos (grieks?)

wat omhoog trekt

uitleg >>

Roxane (oud perzisch)

een opkomende krans

uitleg >>

Roxane (oud perzisch)

fraai geheel

uitleg >>

Roxane (oud perzisch)

mooie verzameling

uitleg >>

Roxane (perzisch)

alsof er een roos in verstopt zit

uitleg >>

Roxane (perzisch)

een gevulde bol

uitleg >>

Roxane (perzisch)

een zakje dat open scheurt (het vruchtbeginsel)

uitleg >>

Roxy

trek zich in, plooit zich

uitleg >>

Roxy

verschuilt zich

uitleg >>

Roxy

lijkt gescheurd, heeft de voorkeur

uitleg >>

Rudi

gekroesd, gekreukt

uitleg >>

Rudi

gekroesd, gekreukt

uitleg >>

Rudi

waaronder men zich schuil houdt

uitleg >>

Rudi

waaronder men zich schuil houdt

uitleg >>

Rudi

zoals men gekapt is

uitleg >>

Rudi

zoals men gekapt is

uitleg >>

Rudolf

gekroesd en gegolfd

uitleg >>

Rudolf

ruikt in de lucht, slaat toe om te verscheuren

uitleg >>

Rudolf

huilt als hij iets ruikt (wolf?) en hult zich onder kroeshaar (lam of schaap?)

uitleg >>

Rudolf (oudhoogduits)

met een kroon, met gekreun

uitleg >>

Rudolf (oudhoogduits)

ging te huil of hul(digen) (zie: overige info)

uitleg >>

Rudolf (oudhoogduits)

verscheur of te keur (zie: overige info)

uitleg >>

Rutger

kruist in scheervlucht op doel (roos) af

uitleg >>

Rutger

maakt een gat (raakt iets) en krijgt hulde

uitleg >>

Rutger

maakt iets stuk om (ergens bovenuit te) torenen, wordt bewierookt (geur)

uitleg >>

Ruud

rond van hoeken

uitleg >>

Ruud

gegolfd, kan kunstig of gunstig zijn

uitleg >>

Ruud

gaat schuin en inzinkingen (dieptes) door

uitleg >>

Sacha

probeer het geluk te schaken

uitleg >>

Sacha

eigen hachje de baas zijn

uitleg >>

Sakel (tessels)

zie het geheel, ziet het heil

uitleg >>

Sakel (tessels)

wie is opgerezen, wie veroverd (schaakt)

uitleg >>

Sakel (tessels)

wie schaakt, wordt geschaakt, wie zakt

uitleg >>

Sally

wil veroveren

uitleg >>

Sally

is niet bang, wil slagen

uitleg >>

Sally

gaat inzakken/buigen tegen

uitleg >>

Sally

wil sterk zijn

uitleg >>

Salomo

ziet alles, weegt af

uitleg >>

Salomo

weegt af

uitleg >>

Salomo

omhoog en omlaag trekken (balans zoeken)

uitleg >>

Salomo

zoekt te slagen, slag te slaan

uitleg >>

Salomo

van boven (in de hersens) de juiste beslissing nemen (raken)

uitleg >>

Salomo

zoekt kracht te halen

uitleg >>

Samplonius

eerst ploegen dan bewerken en zaaien

uitleg >>

Samplonius

scheurt de grond met de ploeg

uitleg >>

Samplonius

vormt een golvend geploegde grond met de haak (ploeg)

uitleg >>

Samuel

vraagt om het heil te mogen ontvangen

uitleg >>

Samuel

hoort zich roepen

uitleg >>

Samuel

uitgezocht om in een kring te komen

uitleg >>

Samuel (hebr.)

zoekt het heil

uitleg >>

Samuel (hebr.)

hoort zich roepen

uitleg >>

Samuel (hebr.)

wordt in de kring geroepen

uitleg >>

Sandra

aanhankelijk

uitleg >>

Sandra

haalt graag aan, wordt graag aangehaald

uitleg >>

Sandra

met liefde samenkomen

uitleg >>

Sara

of: trek zacht krach(t)

uitleg >>

Sara

door het volk bemint willen zijn

uitleg >>

sarc (16e eeuw)

voor wie geraakt is, in het gras, in de diepte

uitleg >>

Sargon

waar de goden zich verzamelen

uitleg >>

Sargon

de hoogheid vergadert zich daar

uitleg >>

Sargon

in hoog laag vertrek

uitleg >>

Sargon

voor het oog straalt kracht uit

uitleg >>

Sashet (egypte)

de beek breidt zich uit

uitleg >>

Sashet (egypte)

de beek stroomt naar zee, de beek wordt een zee

uitleg >>

Saturnus

(het zaad) schiet uit de schacht (bol) om zijn weg te zoeken

uitleg >>

Saturnus

gaat uit de schacht de lucht in

uitleg >>

Saturnus

komt uit de bol of pit uit de grond

uitleg >>

Saul

ging een spelonk in

uitleg >>

Saul

lag op de grond en kon gedood worden

uitleg >>

Saul

in vaste slaap, mogelijkheid te overmeesteren

uitleg >>

Saul

slaap lonkte hem

uitleg >>

Scdoris

zoekt eigen koers

uitleg >>

Scdoris

gaat op de rook (vuurbakens af)

uitleg >>

Scdoris

gaat scheiden

uitleg >>

Scdoris

wil er vandoor

uitleg >>

Scdoris

zoekt te vertrekken, om te keren

uitleg >>

Scelt (14e eeuw)

trekt naar de monding

uitleg >>

Scelt (14e eeuw)

waar zich slik bevindt

uitleg >>

Scelt (14e eeuw)

er komt vloed, het is een reede (waar schepen liggen)

uitleg >>

SchĒffer

schuiven en terugkeren

uitleg >>

SchĒffer

slepen, schuiven, hoeken maken en trekken

uitleg >>

SchĒffer

schreef door hoeken te trekken

uitleg >>

Schreur

hartverscheurend pijn lijden

uitleg >>

Schreur

kreun hartverscheurend

uitleg >>

Schreur

wil kreunen tegengaan

uitleg >>

Schreur

moet helemaal leunen

uitleg >>

secretaris (17e eeuw)

ondersteund de verzamelde beslissingen

uitleg >>

secretaris (17e eeuw)

onderzoekt de gang (van zaken)

uitleg >>

secretaris (17e eeuw)

kijkt terug hoe de gang van zaken was (archief)

uitleg >>

Seneca

wil het wezenlijke inzien

uitleg >>

Seneca

lijkt in zichzelf te zakken

uitleg >>

Senmoet

schijnt monnik te heten

uitleg >>

Senmoet

gaat iets zeggen, gebruikt zijn mond

uitleg >>

Senmoet

geeft zich drinken, praat in zichzelf

uitleg >>

Senmoet

brengt het drinken aan de mond, doet dit voor de Hoge (God)

uitleg >>

Serena

ziet er rein uit, betoont zich rein te zijn

uitleg >>

Serena

wordt als heilig gezien

uitleg >>

Serena

geliefd door zich met eer te onderscheiden

uitleg >>

Serena

wil zich steeds onderscheiden

uitleg >>

Seth (ster)

aan de zijkant

uitleg >>

Seth (ster)

aan de zijkant

uitleg >>

Shari (india)

bijeen trekken

uitleg >>

Shari (india)

gaat er luidkeels op af

uitleg >>

Shari (india)

gaat graag ten strijde

uitleg >>

Shari (india)

gaat ten strijde, wil winnen

uitleg >>

Shari (india)

werkt aan eigen kracht

uitleg >>

Sharon (hebr.)

het hoge omarmen

uitleg >>

Sharon (hebr.)

slagen in het of met hogere

uitleg >>

Sharon (hebr.)

krijgt kracht van boven

uitleg >>

Siam

hangt tesamen

uitleg >>

Siam

hangt gescheiden, gaan samen

uitleg >>

Sibrich

houdt van zeereizen

uitleg >>

Sibrich

dijkbreuk door de zee

uitleg >>

Sibrich

de haven verlaten

uitleg >>

Sibrich

keert terug van de zee

uitleg >>

Sieb

gaat de zee op

uitleg >>

Sieb

ging scheep, aan boord

uitleg >>

Sieb

gaat scheiden

uitleg >>

Siebert

in de greep van de zee

uitleg >>

Siebert

van de aarde af en terugkeren

uitleg >>

Siebert

leeft van de zee

uitleg >>

Siebert

heeft geest om wat te bereiken

uitleg >>

Sijbrand

gaat de rivier op (kort door de bochtvertaling: zee bij de rand)

uitleg >>

Sijbrand

naar het ruisen van de zee gaan

uitleg >>

Sijbrand

zoekt de baren op door naar zee te gaan

uitleg >>

Sijke

wil zich onderscheiden, wil de zege hebben, houdt van de zee

uitleg >>

Sijke

wil zich onderscheiden, wil de zege hebben, houdt van de zee

uitleg >>

Simeon

neemt in zich op

uitleg >>

Simeon

kan geluid goed onderscheiden

uitleg >>

Simeon

trekt in de schemering naar zee

uitleg >>

Simeon (hebr.)

luistert geheel, heeft hang naar de zee

uitleg >>

Simeon (hebr.)

houdt van de zee

uitleg >>

Simon

is iemand die zoekt, is iem. die op zee zoekt

uitleg >>

Simon

houdt van schommelen op zee

uitleg >>

Simon (grieks)

gaat gescheiden het hoofd in

uitleg >>

Simon (grieks)

waar de snot naar beneden loopt

uitleg >>

Simoon (grieks)

gaat gescheiden het hoofd in

uitleg >>

Simoon (grieks)

waar de snot naar beneden loopt

uitleg >>

Simson (hebr.)

maakt scheiding door iets hoogs (om) te trekken (zie overige info)

uitleg >>

Simson (hebr.)

wat in de hoogte is naar zich toe trekken

uitleg >>

Sindone

waar een schijnsel op hangt

uitleg >>

Sindone

wat om hem/haar wordt heen getrokken die Hoog is

uitleg >>

Sindone

eigen botten (knoken) die verdwenen zijn, verdwijnen

uitleg >>

Sion.

bezing het mooie, schone

uitleg >>

Sion.

de zon trek in Siongebergte

uitleg >>

Six

degeen die beschikt

uitleg >>

Six

degeen die onderscheidt maakt, is onderscheiden

uitleg >>

Sjoerd

aangetrokken tot de heer (te eren)

uitleg >>

Sjoerd

zoekt de glans van de hoge

uitleg >>

Sjoerd

zoekt de kring van de hoge

uitleg >>

Slade (eng.).

zorgt ervoor te slagen

uitleg >>

Slade (eng.).

wil alles verzamelen

uitleg >>

Slade (eng.).

wil vergaren

uitleg >>

Smeltzing

maakte dingen (bijv. van geel koper, goud etc.) om om te hangen

uitleg >>

Smeltzing

buigen van glimmend materiaal, om de mensen te laten glimlachen

uitleg >>

Smeltzing

om genegenheid aan te duiden of te ontvangen

uitleg >>

Smeltzing

ombuigen tot grimassen (afbeelding)

uitleg >>

Smerighorn (16e eeuw)

een hors of schor meteen grijze scheiding

uitleg >>

Smerighorn (16e eeuw)

een schor of hors bij het meer

uitleg >>

Smerighorn (16e eeuw)

waar het water geloosd wordt, weer leeg loopt (met eb)

uitleg >>

Smerighorn (16e eeuw)

waar het groezelige (water) rijst

uitleg >>

Snoerwang

snorrebaard, van neus tot oor

uitleg >>

Snoerwang

grijns te hoog in trek

uitleg >>

soccus (lat.)

om op pad te gaan, trek om de hoek (hak) zuigend omsloten om het been

uitleg >>

Socrates

zoekt kracht/geluid in het hoofd te scheiden

uitleg >>

Socrates

verspreidt eigen taal

uitleg >>

Socrates

kracht vanuit het hoofd zoeken

uitleg >>

sok

om een hoek, omhoog

uitleg >>

sok

schuif en trek

uitleg >>

sok

trek hoog

uitleg >>

Solor (eiland)

geulen en schorren/gorzen EN: een hol dat scheurt (verg: schoorsteen)

uitleg >>

Solor (eiland)

rook uit een gat gaat de lucht in

uitleg >>

Solor (eiland)

een berg met groezige rook in de lucht

uitleg >>

Sommeltje (Texel)

schommelen met plezier

uitleg >>

sommeltje (Texel)

klimmen omhoog met glimmende ogen

uitleg >>

Sommeltje (Texel)

trekt grimassen (gekke gezichten)

uitleg >>

Sothis (grieks)

kan het oog onderscheiden, in de hoogte te zien

uitleg >>

Sothis (grieks)

omtrek te zien in de hoogte

uitleg >>

Spaink

loopt geheel hinkend

uitleg >>

Spaink

knikt met stappen

uitleg >>

Spang

bij de gang (waterloop) die aanhangt (modder, slik)

uitleg >>

Spang

gaat naar Haakgrond, zit een hap in, een knik, wordt ingehakt/inham

uitleg >>

Spang

voert naar een monding

uitleg >>

Spang

maakt een knik

uitleg >>

Spanjaard (16e eeuw)

wie men een zoen(offer) moet brengen, wie gezonken is, wie schoon is (Filips de Schone)

uitleg >>

Spanjaard (16e eeuw)

aan wie men schenkingen moet doen/laat hun schip zinken

uitleg >>

Sparta

trekt samen t.b.v. eigen heil

uitleg >>

Sparta

lijkt behagen te hebben in slagen

uitleg >>

Sparta

behagen in rap, sportief zijn

uitleg >>

Sparta

behagen in te scharen als een krab doet

uitleg >>

Spijk

samen afgezonderd (enkele huizen buiten het dorp)

uitleg >>

Spijk

er naast, helpen

uitleg >>

spion (spaans)

alles bekijken, speuren, spieden

uitleg >>

St.Maarten (16e eeuw)

waar iets ligt, dat schoksgewijs (te voorschijn kan komen) en dat omgeven wordt, geschoord (de korf dus)

uitleg >>

St.Maarten (16e eeuw)

ziet er uit als een kuil of gat

uitleg >>

St.Maarten (16e eeuw)

door te schudden te zien

uitleg >>

Staupitz (duits)

houdt hem in het oog

uitleg >>

Staupitz (duits)

gebruikt zijn gezag en gunst

uitleg >>

Staupitz (duits)

gebruikt zijn gezag (anders) straf

uitleg >>

Stempher

zoekt iets te onderscheiden

uitleg >>

Stempher

jaagt schim na

uitleg >>

Stempher

zoekt vergelijkbare beelden

uitleg >>

Stempher

probeert iets in het zicht te krijgen

uitleg >>

Stien

zoekt eenheid

uitleg >>

Stien

inzicht (hebben)

uitleg >>

Stien

is gehecht

uitleg >>

Stijn

wordt gezonden, gaat heen

uitleg >>

Stijn

ingezonken, in gedachten

uitleg >>

Stijn

genegen, buigen

uitleg >>

Stolk

in de holle golven

uitleg >>

Stolk

trekt door de (vaar)geul

uitleg >>

Stolk

trek loods

uitleg >>

Stolk

klotsen

uitleg >>

Stolk (tessels)

heelhuids terugkeren

uitleg >>

Stolk (tessels)

wil terugkeren

uitleg >>

Stolping

lijkt op ingezonken hol of geul

uitleg >>

Stolping

komt in de buurt van knik bij sloot

uitleg >>

Stolping

lijkt iets groots of een grot te worden

uitleg >>

Strabo

zoekt om zich heen (oriČnteren)

uitleg >>

Strabo

hij die opspoort

uitleg >>

Strabo

met uithalen (schrijven?)

uitleg >>

Strabo

knijpt de ogen half toe om scherper te zien

uitleg >>

Strada

gaat door de velden, ontdekkingsreiziger

uitleg >>

Strada

alles in zich willen opnemen

uitleg >>

Strada

gaat er graag per kar op uit

uitleg >>

strada (ital.)

trekt door het veld

uitleg >>

strada (ital.)

waar geen struiken zijn

uitleg >>

strada (ital.)

om de karren door het veld te vervoeren

uitleg >>

Stratoon (Griekenland)

zoek het in de kracht die hangt

uitleg >>

Stratoon (Griekenland)

de (weeg)schaal toont het aan

uitleg >>

Stratoon (Griekenland)

samentrekking vanuit de hoogte, de ogen samenknijpen (om scherper te zien)

uitleg >>

Stroucken

waar men een eigen honk zoekt

uitleg >>

Stroucken

waar men in het rond kan liggen, heeft een ronde vorm (riet als dakbedekking), wordt in het rond gestrooid (woord zegt het al)

uitleg >>

Stroucken

waar men onderdak zoekt

uitleg >>

Stroucken

waar men een hol (veilige rustplaats) mee maakt

uitleg >>

Stroucken

waar het om de balken heen ligt (schoren-steunen)

uitleg >>

Struijck

heeft een stronk en is groen

uitleg >>

Struijck

waaronder men schuilen kan

uitleg >>

Struijck

waaronder men gehurkt kan verstoppen

uitleg >>

Struijck

verzonken in de grond, geeft geur

uitleg >>

Styx

lijkt op waterachtige massa

uitleg >>

Styx

maakt een scheiding

uitleg >>

Styx

lijkt zich te splitsen

uitleg >>

Susanna (hebr.)

te vinden in het veld

uitleg >>

Susanna (hebr.)

gaat omhoog in het veld

uitleg >>

Sveinn (oudnoors)

trekt bij iemand in

uitleg >>

Sveinn (oudnoors)

schikt zich naar iemand

uitleg >>

Sveinn (oudnoors)

trekt bij iemand in

uitleg >>

Sven

bij intrekken

uitleg >>

Sven

te omgeven of hij, die naar zee trok

uitleg >>

Sven

trek naar dichtbij-neven

uitleg >>

Sven (oudnoors)

is bij iemand ingetrokken

uitleg >>

Sven (oudnoors)

schikt zich naar iemand

uitleg >>

Sven (oudnoors)

trekt bij iemand in

uitleg >>

Swaab

loopt wankel

uitleg >>

Swaab

heeft een bewegende gang

uitleg >>

Swaab

te zien aan het lopen (van de kou?)

uitleg >>

Swaab

bang te aanschouwen (of bang van de kou)

uitleg >>

Sypesteyn

druppelt op (slijpsteen)

uitleg >>

Sypesteyn

druppelt op (slijpsteen)

uitleg >>

Taeckeman

geheel eigen, te zien, te onderscheiden, te scheiden

uitleg >>

Taeckeman

bij schenken te zien (te zien in een schacht)

uitleg >>

Tanfana (myth)

alles aanhangen, aankoppelen

uitleg >>

Tanfana (myth)

begin van de zaak

uitleg >>

Tanfana (myth)

verschaft alle zaken

uitleg >>

Tartaar

vergaren en samen op weg

uitleg >>

Tartaar

slag leveren vanuit de bossen

uitleg >>

Tartaar

krachtmeten langs de weg

uitleg >>

Tasman

iemand die op aas uit is

uitleg >>

Tasman

iem. die naar (vreemde) kusten zoekt (coast (eng.) Gaasterland (Fries)

uitleg >>

Tasman

iemand die veroveren (schaken) wil

uitleg >>

temmen (grieks)

samen op willen trekken

uitleg >>

temmen (grieks)

graag willen veroveren

uitleg >>

Teyler

herhaald ijl, geel, hellingen

uitleg >>

Teyler

herhaald ijl, hellingen

uitleg >>

Teyler

een kring die hecht is, een grens met de zee

uitleg >>

Teyler

iets (een rek) dat oprijst en dicht is (rekwerk, poort) of/en de duinen

uitleg >>

Thor (Tor)

verscheurd prooi

uitleg >>

Thor (Tor)

woonde in holle ruimte?

uitleg >>

Thor (Tor)

of: te geul, of kuil

uitleg >>

Thor (Tor)

huilen van.........wolf

uitleg >>

Thor (Tor)

te klui(f)s

uitleg >>

Thor (Tor)

leeft in hol of grot

uitleg >>

Thria

te kring of grens te gaan

uitleg >>

Thria

helemaal willen bezitten

uitleg >>

Thyrus

zich kruisje geven

uitleg >>

Tiggeler

heer die tegels legt

uitleg >>

Tiggeler

reikt iets aan dat is gemaakt van klei, slik

uitleg >>

Tiggeler

grijs van zichzelf, grijs deeg

uitleg >>

tijn

ging heen of ging naar de zin

uitleg >>

Tilly

slikken voor eigen heil

uitleg >>

Tilly

door de keel innemen

uitleg >>

Tilly

rijst weer op

uitleg >>

Timotheus

schikt zich naar Degeen die in de Hoge hangt

uitleg >>

Timotheus

zoekt de schim die in de Hoge is (zoekt God)

uitleg >>

Timotheus

geeft zich, schikt zich naar de Hoge of geeft zich en hecht zich aan de Hoge

uitleg >>

Tobias

zingen om de Hoge te behagen

uitleg >>

Tobias

verheft de Hoogste

uitleg >>

Tobias

Wat ook kan: raakt verloren, zinkt weg

uitleg >>

Toetmosis

zonk zich om mee omhoog te trekken

uitleg >>

Toetmosis

gaat schuin staan om omhoog te kijken

uitleg >>

tomstďk (fries)

een hoek om mee te zoeken, beogen

uitleg >>

tralie

waar men door de scheiding verschalkt

uitleg >>

Treep

gegrepen, kreperen

uitleg >>

Treep

in eigen kring

uitleg >>

Treep

zoekt het geheel

uitleg >>

Treep

weerkeren

uitleg >>

Triton

rijst omhoog

uitleg >>

Triton

te krijg de zoon

uitleg >>

Triton

geheel in de hoogte of in het oog

uitleg >>

Triton

in de hoogte of in het oog te keren

uitleg >>

tsedaka (hebr.)

zich aantrekken wat de onderdrukte behoeft

uitleg >>

Tulp.

hulpvaardig

uitleg >>

Tulp.

brengt geluk

uitleg >>

Tulp.

bij de grond, is gekruist

uitleg >>

Tulpijn

te schuil bijeen (zie overige info)

uitleg >>

Ulrich

verscholen rijk (zie: grot)

uitleg >>

Ulrich

verwacht heil van het kruis

uitleg >>

Ulrich

gierig en kluizenaar

uitleg >>

Uriel

zoekt grenzen van het heil of van de hel

uitleg >>

Uriel

duidt op rook en vuur en hel, maar tevens koersen naar het heil

uitleg >>

Uriel

gaat glinsterend omhoog, steeds zoek raken

uitleg >>

Uriel

hellevuur dat omhoog gaat

uitleg >>

Utenhaghe

waar de haag zich scheidt van de zee

uitleg >>

Utenhaghe

waar men vanaf een hoogte kan kijken, zoeken

uitleg >>

Uuestanne (10e eeuw)

trekt een diepe schacht schuin om de hoek, zuigt schuin een diepe schacht

uitleg >>

Valuas

waar een hoek in de diepte zit, bocht maakt

uitleg >>

Valuas

waar in de grond aas (waarde) of haag (bruinkool) weggehaald wordt

uitleg >>

Valuas

naartoe trekken waar een geul is (rivier/grens)

uitleg >>

Valuas

geeft veilige schuilplaats

uitleg >>

Valuas

waar een rivier is of een keurvorst was

uitleg >>

Varro

bij elkaar zoeken, verzamelen

uitleg >>

Varro

probeert ermee te slagen

uitleg >>

Varro

diept op en keurt

uitleg >>

Velpon

als men het geheel aan elkaar schuift, om te helen na in elkaar schuiven

uitleg >>

Velpon

in schuiven en kleven

uitleg >>

Velpon

grijpt vast na in elkaar schuiven

uitleg >>

Vente

in het veen

uitleg >>

Vente

met slootjes afgescheiden

uitleg >>

Vente

scheiden door te heffen vanuit schuine positie

uitleg >>

Vente

scheiden door te heffen vanuit schuine positie

uitleg >>

Victor

voorkeur voor deze persoon, verscheurd (de vijand)

uitleg >>

Victor

sloeg er op

uitleg >>

Victor

verkeerd in een roes, was op roof

uitleg >>

Viejas-indianen

houdt zich bezig met schaken (overmeesteren)

uitleg >>

Viejas-indianen

houdt zich bezig met vangen

uitleg >>

Viejas-indianen

bezig met jagen

uitleg >>

vijver (16e eeuw)

wenteld, draait zich of water waar je omheen kunt lopen

uitleg >>

Vlie

als de zee blinkt, schittert

uitleg >>

Vlie

is een slenk bij de zee

uitleg >>

Vlie

in de buurt van eigen klank

uitleg >>

Vlie

bij de klank van de zee, langs de zee

uitleg >>

Vlie

geeft een huilende toon

uitleg >>

Vlie

keert de zee

uitleg >>

Vlie

terugkerend geluid: de zee

uitleg >>

voet

die men verschuift

uitleg >>

voet (eng.)

in de hoogte trekken om te gaan

uitleg >>

voet (eng.)

om te verschuiven

uitleg >>

Vulpius

zoekt te troost (schuilen) bij (huil)gezang

uitleg >>

Vulpius

zingt om de verhevene te loven

uitleg >>

Vulpius

zingt voor de verhevene aan het kruis

uitleg >>

Wammes

beweegt zich voort met schaamte, beweegt zich samen voort

uitleg >>

Wammes

loopt in de schaduw van de ander

uitleg >>

Warder

lijkt te slapen

uitleg >>

waskaars (frans)

om te eren, keert terug (wordt kleiner)

uitleg >>

Watten (duits)

bewegende geulen (schachten)

uitleg >>

Watten (duits)

maakt schaafbewegingen

uitleg >>

Weening

lijkt te gaan vertrekken

uitleg >>

Weening

geeft een snik

uitleg >>

Werff, van der

waar de schade in de naden (kerven) gemaakt worden

uitleg >>

Werff, van der

bij de gleuven van de scheepsromp

uitleg >>

Werff, van der

bij breeuwen (het dichten van de scheepswand (de naden)

uitleg >>

Wesel

beweegt voort

uitleg >>

Wesel

trekt scheef

uitleg >>

Wesel

trekt in de schuinte

uitleg >>

Westen, de (10e eeuw)

hoeveelheid zee die schuin een diepte vormt

uitleg >>

Westen, de (10e eeuw)

een diepte die een knik van(uit) de zee maakt

uitleg >>

Westen, de (10e eeuw)

mengt zich met de zee

uitleg >>

Westen, de (10e eeuw)

vormt een knik waardoor een mui ontstaat

uitleg >>

Westen, de (10e eeuw)

vormt een knik waardoor een bep. hoeveelheid (water) een schuine hoek maakt

uitleg >>

Westen, de (10e eeuw)

vormt een knik waardoor een bep. hoeveelheid (water) schuin weggezogen wordt

uitleg >>

Westen, de (10e eeuw)

maakt een knik met de zee mee (vanuit het WESTEN!)

uitleg >>

Westen, de (10e eeuw)

trekt een diepe schacht schuin om de hoek, zuigt schuin een diepe schacht

uitleg >>

Willehad (8e eeuw)

a.)komt van de monding en slikken bij de kust vandaan b). brengt en heil en geluk

uitleg >>

Willehad (8e eeuw)

a.)waar het water doorkliefd wordt b). leek geheel op een leeuw c). houdt van heilig leven

uitleg >>

Willehad (8e eeuw)

schreef veel, schreef wat hij zag

uitleg >>

Willem

wil graag compleet zijn

uitleg >>

Willem

wil graag aansluiten

uitleg >>

Willem

houdt van grip, vastgrijpen

uitleg >>

Willibald (8e eeuw)

a.) komt van waar de zoute zee is, b.) komt en praat luid

uitleg >>

Willibald (8e eeuw)

a.) te water bij grijze diepten, b.) wie graag schreef

uitleg >>

Willibald (8e eeuw)

a.) doorkliefd het water b.) slaagt in het leven

uitleg >>

Wilten

beweegt over het water

uitleg >>

Wilten

komt van een klif of gaat aan land bij een hoogte

uitleg >>

Wilten

reizend volk, zoekt een hoogte

uitleg >>

Wim

bewogen (iemand)

uitleg >>

Wim

gaat snel in beweging

uitleg >>

Woluwe

zie de luchten bewegen of het stonk er

uitleg >>

Woluwe

verticaal zoek loof: bos?

uitleg >>

Wubbe

maakt schuivende beweging

uitleg >>

Wubbe

schuin en op en neer schuiven

uitleg >>

Wulfila

probeer om te slagen zich schuil te houden

uitleg >>

Wulfila

probeert sluw te zijn

uitleg >>

Wulfila

zich (moed) verzamelen door in te graven

uitleg >>

Xantippe

heeft behagen in giftig zijn

uitleg >>

Xantippe

heeft behagen in giftig zijn

uitleg >>

Xerxes

de heer die eer toekomt

uitleg >>

Xerxes

onderscheidt zich of maakt scheiding (oorlog etc)

uitleg >>

Xerxes

betrekking op een Rijk en krijg (oorlog)

uitleg >>

Xiaochun (china)

kijkt omhoog naar de zon

uitleg >>

Xiaochun (china)

de zon geeft zich geheel

uitleg >>

Xiaochun (china)

zingt voor en dankt de zon

uitleg >>

Xiomara

zoekt/oogt met schaarbeweging te schaken (in de tang nemen)

uitleg >>

Xiomara

laat zich met plezier schaken

uitleg >>

Xiomara

plezier hebben in samenkomen, ontmoeten

uitleg >>

Xmist (runenschrift)

betrekking op de geest

uitleg >>

Xmist (runenschrift)

betrekking op zegen

uitleg >>

Xmist (runenschrift)

betrekking op een schim

uitleg >>

Yam Suf (hebr.)

schijnt samen te trekken, schuiven

uitleg >>

Yam Suf (hebr.)

samen trekken, schuiven

uitleg >>

Yam Suf (hebr.)

een smal spoor (voeg) vormt een gang door zee

uitleg >>

Yaruro (Zd.Amerika)

roken samen (de vredespijp)

uitleg >>

Yaruro (Zd.Amerika)

zoekt waar het water trekt als een sluis

uitleg >>

Yaruro (Zd.Amerika)

zoeken struiken waar drank uit te maken valt

uitleg >>

Yeweyn

kijkt om zich heen, beweegt zich in zijn omgeving

uitleg >>

Yeweyn

omhoog kijken, verheven kijk

uitleg >>

Ygdrasil

richt zich krijsend op om te verslinden

uitleg >>

Ygdrasil

Als een draak uit de hel

uitleg >>

Ygdrasil

alsof hij alles verslind, lijken maakt

uitleg >>

Zaid (arabisch)

scheidt zich geheel, vermeerdert zich

uitleg >>

Zaid (arabisch)

wil graag vertrekken, uitlopen

uitleg >>

Začn (hebr.)

geheel tot welzijn

uitleg >>

Začn (hebr.)

heen of in ging te keelgat

uitleg >>

zandbank Ezel(s)

waar de zee zich doortrekt, een monding voor de scheepvaart

uitleg >>

zandbank Ezel(s)

waar de zee zich leegt, tussen de slikken

uitleg >>

zandbank Ezel(s)

rijzen van de zee, kreek van de zee

uitleg >>

Zeijlon-Ceylon

een diepte (kiel) waar het zog schokt

uitleg >>

Zeijlon-Ceylon

als een geul bij de zee, die een afscheiding maakt

uitleg >>

Zeijlon-Ceylon

als schorren bij de zee

uitleg >>

Zered (israel)

lijkt op een kreek

uitleg >>

Zered (israel)

splitst zich in tweeČn

uitleg >>

Zered (israel)

komt uit of loopt naar de Zoutzee

uitleg >>

Zered (israel)

lijkt zich te verbreden of vernauwen

uitleg >>

zerk (16e eeuw)

voor wie geraakt is, in het gras, in de diepte

uitleg >>

Zeus

verdwijnt onder water

uitleg >>

Zeus

wil in zee zakken

uitleg >>

zeven (getal)

hoort als geheel bij elkaar, trek naar zich toe

uitleg >>

zon, heer (PerziČ)

zoek om te groeien

uitleg >>

zonnegod (Egypte)

beweegt in een kring, vormt de grens

uitleg >>

zonnegod (Egypte)

hangt er om te helen, is geel van kleur

uitleg >>

zonnegod (Egypte)

zinkt om weer terug te keren

uitleg >>

zonnegod (Egypte)

geel, helend, heil brengend

uitleg >>

zonnegod (Egypte)

de heer, steeds weerkerend

uitleg >>

zwaan

loopt wankelend

uitleg >>

Zwigtman

trekt de schuif van het gezicht

uitleg >>

Zwigtman

trekt scheef (horizontaal)

uitleg >>

Zwingli (lat.)

voelt zich omhoog aangetrokken als tot de zon

uitleg >>

Zwingli (lat.)

zoekt het heil van boven te krijgen

uitleg >>

Zwingli (lat.)

zoekt de zoon van de Heer in de hoge

uitleg >>

Zwingli (oorspr.)

als een zwin, als een stroom die een wending maakt

uitleg >>

Zwingli (oorspr.)

een trekkende en zinkende beweging

uitleg >>

Zwingli (oorspr.)

waar water in een zee of meer uitmondt

uitleg >>

Zwingli (oorspr.)

waar een geul in een groter water komt

uitleg >>

© 2005-2013 TexelSites